Làm thế nào để truy nhập vào thiết đặt quyền riêng tư của tôi?

Bạn có thể tìm thấy thiết đặt quyền riêng tư của mình trong mục cài đặt > tùy chọn > thiết đặt quyền riêng tư.

Các thiết đặt quyền riêng tư này có toàn bộ Office và sẽ áp dụng cho tất cả các ứng dụng Office của bạn nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft 365 hoặc Outlook.com của mình. Nếu bạn hoặc người quản trị của bạn đã cấu hình các thiết đặt quyền riêng tư trong một ứng dụng Office khác, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn rằng những thiết đặt này cũng đã được áp dụng khi bạn mở Outlook Mobile.

Nếu bạn đang sử dụng Gmail, Yahoo, IMAP, tài khoản POP3, các thiết đặt quyền riêng tư của bạn sẽ chỉ áp dụng cho ứng dụng và thiết bị mà bạn đang bật. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản tại chỗ hoặc GCC, các thiết đặt quyền riêng tư vẫn chưa sẵn dùng.

Nếu tài khoản chính trong thiết đặt quyền riêng tư của bạn là một tài khoản Microsoft 365 Enterprise và tổ chức của bạn cho phép bạn sử dụng các dịch vụ được kết nối tùy chọn, bạn có thể quyết định xem bạn có muốn sử dụng các dịch vụ được hỗ trợ điện toán đám mây này trong Outlook Mobile và Office hay không. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này trên Outlook Mobile, hãy Tìm hiểu thêm tại đây.

Để biết thêm thông tin về các trải nghiệm được kết nối tùy chọn này trong Office, hãy Tìm hiểu thêm tại đây.

Nếu tài khoản chính trong thiết đặt quyền riêng tư của bạn là tài khoản Outlook.com, Gmail, Yahoo, IMAP hoặc POP3, bạn có tùy chọn tắt các dịch vụ tải xuống hoặc phân tích nội dung trong Office. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ này trên Outlook Mobile, hãy Tìm hiểu thêm tại đây.

Để biết thêm thông tin về các trải nghiệm được kết nối trong Office, hãy Tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn cũng có thể tùy chọn tắt dữ liệu chẩn đoán tùy chọn. Để biết thêm thông tin về dữ liệu chẩn đoán trong Office, hãy Tìm hiểu thêm tại đây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×