1. Đi đến thiết đặt> dành cho thiết bị di động Outlook.

  2. Chọn các lối tắtSiri.

  3. Chọn phát email của tôi.

  4. Gõ nhẹ vào nút màu đỏ để ghi lối tắt Siri của bạn.

Khi bạn muốn dùng để phát email của tôi với Siri, gọi Siri và sử dụng cụm từ bạn thiết lập, chẳng hạn như "đọc email của tôi".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×