Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khám phá thông tin mới trên Trang chủ của bạn, quay lại tài liệu của riêng bạn trên trang hồ sơ của bạn (trang Tôi), rồi tìm thông tin về những người khác trên trang hồ sơ của họ. Bạn cũng có thể tìm lại tài liệu trong mục Yêu thích hoặc tìm thấy các tài liệu thông qua bảng.

Khám phá thông tin mới trên Trang chủ của bạn

 • Để xem nội dung tổng quan được cá nhân hóa và cập nhật về những việc bạn và những người xung quanh bạn hiện đang thực hiện, hãy chọn Trang chủ.

Trang chủ của bạn hiển thị các tài liệu mà bạn có thể quan tâm nhất ngay lúc này. Làm cách nào Delve biết điều gì liên quan đến tôi?

Quay lại tài liệu của riêng bạn trên trang hồ sơ của bạn (trang Tôi)

 • Bấm vào Tôi để truy nhập trang hồ sơ của bạn.

  Chọn Tôi để truy nhập trang hồ sơ của bạn

Mục Quay lại tài liệu gần đây của bạn hiển thị các tài liệu bạn đã tạo hoặc sửa đổi gần đây và những tài liệu được lưu trữ trong OneDrive for Business hoặc trong các Site.

 • Bấm vào tài liệu để mở tài liệu đó hoặc bấm vào mục Xem tất cả để xem thêm tài liệu.

Bấm vào tài liệu để mở tài liệu đó hoặc bấm vào Xem tất cả để xem thêm tài liệu

Tìm thông tin về người khác

Bạn có thể tìm thấy thông tin về người khác bằng cách truy nhập trang hồ sơ của họ trong Delve.

Danh sách Mọi người ở bên trái sẽ hiển thị một số người mà bạn đã xem gần đây trong Delve. Để tìm những người khác:

 • Bấm vào tên hoặc ảnh của một người ở bất cứ nơi nào trong Delve.

 • Hoặc gõ tên của họ vào hộp tìm kiếm, rồi bấm vào tên của họ.

Bạn cũng có thể tìm kiếm mọi người theo kỹ năng, dự án, học vấn hoặc thông tin khác mà họ đã thêm vào hồ sơ.

Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ sẵn dùng nếu tổ chức của bạn đã chọn tham gia Chương trình Bản phát hành Đầu tiên.

Theo dõi các tài liệu và bảng yêu thích của bạn

Bất cứ khi nào bạn gặp tài liệu trong Delve mà bạn muốn lưu để dùng sau này, hãy bấm vào biểu tượng thẻ đánh dấu để thêm tài liệu đó vào mục yêu thích của bạn.

Bạn cũng có thể thu thập các tài liệu liên quan bằng cách thêm tài liệu vào bảng. Xem mục Nhóm và chia sẻ tài liệu trong Delve để biết thêm thông tin.

 • Bấm vào mục Yêu thích trong ngăn bên trái để tìm lại tài liệu và bảng yêu thích của bạn.

  Bấm vào mục Yêu thích trong ngăn bên trái

Tìm người và thông tin bằng chức năng tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm để tìm người, tài liệu hoặc bảng.

  Chức năng tìm kiếm trong Delve được cá nhân hóa. Ngay trước khi bạn bắt đầu nhập vào hộp tìm kiếm, bạn có thể thấy danh sách các đề xuất dựa trên hoạt động trước đó của bạn. Khi bạn bắt đầu nhập, danh sách đề xuất sẽ thay đổi theo đó.

  Dùng tìm kiếm để tìm người và thông tin
 • Nếu bạn nhấn Enter hoặc chọn mục Hiển thị thêm kết quả, bạn sẽ thấy nhiều kết quả tìm kiếm hơn dựa trên những gì có khả năng liên quan đến bạn nhất.

  Kết quả tìm kiếm bạn nhìn thấy sẽ tùy thuộc vào những điều như gần đây bạn đã làm việc với nội dung gì, bạn đã làm việc với aihọ đã làm việc trên tài liệu nào. Ví dụ: nếu một trong các đồng nghiệp thân cận của bạn viết tài liệu về một chủ đề cụ thể nào đó thì tài liệu đó sẽ có khả năng xuất hiện ở vị trí cao hơn trong danh sách kết quả so với tài liệu được viết bởi một người mà bạn không biết.

 • Bạn cũng có thể tìm thấy mọi người theo kỹ năng, dự án, học vấn hoặc thông tin khác mà họ đã thêm vào hồ sơ.

Chủ đề Liên quan

Delve là gì?
Làm cách nào Office Delve biết điều gì liên quan đến tôi?
Tôi sẽ tìm thấy những thông tin gì trong Delve?
Nhóm và chia sẻ tài liệu trong Delve

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×