Làm thế nào tôi có thể thay đổi thiết đặt Windows để có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc với người dùng trên các máy tính khác?

Dấu hiệu

Bạn hoặc người quản trị phải thay đổi một số thiết đặt của Microsoft Windows trên máy tính của mình trước khi bạn chia sẻ Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc với người dùng trên máy tính khác. Nếu không thì người dùng không thể kết nối với cơ sở dữ liệu đã chia sẻ trên máy tính của bạn.

Lưu ý:  Khi bạn sử dụng Windows XP Home, bạn chỉ có thể chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình với người dùng trên cùng máy tính đó, vì phiên bản này không hỗ trợ chia sẻ qua mạng.

Quan trọng:  Những thay đổi sau đây chỉ có thể do người quản trị thực hiện.

Nguyên nhân

Các tính năng của Windows như Tường lửa Windows và Chia sẻ Tệp Đơn giản được thiết kế để giúp bảo vệ dữ liệu trên máy tính của bạn. Để cho phép người dùng khác truy nhập vào dữ liệu trên máy tính của bạn, hãy thay đổi thiết đặt cho các tính năng này.

Giải quyết

Lưu ý:  Trình hướng dẫn Quản lý Chia sẻ có thể thực hiện cho bạn tất cả những thay đổi này. Các thủ tục này hiếm khi cần thiết.

Đăng nhập với tư cách người quản trị và thực hiện những thay đổi sau đây. (Nếu bạn không phải là người quản trị, hãy cung cấp các thông tin sau đây cho người quản trị để họ có thể thực hiện thay đổi cho bạn.)

Thay đổi thiết đặt Windows của bạn

Hướng dẫn sau đây giúp bạn hoặc người quản trị hiểu được ảnh hưởng của các thay đổi này và xem lại thiết đặt hiện tại trước khi thực hiện thêm bất kỳ thay đổi nào theo cách thủ công.

Windows XP

 • Thay đổi thiết đặt Tường lửa Windows

  Để cho phép người dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu đã chia sẻ của bạn từ máy tính từ xa, bạn phải cho phép kết nối (gọi là ngoại lệ) đi qua Tường lửa Windows. Ngoài ra, bạn phải thêm Chia sẻ Tệp và Máy in vào danh sách ngoại lệ của mình.

  Lưu ý:  Bạn không thể chia sẻ cơ sở dữ liệu Business Contact Manager với người dùng trên máy tính khác khi hộp kiểm Không cho phép ngoại lệ được chọn trên tab Chung của hộp thoại Tường lửa Windows trong Trung tâm Bảo mật Microsoft. Theo mặc định, ngoại lệ không được cho phép. Khi bạn thay đổi thiết đặt tường lửa, Business Contact Manager cho Outlook tự động bỏ chọn hộp kiểm này để cho phép người dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung của bạn. Hiếm khi, thiết đặt hiện tại cho Tường lửa Windows sẽ ngăn không cho bỏ chọn hộp kiểm này và bạn có thể phải bỏ chọn hộp kiểm Không cho phép ngoại lệ theo cách thủ công.

  Theo mặc định, ngoại lệ của tường lửa chỉ được cấu hình cho mạng con cục bộ (một số hiệu được dùng với địa chỉ IP của một máy tính để phân chia một mạng lớn thành các mạng nhỏ hơn) mà máy tính của bạn trực thuộc. Điều này cho phép chỉ riêng người dùng và máy tính của họ vốn trực thuộc mạng con của bạn có thể truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung của bạn.

  Để cho phép người dùng trên máy tính không trực thuộc mạng con của bạn có thể truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung của bạn, hãy làm như sau:

  1. Trên menu Bắt đầu, bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Panel Điều khiển, chuyển sang Dạng xem Cổ điển.

  3. Bấm đúp vào Tường lửa Windows.

  4. Trong hộp thoại Tường lửa Windows, hãy bấm tab Ngoại lệ.

  5. Bấm Microsoft Small Business, rồi bấm Sửa.

  6. Bấm Thay đổi Phạm vi.

  7. Hãy chọn một trong các tùy chọn sau đây:

   • Bấm Danh sách Tùy chỉnh, rồi nhập một hoặc nhiều địa chỉ IP, phân tách bằng dấu phẩy.

   • Chọn Mọi máy tính (bao gồm máy tính trên Internet).

  8. Bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại.

   Thông tin Bổ sung về Tường lửa

   Nếu máy tính của bạn sử dụng tường lửa khác với tường lửa kèm theo Microsoft Windows (chẳng hạn như tường lửa từ bộ định tuyến mạng hoặc trình quét vi-rút) và bạn chia sẻ dữ liệu với máy tính nằm ngoài tường lửa của bạn, thì Business Contact Manager cho Outlook có thể không mở được cổng cần thiết để tính năng chia sẻ cơ sở dữ liệu hoạt động. Nếu bạn gặp khó khăn khi chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình với người dùng nằm ngoài tường lửa của bạn, thì bạn phải mở cổng TCP 5356 để chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình. Để biết thêm thông tin về cách mở cổng này, hãy xem hướng dẫn cho tường lửa của bạn.

   Nếu bạn xóa tất cả cơ sở dữ liệu dùng chung của mình thì những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tường lửa trên máy tính của bạn cùng các giao thức mạng của Microsoft SQL Server Native Client khi bạn chọn chia sẻ cơ sở dữ liệu của mình sẽ vẫn có hiệu lực. Nếu bạn muốn khôi phục tường lửa của mình và các giao thức mạng của SQL Server Native Client về thiết đặt mặc định thì trước tiên, hãy ngừng chia sẻ từng cơ sở dữ liệu, rồi xóa các cơ sở dữ liệu này. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Ngừng chia sẻ cơ sở dữ liệu của bạn trong mục Chia sẻ dữ liệu Business Contact Manager của bạn với người dùng khác và mục Loại bỏ hoặc xóa cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager.

 • Thay đổi thiết đặt Chia sẻ Tệp và Máy in

  Hiếm khi, Business Contact Manager cho Outlook không thể tự động cấu hình các thiết đặt Windows Firewall cần thiết. Trong trường hợp này, bạn phải đảm bảo rằng Chia sẻ Tệp và Máy in được chọn dưới dạng ngoại lệ được cho phép.

  Chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp và Máy in.

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Panel Điều khiển, hãy bấm Tường lửa Windows.

  3. Trong hộp thoại Tường lửa Windows, hãy bấm tab Ngoại lệ.

  4. Trên tab Ngoại lệ, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp và Máy in, rồi bấm OK.

 • Thay đổi thiết đặt Chia sẻ Tệp Đơn giản

  Chia sẻ Tệp Đơn giản xem tất cả người dùng từ xa như người dùng Khách. Để bạn có thể kiểm soát những ai có thể truy nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn, bạn cần cho phép quyền truy nhập cho từng người dùng riêng lẻ, và để làm điều đó, bạn phải bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng chia sẻ tệp đơn giản.

  Bỏ chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp Đơn giản.

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Panel Điều khiển, hãy bấm Tùy chọn Thư mục.

  3. Trong hộp thoại Tùy chọn Thư mục, hãy bấm tab Xem.

  4. Trên tab Xem, hãy bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng chia sẻ tệp đơn giản (Khuyên dùng).

  5. Bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại.

Windows Vista

 • Thay đổi thiết đặt Tường lửa Windows

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Panel Điều khiển, chuyển sang Dạng xem Cổ điển.

  3. Bấm đúp vào Tường lửa Windows.

  4. Trong hộp thoại Tường lửa Windows, bên cạnh Tường lửa Windows đang bật, hãy bấm Thay đổi thiết đặt.

  5. Trong hộp thoại Thiết đặt Tường lửa Windows, hãy bấm tab Ngoại lệ.

  6. Bấm Microsoft Small Business, rồi bấm Thuộc tính.

  7. Bấm Thay đổi phạm vi.

  8. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Bấm Mọi máy tính (bao gồm máy tính trên Internet).

   • Bấm Danh sách tùy chỉnh, rồi nhập một hoặc nhiều địa chỉ IP, phân tách bằng dấu phẩy.

  9. Bấm OK để đóng tất cả các hộp thoại.

   Lưu ý:  Bạn không thể chạy Business Contact Manager cho Outlook khi hộp kiểm Chặn tất cả kết nối đến được chọn trên tab Chung của hộp thoại Thiết đặt Tường lửa Windows. Theo mặc định, ngoại lệ không được cho phép. Khi bạn thay đổi thiết đặt tường lửa, Business Contact Manager cho Outlook tự động bỏ chọn hộp kiểm này để cho phép người dùng truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung của bạn. Hiếm khi, thiết đặt hiện tại cho Tường lửa Windows sẽ ngăn không cho bỏ chọn hộp kiểm này và bạn có thể phải bỏ chọn hộp kiểm Chặn tất cả kết nối đến theo cách thủ công.

 • Thay đổi thiết đặt Chia sẻ Tệp và Máy in

  Hiếm khi, Business Contact Manager cho Outlook không thể tự động cấu hình các thiết đặt Windows Firewall cần thiết. Trong trường hợp này, bạn phải đảm bảo rằng Chia sẻ Tệp và Máy in được chọn dưới dạng ngoại lệ được cho phép.

  Chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp và Máy in.

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Trong Panel Điều khiển, chuyển sang Dạng xem Cổ điển.

  3. Bấm đúp vào Tường lửa Windows.

  4. Trong hộp thoại Tường lửa Windows, trong ngăn bên trái, hãy bấm Cho phép chương trình đi qua Tường lửa Windows.

  5. Trên tab Ngoại lệ, hãy chọn hộp kiểm Chia sẻ Tệp và Máy in, rồi bấm OK.

Windows 7

 • Thay đổi thiết đặt Tường lửa Windows

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm Hệ thống và Bảo mật, rồi bấm Tường lửa Windows.

  3. Trong ngăn bên trái, hãy bấm Thiết đặt Nâng cao.

   Lưu ý:  Nếu thông báo Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, hãy bấm .

  4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Tường lửa Windows với Bảo mật Nâng cao, hãy bấm Quy tắc Đến.

  5. Trong ngăn giữa, bên dưới Quy tắc Đến, hãy bấm đúp vào Microsoft Small Business.

  6. Trong hộp thoại Thuộc tính Microsoft Small Business, hãy bấm tab Phạm vi.

  7. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

   • Bên dưới Địa chỉ IP cục bộ và bên dưới Địa chỉ IP từ xa, hãy bấm Mọi địa chỉ IP.

   • Bên dưới Địa chỉ IP cục bộ và bên dưới Địa chỉ IP từ xa, hãy bấm Các địa chỉ IP sau đây và thêm một hoặc nhiều địa chỉ IP.

  Lưu ý:  Để biết thêm thông tin về các thiết đặt này, hãy bấm Tìm hiểu thêm về cách đặt phạm vi.

  1. Bấm OK.

 • Thay đổi thiết đặt Chia sẻ Tệp và Máy in

  1. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

  2. Bấm Hệ thống và Bảo mật, rồi bấm Tường lửa Windows.

  3. Trong ngăn bên trái, bấm Cho phép chương trình hoặc tính năng đi qua Tường lửa Windows.

  4. Bấm nút Thay đổi thiết đặt.

   Lưu ý:  Nếu thông báo Kiểm soát Tài khoản Người dùng xuất hiện, hãy bấm .

  5. Trong danh sách Chương trình và tính năng được cho phép, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Chia sẻ Tệp và Máy in rồi bấm OK.

Cấu hình lại Microsoft SQL Server Express

Cấu hình lại Microsoft SQL Server Express 2008 để cho phép người dùng trên máy tính từ xa truy nhập vào cơ sở dữ liệu chung

Theo mặc định, khi Business Contact Manager cho Outlook cài đặt SQL Server Express 2008, thì nó được cấu hình để giới hạn kết nối chỉ trong phạm vi người dùng trên máy tính cục bộ.

Khi cơ sở dữ liệu chung trong Business Contact Manager, Business Contact Manager cho Outlook tự động kích hoạt hỗ trợ nối mạng để cho phép người dùng trên máy tính khác kết nối với cơ sở dữ liệu chung bằng cách cho phép cả giao thức TCP/IP lẫn giao thức đường dẫn nối có tên.

Để kích hoạt thủ công hỗ trợ nối mạng nhằm cho phép người dùng kết nối với cơ sở dữ liệu này từ máy tính từ xa, hãy hoàn tất thủ tục sau đây.

 1. Bấm Bắt đầu rồi trỏ đến Tất cả các Chương trình.

 2. Bấm Microsoft SQL Server 2008.

 3. Bấm Công cụ Cấu hình, rồi bấm Trình quản lý Cấu hình SQL Server.

 4. Trong ngăn bên trái của cửa sổ Trình quản lý Cấu hình SQL Server, hãy bung rộng Cấu hình Mạng SQL Server, rồi chọn Giao thức cho MSSMLBIZ.

 5. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào Đường dẫn nối Có tên, rồi bấm Cho phép.

 6. Trong ngăn bên phải, bấm chuột phải vào TCP/IP, rồi bấm Cho phép.

Đóng cửa sổ Trình quản lý Cấu hình SQL Server.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×