Làm việc với thư mục thư trong Outlook.com

Làm việc với thư mục thư trong Outlook.com

Nếu bạn muốn sắp xếp các thư của mình trong Outlook.com, bạn có thể tạo thư mục hoặc đổi tên mới, di chuyển hoặc xóa các thư mục hiện có. Bạn cũng có thể thiết lập các quy tắc để Outlook.com tự động di chuyển thư vào các thư mục tùy thuộc vào các điều kiện mà bạn chỉ định.

Thư mục mặc định

Theo mặc định, tài khoản của bạn bắt đầu với các thư mục này:

 • Hộp thư đến Thư đến sẽ đi vào Hộp thư đến trừ khi bạn đã tạo một Quy tắc Hộp thư đến để chuyển hướng chúng đến một thư mục khác hoặc chúng được xác định là email rác.

 • Email rác Các thư có đặc điểm của email rác nhưng không bị bộ lọc email rác chặn trước khi vào hộp thư của bạn sẽ tự động được chuyển vào thư mục này. Tìm hiểu thêm về cách đánh dấu email là người gửi thư rác hoặc chặn trong Outlook.com.

 • Thư nháp Nếu bạn viết thư nhưng chưa xong, thư này sẽ tự động được lưu vào thư mục Thư nháp. Bạn có thể trở lại thư này sau để tiếp tục soạn thảo và gửi nó.

 • Mục đã Gửi Theo mặc định, một bản sao của mỗi thư bạn gửi được giữ trong thư mục Mục đã Gửi.

 • Mục đã Xóa Khi bạn xóa thư, thư này sẽ được chuyển vào thư mục Mục đã Xóa.

 • Lưu trữ Đây là nơi tốt để lưu trữ thư mà bạn đã làm việc nhưng có thể muốn tham chiếu đến sau. Di chuyển thư mà bạn đã thực hiện với lưu trữ sẽ giúp giảm thư không quan trọng trong hộp thư đến của bạn.

Thiếu thư mục

Nếu bạn không thể nhìn thấy ngăn thư mục bên trái, hãy thử các bước sau.

 1. Đăng xuất khỏi Outlook.com

 2. Xóa bộ đệm ẩn trình duyệt của bạn. Tìm hiểu cách thực hiện cho Edge, Chrome, Firefox hoặc Safari.

 3. Đóng tất cả các tab trình duyệt và Windows.

 4. Đăng nhập lại tại www.Outlook.com.

Mẹo: Khi xem trên một màn hình nhỏ, bạn vẫn có thể cần:

 1. Tối đa hóa cửa sổ trình duyệt của bạn, hoặc cuộn sang trái để xem danh sách thư mục.

 2. Bung rộng ngăn thư mục khi bạn cần. Chọn biểu tượng ba dòng biểu tượng 3 dòng trong outlook.com ở thanh bên trái để hiện hoặc ẩn thư mục.

 3. Mở thiết đặt bố trí của bạn và chọn ẩn ngăn đọc sau đó lưu. Thao số này sẽ cho màn hình thêm khoảng trống để hiển thị các thư mục.

Menu ngữ cảnh cho thư mục

Hầu hết những gì bạn có thể làm với một thư mục đều có thể tìm thấy trong menu ngữ cảnh mà bạn có thể thấy khi nhấp chuột phải vào một thư mục.

 • Tạo thư mục con mới Dùng để tạo một thư mục con mới trong thư mục bạn bấm chuột phải.

 • Xóa thư mục Di chuyển thư mục và mọi nội dung của nó vào thư mục Mục đã Xóa. Các thư mục mặc định, chẳng hạn như thư mục hộp thư đến, bạn không thể xóa bỏ.

 • Xóa tất cả Di chuyển tất cả các mục trong thư mục đã chọn sang Các mục đã Xóa.

 • Đánh dấu tất cả là đã đọc Đánh dấu đã đọc tất cả các mục trong thư mục đã chọn.

 • Đổi tên Cung cấp cho thư mục tên khác. Không thể đổi tên thư mục mặc định, chẳng hạn như thư mục Hộp thư đến.

Tạo thư mục

Bạn có thể tạo các thư mục mới để sắp xếp thư theo ý muốn. Ví dụ: bạn có thể tạo một thư mục cho một dự án cụ thể, cho toàn bộ thư từ một người cụ thể nào đó hoặc cho toàn bộ thư gửi đến một nhóm phân phối mà bạn là thành viên.

Tạo thư mục mới

 1. Ở cuối ngăn thư mục, chọn Thư mục mới. Bạn có thể cần phải cuộn xuống trong danh sách thư mục để xem thư mục mới.

 2. Trong hộp thư mục mới, nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

  Khi bạn tạo một thư mục mới, nó sẽ được thêm vào thứ tự bảng chữ cái bên dưới thư mục lưu trữ.

Tạo thư mục con mới

 1. Trong ngăn thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn thêm thư mục con.

 2. Chọn Tạo thư mục con mới.

 3. Trong hộp thư mục mới, nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Đổi tên một thư mục

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên thư mục mặc định, chẳng hạn như Hộp thư đến, Thư nháp hoặc Mục đã xóa.

 1. Trong ngăn thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục mà bạn muốn đổi tên.

 2. Chọn Đổi tên.

 3. Nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Di chuyển một thư mục

Bạn không thể thay đổi thứ tự của các thư mục dưới thư mụcvà bạn không thể di chuyển các thư mục con vào menu thư mục chính. Thư mục con phải luôn ở trong một thư mục khác.

Bạn có thể sắp xếp lại thư mục hoặc bất kỳ mục nào khác trong danh sách yêu thích của bạn. Để thêm một thư mục vào yêu thích, hãy bấm chuột phải vào thư mục, rồi chọn Thêm vào yêu thích.

Lưu ý: Nếu bạn vô tình di chuyển một thư mục để trở thành một thư mục con, hãy tạo một thư mục mới và sao chép tất cả email của bạn từ thư mục con vào thư mục mức cao nhất mới.

Xóa thư mục

Lưu ý: Bạn không thể xóa bỏ thư mục mặc định, chẳng hạn như Hộp thư đến và các mục đã gửi.

 1. Trong ngăn thư mục, nhấp chuột phải vào thư mục hoặc thư mục con mà bạn muốn xóa.

 2. Chọn Xóa thư mục.

 3. Chọn OK để xác nhận.

Thư mục Các mục Đã xóa

Khi bạn xóa thư hoặc thư mục, nó sẽ được chuyển vào thư mục Các mục Đã xóa. Bạn có thể để thư ở đó cho đến khi bạn loại bỏ chúng, hoặc bạn có thể đặt Outlook.com để tự động làm trống thư mục Các mục Đã xóa mỗi khi bạn đăng xuất.

Lưu ý: Để xem nội dung của thư mục đã xóa, hãy chọn mũi tên bên cạnh mục đã xóa để bung rộng thư mục.

Làm trống thư mục Các mục Đã xoá khi bạn đăng xuất

 1. Đi đến thiết đặt xử lý thư (thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > xem tất cả các thiết đặt Outlook > xử lýthư > thư ).

 2. Trong mục Tùy chọn thư, hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Làm trống thư mục mục đã xóa của tôi.

 3. Chọn Lưu.

Để tìm hiểu cách khôi phục thư đã xóa, hãy xem Khôi phục email đã xóa trong Outlook.com.

Xử lý thư

Sử dụng các lệnh trên thanh lệnh Outlook.com hoặc thiết lập quy tắc để Outlook.com tự động di chuyển thư vào các thư mục khi bạn nhận được chúng.

Sử dụng lệnh tự động xử lý thư

Các lệnh như Quét dọnDi chuyển đến cho phép bạn tự động xóa bỏ hoặc di chuyển thư từ người gửi cụ thể. Các lệnh xuất hiện trên thanh lệnh Outlook.com khi bạn chọn một thư trong hộp thư đến của mình.

 • Quét dọn cho phép bạn nhanh chóng xóa email không mong muốn trong hộp thư đến của bạn. Khi bạn chọn một thư, bạn có thể tự động xóa bỏ tất cả email đến từ người gửi đó, chỉ giữ lại email mới nhất và xóa bỏ phần còn lại hoặc xóa những email cũ hơn 10 ngày.

 • Di chuyển đến cho phép bạn di chuyển một thư cụ thể đến thư mục khác.

Thiết lập quy tắc để tự động xử lý thư

Sử dụng quy tắc để tự động di chuyển thư vào thư mục khi bạn nhận được chúng.

 1. Trong hộp thư đến của bạn, chọn một thư mà bạn muốn gán quy tắc và chọn Xem thêm hành động trên thanh lệnh.

 2. Chọn Tạo quy tắc. Hộp thoại Tạo quy tắc sẽ mở ra.

 3. Chọn một thư mục mà bạn muốn di chuyển thư từ người gửi đó.

 4. Để chọn các điều kiện và hành động khác, chọn Thêm tùy chọn khác.

  Theo mặc định, hộp kiểm Dừng xử lý thêm quy tắc được chọn. Khi hộp này được chọn, các quy tắc sau đó sẽ bị bỏ qua, ngay cả khi chúng áp dụng cho thư.

 5. Chọn OK để lưu quy tắc.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×