Lên kế hoạch cho khảo sát

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Khi suy nghĩ về việc gửi một bản khảo sát cho người dùng hoặc người khác, tốt nhất là định dạng bạn muốn đặt câu hỏi, và nội dung nhập câu trả lời bạn đang tìm kiếm.

Cập Nhật 18 tháng mười một, 2016 nhờ khách hàng phản hồi.

Lên kế hoạch cho khảo sát

Trước khi tạo khảo sát, bạn nên lập ra những câu hỏi mà bạn muốn hỏi và kiểu câu trả lời mà bạn muốn nhận được. Ví dụ, bạn có muốn người nào đó trả lời bằng từ ngữ của riêng họ, nhập số tiền hoặc chọn từ danh sách hay không? Bạn cũng nên quyết định xem các câu hỏi là bắt buộc hay tùy chọn.

Yêu cầu câu hỏi với lời nhắc.

Cho mọi người để trả lời khảo sát, họ phải có quyền đóng góp vào khảo sát hoặc đến trang có chứa khảo sát. Nếu họ không có quyền cần thiết, hãy xem người sở hữu hoặc quản lý trang web của bạn. Để biết thêm thông tin về cách thiết đặt quyền, hãy xem sửa quyền cho một danh sách hoặc thư viện.

Khi bạn đưa thêm nhiều câu hỏi vào khảo sát, hãy cân nhắc bạn sẽ muốn phân tích dữ liệu như thế nào. Ví dụ, các lựa chọn điền vào cho phép người dùng nhập thông tin của riêng họ. Điều này mang lại tính linh hoạt cao hơn nếu câu trả lời của người dùng không nằm chính xác trong phạm vi các lựa chọn được cung cấp, nhưng sẽ có thể khó hơn khi xem lại và biên soạn thành một bộ câu trả lời đa dạng.

Câu hỏi khảo sát với xác định giá trị của riêng bạn

Bạn có thể thêm lô-gic phân nhánh cho các câu hỏi cụ thể, để các câu hỏi còn lại trong khảo sát thích hợp với người trả lời. Ví dụ, bạn có thể chỉ rõ rằng các câu hỏi về chủ đề Internet chỉ xuất hiện với những người đã trả lời rằng họ thường xuyên sử dụng Internet. Để xác định lô-gic phân nhánh, trước tiên bạn tạo khảo sát, sau đó xác định lô-gic cho các câu hỏi trong các thiết đặt khảo sát.

Sau khi tạo khảo sát, bạn có thể thêm câu hỏi ngay lập tức. Khi bạn thêm mỗi câu hỏi, bạn sẽ được nhắc nêu rõ nội dung câu hỏi, kiểu câu trả lời bạn mong nhận được và bất kỳ thiết đặt nào khác cần thiết cho kiểu câu hỏi và câu trả lời đó. Nếu sau này bạn cần sửa đổi khảo sát của mình, bạn có thể thêm nhiều câu hỏi hơn hoặc thay đổi câu hỏi hiện tại.

Kiểu câu hỏi khảo sát và câu trả lời

Các kiểu câu hỏi khảo sát xác định cách thức người dùng của bạn xem dữ liệu câu hỏi và câu trả lời.

Trang Câu hỏi Mới

 • Dòng văn bản đơn    Dùng kiểu này khi bạn muốn mọi người nhập vào một từ hoặc một vài từ cho câu trả lời của họ. Bạn có thể chỉ rõ một giới hạn ký tự và một câu trả lời mặc định.

 • Nhiều dòng văn bản    Bạn có thể xác định số dòng cho câu trả lời, xác định xem câu trả lời là văn bản thuần, văn bản được định dạng hay văn bản được định dạng cùng với hình ảnh, bảng biểu và siêu nối kết.

 • Lựa chọn    Kiểu câu hỏi này cho phép mọi người chọn từ một danh sách các lựa chọn đã xác định trước. Bạn có thể cho phép người dùng điền vào văn bản của riêng của họ, ngoài các lựa chọn được đưa ra. Các lựa chọn có thể xuất hiện dưới dạng menu thả xuống, nút chọn hoặc hộp kiểm. Để giúp người dùng chọn nhiều tùy chọn, hãy dùng hộp kiểm.

 • Thang xếp hạng    Kiểu câu hỏi này cung cấp một câu hỏi tóm tắt cùng với các câu hỏi chi tiết và các câu trả lời được xếp hạng trên một thang. Bạn có thể xác định phạm vi của thang, chẳng hạn như từ 1 đến 5 hoặc từ 1 đến 10 và đưa ra văn bản giải thích ý nghĩa của thang.

 • Số    Bạn có thể chỉ rõ số nguyên, số thập phân hoặc tỉ lệ phần trăm cũng như phạm vi tối đa và tối thiểu.

 • Tiền tệ    Bạn có thể chỉ rõ các giá trị tối đa và tối thiểu, định dạng tiền tệ và các thiết đặt khác.

 • Ngày và Thời gian    Bạn có thể chỉ rõ câu trả lời là một ngày hoặc cả ngày và thời gian. Câu trả lời hiển thị một hộp cùng với lịch giúp mọi người chọn một ngày.

 • Tra cứu    Kiểu câu hỏi này đưa ra các câu trả lời được lưu trữ thành một cột trong một danh sách khác. Với một câu hỏi tra cứu, các lựa chọn được đưa ra cũng giống như nội dung của danh sách tương ứng.

 • Có/không    Câu hỏi này sẽ xuất hiện dưới dạng văn bản theo sau là một hộp kiểm duy nhất. Chọn hộp kiểm được coi là có. Các từ có hoặc không thực hiện không thực sự xuất hiện. Nếu bạn muốn có hoặc không xuất hiện với câu hỏi của bạn, tạo câu hỏi lựa chọn và sau đó nhập không có các lựa chọn.

 • Người hoặc nhóm    Tùy chọn này cho phép người trả lời để duyệt hoặc tìm dịch vụ thư mục cho các giá trị để sử dụng làm câu trả lời. Ví dụ, nếu câu trả lời cho câu hỏi nên là tên của một người trong tổ chức của bạn, các thắc có thể chọn tên của người đó từ dịch vụ thư mục của bạn.

 • Dấu tách trang    Bạn có thể thêm dấu ngắt trang giữa các câu hỏi bằng cách thêm một dấu tách trang vào khảo sát của bạn.

 • Dữ liệu ngoài    Kiểu câu hỏi này cho phép người trả lời để duyệt cho dữ liệu nghiệp vụ từ nguồn khác, chẳng hạn như loại sản phẩm hoặc số định danh khách hàng trong một cơ sở dữ liệu, trả lời câu hỏi khảo sát.

  Lưu ý: Trước khi bạn có thể dùng một câu hỏi dữ liệu ngoài, người quản trị của bạn phải đăng ký ứng dụng nghiệp vụ bên ngoài của bạn (nguồn dữ liệu) với SharePoint Server. Loại doanh nghiệp ứng dụng thông tin mà bạn có thể chọn từ tùy thuộc vào các trường dữ liệu mà người quản trị của bạn đăng ký với SharePoint Server.

 • Quản lý siêu dữ liệu    Tùy chọn này cho phép người dùng để duyệt từ tập hợp thuật ngữ được quản lý đã được xác định cho trang của bạn. Ví dụ, nếu bạn hoặc người quản trị trang web của bạn quản lý tên của bộ phận của công ty của bạn để những người dùng chúng nhất quán trong toàn bộ trang của bạn, bạn có thể xác định bộ phận tập hợp thuật ngữ để hiển thị một danh sách của bộ phận khả dụng.

Sau khi bạn tạo khảo sát, mọi người có thể thấy một nối kết Trả lời Khảo sát này mà họ có thể bấm vào để bắt đầu trả lời khảo sát.

Trang khảo sát với phản hồi cho khảo sát này được tô sáng

Bạn có thể cho mọi người biết về khảo sát bằng cách gửi đi một nối kết đến khảo sát, thêm một thông báo về khảo sát, viết blog về khảo sát hoặc nối kết đến khảo sát từ các trang khác. Khi người dùng bắt đầu trả lời khảo sát, bạn có thể xem các câu trả lời của họ trong một biểu đồ thanh hoặc dưới dạng các mục danh sách.

Nếu bạn có nhiều câu hỏi hoặc câu trả lời phức tạp, bạn có thể muốn sử dụng một chương trình cơ sở dữ liệu chẳng hạn như Microsoft Access, để phân tích câu trả lời. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu Access

Khác khảo sát chủ đề liên quan

Dưới đây là một số chủ đề bổ sung mà sẽ giúp bạn tạo khảo sát, quản lý nó, xem các quyền, và nhiều hơn nữa cho khảo sát của bạn.

Để lại bình luận cho chúng tôi

Bài viết này được hữu ích không? Nếu vậy, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Nếu nó không hữu ích, cho chúng tôi biết điều gì đã được gây nhầm lẫn hay bị thiếu. Nếu bạn đã ở đây từ tìm kiếm và nó không là thông tin bạn muốn, cho chúng tôi biết những gì bạn tìm kiếm. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật các bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×