Outlook cho Mac

Lên lịch một cuộc họp hoặc cuộc hẹn

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Lên lịch một cuộc hẹn hoặc lên lịch cuộc họp với những người khác trong Outlook for Mac.

Tạo cuộc họp

  1. Chọn lịch > cuộc họp.

  2. Thêm người dự, chủ đề và vị trí.

  3. Chọn lập lịch biểu để xem khi mọi người được miễn phí, rồi chọn một thời gian hoạt động.

  4. Chọn cuộc hẹn để quay lại và thêm một chương trình báo cho cuộc họp.

  5. Chọn Gửi.

Tạo cuộc hẹn

Lên lịch một cuộc hẹn để chặn thời gian trong lịch của bạn.

  1. Chọn lịch > cuộc hẹn.

  2. Thêm chủ đềđịa điểm.

  3. Chọn khung thời gian bạn muốn.

  4. Chọn lưu & đóng.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo cuộc họp hoặc cuộc hẹn trong Outlook for Mac

Trợ giúp Outlook 2016 cho máy Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×