We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Lên lịch họp trong Teams

Lịch của bạn trong Teams được kết nối với lịch Exchange của bạn. Nói cách khác, khi bạn lên lịch họp trong Outlook, lịch sẽ hiển thị trong Teams và ngược lại.

Mỗi cuộc họp được lên lịch trong Teams sẽ tự động trở thành cuộc họp trực tuyến. Bạn đang lên lịch từ Outlook? Tìm hiểu cách thêm Teams vào cuộc họp Outlook của bạn.

Lưu ý: Có tới 1.000 khách mời có thể tham gia cuộc họp Teams và tương tác bằng cách sử dụng tính năng chat, âm thanh và video. Người được mời cũng có thể gia nhập cuộc họp đã có 1.000 người dự (lên đến 10.000) là người dự chỉ xem.

Lên lịch họp

Có vài cách để lên lịch họp trong Teams:

 • Chọn Lên lịch họp Nút lên lịch họp trong cuộc trò chuyện (bên dưới ô nơi bạn nhập tin nhắn mới) để đặt lịch họp với người trong cuộc trò chuyện.

 • Đi đến Lịch Nút cuộc họp ở phía bên trái của ứng dụng rồi chọn Cuộc họp mới ở góc trên bên phải.

 • Chọn khoảng thời gian trong lịch. Biểu mẫu lên lịch sẽ mở lên.

Biểu mẫu lên lịch là nơi bạn sẽ đặt tên cho cuộc họp, mời mọi người và thêm chi tiết cuộc họp. Sử dụng tính năng Trợ lý lên lịch để tìm thời gian phù hợp với tất cả mọi người.

Tab Trợ lý lên lịch trong biểu mẫu lên lịch họp mới trong Teams.

Khi bạn điền xong các thông tin chi tiết, hãy chọn Lưu. Thao tác này sẽ đóng biểu mẫu lên lịch và gửi lời mời tới hộp thư đến Outlook của tất cả mọi người.

Gán thể loại cho cuộc họp

Mã màu cho lịch của bạn với các danh mục. Cũng giống như trong Outlook, bạn có thể gán một hoặc nhiều thể loại cho mỗi cuộc họp trong lịch của mình. Có một vài cách để gán thể loại:

 1. Bấm chuột phải vào một sự kiện trong lịch của bạn và chọn Phân loại, sau đó chọn một màu.

 2. Khi lên lịch cuộc họp, hãy chọn Thể loại ở đầu biểu mẫu lên lịch.

Lưu ý: 

 • Tại thời điểm này, bạn chỉ có thể chỉnh sửa tên thể loại và màu từ Outlook.

 • Đối với cuộc họp định kỳ, chỉ có thể áp dụng thể loại cho chuỗi chứ không áp dụng cho từng lần xuất hiện riêng lẻ.

 • Hiện tại, không thể áp dụng thể loại cho cuộc họp kênh.

Mời người bên ngoài tổ chức của bạn 

Teams cho phép bạn mời mọi người bên ngoài tổ chức của mình, bao gồm những người không có giấy phép Teams. Bạn sẽ cần địa chỉ email đầy đủ để mời họ.

 1. Đi đến nơi thông báo Thêm người tham dự bắt buộc. Nếu có người nào là người tham dự tùy chọn, hãy chọn Tùy chọn thay vào đó.

 2. Nhập địa chỉ email đầy đủ của người đó (ví dụ: Joe@example.com).

 3. Chọn Mời. Những người này sẽ nhận được email có liên kết đến cuộc họp.

Thêm người đồng tổ chức

Lưu ý: Việc thêm người đồng tổ chức có sẵn như một phần của chương trình xem trước công khai và có thể trải qua các thay đổi khác trước khi được phát hành công khai. Để có quyền truy cập vào tính năng này và các tính năng sắp tới khác, hãy chuyển sang bản xem trước công khai của Teams. 

Sau khi bạn đã mời mọi người vào cuộc họp của mình, bạn có thể thêm tối đa 10 người đồng tổ chức để giúp quản lý cuộc họp của mình. Trước khi thêm người đồng tổ chức, hãy đảm bảo những người mà bạn muốn thêm đã được thêm làm người dự bắt buộc, rồi làm theo các bước dưới đây:

 1. Chọn cuộc họp của bạn, rồi chọn Chỉnh sửa.

 2. Chọn Tùy chọn khác Biểu tượng Tùy chọn khác > chọn Cuộc họp.

 3. Trên trang tùy chọn cuộc họp , bên cạnh Chọn người đồng tổ chức, chọn mũi tên xuống và chọn tên của người đồng tổ chức.

  thêm người đồng tổ chức vào cuộc họp

 4. Chọn Lưu ở cuối màn hình.

Biến kênh thành cuộc họp

 1. Chọn Cuộc họp mới.

 2. Nhập tên của kênh có nội dung Thêm kênh (bên dưới trường thời gian và ngày).

Thêm kênh vào cuộc họp Teams.

Bạn không thể chỉnh sửa hoặc thêm kênh sau khi đã gửi lời mời. Bạn sẽ cần gửi lời mời mới với kênh đã cập nhật.

Lưu ý: Khi bạn có cuộc họp trong kênh, mọi người trong nhóm sẽ có thể thấy và tham gia cuộc họp trong kênh đó. Tính năng này không khả dụng trong các kênh riêng tư.

Sau khi đã thêm những người bạn muốn, hãy chọn Trợ lý lên lịch để tìm thời gian phù hợp nhất.

Nếu đây là cuộc họp định kỳ, hãy mở menu thả xuống kế bên tùy chọn Không lặp lại (ngay dưới mục ngày tháng). Chọn tần suất bạn muốn họp từ tùy chọn mặc định, hoặc chọn Tùy chỉnh để tạo nhịp độ riêng của bạn.

Lên lịch cuộc họp trong lịch kênh 

Nếu bạn chưa quen với cách thêm lịch vào kênh, các bước được nêu cho bạn tại Xem tất cả các cuộc họp của bạn trong Teams. Sau khi thực hiện xong, bạn có một vài cách để thêm sự kiện vào lịch dùng chung.

 • Chọn Thêm sự kiện mới ở đầu lịch.

 • Bấm và kéo con trỏ trên lịch để chọn một khối thời gian.

 • Hoặc chọn mũi tên bên cạnh Họp ngay ở đầu ứng dụng để mở menu và chọn Lên lịch cuộc họp.

Mỗi hành động trong số này sẽ mở biểu mẫu lập lịch với tên kênh được điền vào, bạn có thể thêm một nhóm Hoặc cá nhân Outlook bằng cách nhập tên của họ theo cách thủ công. Khách và đối tác từ bên ngoài tổ chức của bạn sẽ không có quyền truy nhập vào lịch kênh và cũng sẽ yêu cầu được thêm vào lời mời họp.

Nhấn chuột phải để xem thêm tùy chọn

Nhấn chuột phải vào một sự kiện trong lịch thành RSVP, xóa bỏ nếu sự kiện bị hủy hoặc mở lời mời để xem chi tiết cuộc họp. Nếu sự kiện là cuộc họp Teams, bạn cũng sẽ nhận được các tùy chọn để Tham gia trực tuyếnTrò chuyện với người tham gia.

Menu ngữ cảnh của lịch sự kiện trong Teams.

Cuộc họp Teams sẽ hiển thị nút tham gia trên sự kiện trong lịch của bạn 5 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Khi người nào đó tham gia cuộc họp, sự kiện sẽ đổi màu để cho bạn biết họ đang trực tuyến.

Chọn Tham gia để mở cửa sổ cài đặt cuộc họp để xác nhận cài đặt camera và micrô theo ý muốn của bạn trước khi tham gia cuộc họp trực tuyến.

Lưu ý: Nếu bạn có các cuộc họp trùng nhau trong lịch, nút tham gia sẽ không khả dụng. Nhưng bạn vẫn có thể nhấn chuột phải và chọn Tham gia trực tuyến.

Đặt trạng thái Hiển thị Dưới dạng của bạn trong cuộc họp Teams

Với tư cách là người tổ chức, bạn có thể đặt trạng thái Hiển thị Dưới dạng của cuộc họp trong thanh hành động. Khi người dự RSVP, trạng thái của họ sẽ tự động phản ánh trạng thái mà người tổ chức đã đặt. 

Với tư cách là người dự, bạn có thể chọn đặt trạng thái cá nhân của mình cho cuộc họp thông qua Hiển thị Dưới dạng độc lập với trạng thái do người tổ chức đặt. Trạng thái cập nhật sẽ phản ánh trên lịch của bạn. Giá trị Hiện Dưới dạng mặc định cho tất cả các cuộc họp mà lịch biểu của người tổ chức là Bận.

Bạn có thể đặt trạng thái Hiển thị Dưới dạng theo một số cách:

Trên trang Chi tiết Biểu mẫu Lập lịch biểu

Hình ảnh hiển thị cách đặt trạng thái trong cuộc họp Teams bằng cách sử dụng menu trạng thái thả xuống.

Tóm tắt cuộc họp (Microsoft Surface)

Hình ảnh hiển thị menu hộp thả xuống Hiển thị dưới dạng với các trạng thái tiềm năng.

Trên dạng xem Chi tiết của cuộc họp (với tư cách người dự)

Ảnh hiển thị màn hình Kiểm tra Cuộc họp với menu trạng thái sẵn có.

Để lên lịch họp, hãy đi đến Lịch Nút cuộc họp ở cuối ứng dụng, rồi chọn Lên lịch họp Nút lên lịch họp ở phía trên bên phải.

Đi đến Thêm người tham gia Nút thêm người vào nhóm và chọn người bạn muốn mời.

Tiếp đến, hãy chuyển tới Chia sẻ với kênh:

 • Nếu bạn muốn có cuộc họp của mình trong một kênh, hãy chọn kênh thích hợp.

 • Nếu không, hãy bỏ qua bước này.

Lưu ý: Khi bạn có cuộc họp trong kênh, mọi người sẽ có thể thấy và tham gia cuộc họp trong kênh đó.

Sau đó, hãy thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc, đồng thời viết mô tả cho sự kiện.

Cuối cùng, chọn Xong để lên lịch họp của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×