Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Không giống các ứng dụng Microsoft Office applications, OneNote không có lệnh Lưu. Do là vì việc lưu tài liệu của bạn bằng tay chưa bao giờ cần thiết.

OneNote tự động và liên tục ghi nhớ và lưu mọi thứ bạn làm — bao gồm gõ nhập thông tin, chỉnh sửa, định dạng, sắp xếp và chia sẻ các ghi chú của mình. Thậm chí bạn có thể thoát khỏi OneNote một cách an toàn bất kỳ lúc nào mà không cần phải đóng sổ tay hoặc lưu theo cách thủ công bất kỳ phần việc nào. OneNote lưu và truy xuất mọi thứ một cách tự động.

Bạn không tin ư? Hãy thử xem. Đi tới bất kỳ trang nào trong sổ tay, nhập một đoạn văn bản, rồi thoát khỏi OneNote. Khởi động lại và bạn sẽ thấy trang cuối cùng mà bạn vừa làm việc — với đầy đủ những chữ cuối cùng mà bạn đã nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×