Nếu bạn muốn làm cho các kiểu ô mà bạn tạo ra hoặc sao chép vào một sổ làm việc sẵn dùng trong tất cả các sổ làm việc trong tương lai, bạn có thể lưu chúng vào một sổ làm mẫu được dùng cho tất cả các sổ làm việc mới.

Sau khi bạn thoát ra và khởi động Excel lại, những kiểu ô mà bạn đã lưu trong sổ làm việc mẫu của bạn sẽ sẵn dùng trong tất cả các sổ làm việc mới mà bạn tạo.

 1. Mở sổ làm việc có chứa các kiểu bạn muốn làm sẵn dùng.

 2. Trên tab Tệp, bấm vào Mới, rồi chọn Sổ làm việc Trống.

 3. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm nút Xem thêm và Nút xem thêm hộp kiểu ô.

  Bấm Thêm để xem hộp kiểu

 4. Bấm Vào Phối Kiểu.

  Hộp kiểu được bung rộng để hiện nhiều kiểu hơn

 5. Trong hộp thoại Phối Kiểu, trong hộp Phối kiểu từ, bấm vào sổ làm việc có chứa các kiểu mà bạn muốn sao chép, rồi bấm OK.

  Chọn một sổ làm việc trong hộp thoại Kiểu Phối

 6. Nếu cả hai sổ làm việc đều chứa các kiểu có tên giống nhau, bạn phải cho biết bạn có muốn phối các kiểu này hay không bằng cách làm như sau:

  • Để thay thế các kiểu trong sổ làm việc hiện hoạt bằng các kiểu được sao chép, hãy bấm Có.

  • Để giữ các kiểu trong sổ làm việc hiện hoạt như nhau, hãy bấm Không.

   Lưu ý: Excel hiển thị thư này chỉ một lần, bất kể số cặp tên kiểu giống nhau.

 7. Trên tab Tệp, bấm Lưu Dưới dạng.

 8. Trong hộp Tên tệp, nhập Sổ.

 9. Trong hộp Lưu dưới dạng, hãy bấm Mẫu Excel hoặc bấm Mẫu Excel Cho phép Marcro nếu sổ làm việc có chứa macro bạn muốn sẵn dùng trong mẫu.

 10. Bấm Duyệt, rồi định vị và chọn thư mục XLSTART.

  Lưu ý: Trong Windows 10, thư mục XLSTARTthường nằm trong C:\Program Files(x86)\Microsoft Office\root\Office 16\XLSTART.

 11. Bấm Lưu.

Sau khi bạn thoát ra và khởi động Excel, kiểu ô mà bạn đã lưu trong Book.xltx (hoặc Book.xltm) sẽ sẵn dùng trong tất cả các sổ làm việc mới mà bạn tạo.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×