Bỏ qua để tới nội dung chính
Lưu sổ làm việc Excel để tương thích với các phiên bản Excel trước

Lưu sổ làm việc Excel để tương thích với các phiên bản Excel trước

Bạn đã nâng cấp lên phiên bản Excel mới và nhận ra rằng bạn sẽ có thể chia sẻ sổ làm việc với những người chưa được nâng cấp. Chạy Bộ kiểm tra Tương thích có thể giúp bạn xác định những tính năng hoặc thông tin có thể không sẵn dùng trong phiên bản cũ hơn, để bạn có thể giải quyết một vài vấn đề này trước khi chia sẻ sổ làm việc của bạn.

Lưu tệp thành định dạng .xls và xem lại các vấn đề của Bộ kiểm tra Tương thích

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm tệp > xuất > thay đổi loại tệp.

  Thay đổi Loại Tệp trên tab Xuất

 2. Thay đổi Loại Tệp trên tab Xuất

 3. Dưới Loại Tệp của Sổ làm việc, bấm đúp vào Sổ làm việc Excel 97-2003 (*.xls).

  Định dạng Sổ làm việc Excel 97-2003

 4. Trong cửa sổ lưu dưới dạng popup, chọn một vị trí thư mục cho sổ làm việc.

 5. Trong hộp tên tệp , nhập tên tệp mới (hoặc sử dụng tài khoản đã có).

 6. Bấm Lưu.

 7. Nếu bộ kiểm tra tương thích xuất hiện, hãy xem lại mọi vấn đề về tính tương thích đã được tìm thấy.

  Bộ kiểm tra Tương thích hiển thị sự cố giảm nhẹ độ trung thực

  Liên kết Tìm sẽ đưa bạn đến vị trí đó trong trang tính của bạn và nối kết Trợ giúp sẽ đưa bạn đến thông tin về sự cố và các giải pháp có thể xảy ra.
   

Lưu ý: 

 • Trong phiên bản Excel mới của bạn, sổ làm việc mà bạn vừa lưu ở định dạng. xls sẽ mở ra trong chế độ tương thích. Hãy tiếp tục làm việc trong chế độ này nếu bạn dự định gửi sổ làm việc này qua lại cho những người sẽ mở nó trong phiên bản Excel cũ hơn.

 • Khi bạn không còn cần tính tương thích ngược, hãy bấm vào tệp > thông tin > chuyển đổi để chuyển đổi sổ làm việc sang định dạng tệp hiện tại để bạn có thể tận dụng có gì mới trong Excel.

Chạy bộ kiểm tra tương thích cho Excel 2007 trở lên

Để xác nhận rằng sổ làm việc tương thích với Excel 2013, 2010 hay 2007, hãy chạy Bộ kiểm tra Tương thích theo cách thủ công khi lần đầu tiên bạn lưu sổ làm việc của bạn. Sau đó, đặt Bộ kiểm tra Tương thích chạy tự động mỗi lần bạn lưu sổ làm việc đó.

Hãy làm theo các bước sau:

 1. Bấm Tệp > Thông tin > Kiểm tra Vấn đề.

  Kiểm tra Tính tương thích

 2. Chọn kiểm tra tính tương thích.

 3. Để tự động kiểm tra tính tương thích kể từ bây giờ, hãy chọn hộp Kiểm tra tính tương thích khi lưu sổ làm việc này.
   

  Mẹo: Bạn cũng có thể chỉ định các phiên bản của Excel mà bạn muốn đưa vào khi kiểm tra tính tương thích. Tất cả các phiên bản được chọn theo mặc định, vì vậy chỉ cần bỏ chọn các phiên bản mà bạn không muốn đưa vào.

  Bộ kiểm tra Tương thích, hiển thị các phiên bản cần kiểm tra

  Nếu tìm thấy bất kỳ vấn đề gì, nối kết Tìm sẽ đưa bạn đến vị trí đó trong trang tính của bạn và nối kết Trợ giúp sẽ đưa bạn đến thông tin về sự cố và các giải pháp có thể xảy ra.

Sử dụng Access để kết hợp nguồn dữ liệu cho các tính năng dữ liệu sử dụng nhiều bảng

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng hàm Vlookup trong Excel để giải quyết vấn đề này, nhưng quá trình này hơi phức tạp và trở nên phức tạp hơn là số lượng nguồn dữ liệu để kết hợp tăng.

Excel 2010 và các phiên bản cũ hơn không hỗ trợ các tính năng dữ liệu phân tích nhiều bảng, vì những phiên bản Excel này không có mô hình dữ liệu. Nếu sổ làm việc của bạn có chứa bất kỳ tính năng nào như vậy, bạn có thể chuẩn bị chúng để dùng trong các phiên bản cũ hơn bằng cách kết hợp nguồn dữ liệu của tính năng vào một bảng đơn và sau đó dùng bảng mới làm nguồn dữ liệu.

Một cách để thực hiện việc này là sử dụng Access để kết hợp các nguồn dữ liệu và tái tạo chúng dưới dạng một truy vấn, mà sau đó bạn có thể nhập vào sổ làm việc của mình. Quá trình này diễn ra như sau:

 1. Trong Access, nhập từng nguồn dữ liệu gốc dưới dạng một bảng mới.

 2. Trong Excel, mở hộp thoại mối quan hệ bằng cách bấm vào dữ liệu > công cụ dữ liệu > mối quan hệ và lưu ý mối quan hệ giữa các nguồn dữ liệu ban đầu.

 3. Trong Access, tạo lại từng mối quan hệ.

 4. Trong Access, tạo một truy vấn có chứa tất cả các trường mà tính năng dữ liệu Excel của bạn cần.

 5. Trong Excel, nhập truy vấn vào một trang tính mới dưới dạng bảng.

Sau khi dữ liệu của bạn nằm trong một bảng trong Excel, hãy chọn bảng đó làm nguồn dữ liệu cho các tính năng dữ liệu được sử dụng nhiều bảng, hoặc tạo lại các tính năng dữ liệu và chọn bảng mới làm nguồn dữ liệu của họ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Định dạng và tính năng của Excel không được chuyển sang các định dạng tệp khác

Các vấn đề về khả năng tương thích trang tính

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×