Lưu sổ làm việc trong không gian làm việc được sắp xếp

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể lưu một phần nhỏ của bố trí hiện tại của tất cả các cửa sổ làm việc mở và sắp xếp trong một tệp không gian làm việc (.xlw). Khi bạn mở một tệp workspace, Microsoft Office Excel sẽ mở ra tất cả các sổ làm việc và hiển thị chúng trong bố trí mà bạn đã lưu.

  1. Mở sổ làm việc mà bạn muốn lưu trong workspace.

  2. Sắp xếp cửa sổ sổ làm việc như cách bạn muốn chúng xuất hiện khi bạn mở workspace, thay đổi kích cỡ của cửa sổ sổ làm việc mỗi khi cần thiết.

  3. Trên tab xem , trong nhóm cửa sổ , hãy bấm Lưu Workspace.

    Nhóm Cửa sổ trên tab Dạng xem

  4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tệp workspace.

    Lưu ý: Tên mặc định là resume.xlw, nhưng bạn có thể đổi tên.

Mẹo: Để mở sổ làm việc mà bạn đã lưu trong tệp workspace mỗi lần bạn khởi động Excel, bạn có thể lưu tệp đó workspace trong thư mục XLStart. Lưu chỉ tệp workspace không tệp sổ làm việc trong thư mục XLStart. Trong Windows Vista, đường dẫn đến thư mục XLStart là C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart thư mục. Trong Microsoft Windows XP, đường dẫn đến thư mục XLStart là C:\Documents và Settings\user name\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart thư mục.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×