Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể lưu toàn bộ sổ làm việc, bao gồm các tab để dẫn hướng trang tính hoặc các phần của sổ làm việc, như dải ô hoặc biểu đồ, vào một trang Web tĩnh để người dùng có thể xem dữ liệu Microsoft Office Excel của bạn trên World Wide Web. Ví dụ: nếu bạn có số liệu bán hàng trên trang tính Excel, bạn có thể lưu số liệu cùng với biểu đồ để so sánh những số liệu đó và người dùng có thể xem thông tin mà không cần phải mở Office Excel.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu thêm về cách lưu dữ liệu Excel vào một trang Web tĩnh

Khi bạn lưu dữ liệu Excel vào một trang Web tĩnh, điều quan trọng là cần phải hiểu rõ tính năng Tự động Tái phát hành, vị trí của tệp hỗ trợ, cách thức xác định siêu kết nối và sự khác biệt giữa việc mở lại một trang Web đã lưu thay vì mở lại một sổ làm việc gốc.

Sử dụng tính năng Tự động Tái phát hành

Mỗi lần bạn lưu sổ làm việc, bạn có thể tự động tái phát hành sổ làm việc đó lên Web bằng cách chọn hộp Tự động Tái phát hành mỗi lần lưu sổ làm việc này trong hộp thoại Phát hành dưới dạng Trang Web. (Trên tab Tệp (Microsoft Office ButtonẢnh nút in Excel 2007), bấm Save As, select a Web page format (.htm, .html, .mht, .mhtml), rồi bấm Publish.)

Tuy nhiên, có thể có những lúc bạn không muốn tự động tái phát hành các mục trong sổ làm việc của mình, như khi bạn:

 • Đã nhập thông tin mật hoặc nhạy cảm mà không nên lưu vào vị trí công cộng

 • Tạm thời bị ngắt kết nối với mạng hoặc vị trí Máy chủ Web

 • Đang lưu sổ làm việc đã được tạo bởi một người nào đó không phải là nguồn đáng tin cậy (Sổ làm việc có thể chứa các macro thu thập thông tin từ vị trí mạng bằng cách sử dụng thông tin xác thực của bạn, rồi lưu thông tin đó vào vị trí công cộng.)

Nếu cần, bạn có thể khiến cho tính năng Tự động Tái phát hành tạm thời không sẵn dùng (cho phiên làm việc mở và đóng hiện tại) hoặc vĩnh viễn không sẵn dùng (mỗi lần bạn mở, lưu và đóng).

Thông tin về các tệp và siêu kết nối Web hỗ trợ

Các trang Web thường có các hình ảnh và tệp hỗ trợ khác, cũng như siêu kết nối đến các trang Web khác. Khi di chuyển tệp hoặc trang hỗ trợ, trang Web tham chiếu đến tệp hoặc trang đó có thể không còn hoạt động đúng cách.

Tệp hỗ trợ

Khi bạn lưu sổ làm việc hay trang tính Excel dưới dạng trang Web (.htm, .html), Excel sẽ tạo một thư mục hỗ trợ được đặt tên là "các tệp tên_tệp_" lưu tất cả các tệp hỗ trợ của trang — chẳng hạn như dấu đầu dòng, họa tiết nền và đồ họa. Ví dụ: nếu tệp của bạn có tên là Trang_1.htm, Excel sẽ tạo một thư mục con được đặt tên là "tệp Trang_1". Excel cũng gán tên, chẳng hạn như hình_ảnh_001.jpg và hình_ảnh_002.gif, cho các tệp hỗ trợ.

Nếu bạn di chuyển hoặc sao chép trang Web tới một vị trí khác, bạn cũng phải di chuyển thư mục hỗ trợ để duy trì tất cả các liên kết đến trang Web. Khi bạn lưu lại vào vị trí khác, Excel sẽ tự động sao chép thư mục hỗ trợ cho bạn.

Ví dụ: giả sử bạn có trang Web: http://example.microsoft.com/Page1.htm. Trang Web có các dấu đầu dòng lưu trữ trong thư mục hỗ trợ: http://example.microsoft.com/Page1_ tệp. Đường dẫn tương ứng cho dấu đầu dòng tệp là /tệp Trang_1/hình_ảnh_001.gif và /tệp Trang_1/hình_ảnh_002.gif. Nếu bạn di chuyển Trang_1.htm đến một vị trí mới, như http://example.microsoft.com/, bạn cũng phải di chuyển thư mục tệp hỗ trợ (tệp Trang_1) đến http://example.microsoft.com/.

Siêu kết nối tương đối và tuyệt đối

Khi bạn tạo trang Web, Excel sẽ tự động quản lý các tệp và siêu kết nối liên quan để hình ảnh xuất hiện, đồng thời, liên kết sẽ hoạt động khi các trang được đặt vào Máy chủ Web cuối cùng.

Khi tất cả các tệp — chẳng hạn như dấu đầu dòng, nút dẫn hướng, họa tiết nền, đồ họa và trang Web bạn tạo siêu kết nối — được đặt hoặc lưu vào cùng một máy chủ Web, Excel sẽ duy trì các liên kết dưới dạng liên kết tương đối.

Siêu kết nối tới các Website trên máy chủ khác — ví dụ: danh sách các vị trí yêu thích của bạn trên Web — được duy trì dưới dạng liên kết tuyệt đối — tức là, vị trí tệp cố định.

Khi bạn lưu trang Web của mình vào một vị trí khác, liên kết không thể chuyển thành liên kết tương đối vẫn sẽ là liên kết tuyệt đối.

Khi bạn xóa thành phần đã lưu dưới dạng liên kết tương đối, Excel sẽ tự động xóa tệp hỗ trợ tương ứng khỏi thư mục hỗ trợ.

Tên theo ngôn ngữ cụ thể dành cho tệp hỗ trợ trang Web.

Hậu tố sẽ xuất hiện trong ngôn ngữ của phiên bản Hệ thống Microsoft Office đã dùng để lưu tệp dưới dạng trang Web. Ví dụ: giả sử bạn sử dụng phiên bản tiếng Hà Lan của Hệ thống Microsoft Office để lưu tệp có tên là Trang_1 dưới dạng trang Web. Tên mặc định của thư mục hỗ trợ sẽ là Page1_bestanden. Mục sau đây gồm có một danh sách hoàn chỉnh các ngôn ngữ và tên thư mục mặc định.

Ngôn ngữ và tên thư mục mặc định

Ngôn ngữ

Tên thư mục hỗ trợ mặc định

Tiếng Ả Rập

.files

Tiếng Basque

_fitxategiak

Tiếng Brazil

_arquivos

Tiếng Bulgaria

.files

Tiếng Catalan

_fitxers

Tiếng Trung (Giản thể)

.files

Tiếng Trung (Phồn thể)

.files

Tiếng Croatia

_datoteke

Tiếng Séc

_soubory

Tiếng Đan Mạch

-filer

Tiếng Hà Lan

_bestanden

Tiếng Anh

_files

Tiếng Estonia

_failid

Tiếng Phần Lan

_tiedostot

Tiếng Pháp

_fichiers

Tiếng Đức

-Dateien

Tiếng Hy Lạp

.files

Tiếng Do Thái

.files

Tiếng Hindi

.files

Tiếng Hungary

_elemei

Tiếng Ý

-file

Tiếng Nhật

.files

Tiếng Hàn

.files

Tiếng Latvia

_fails

Tiếng Litva

_bylos

Tiếng Na Uy

-filer

Tiếng Ba Lan

_pliki

Tiếng Bồ Đào Nha

_ficheiros

Tiếng Romania

.files

Tiếng Nga

.files

Tiếng Serbia (Hệ Ki-rin)

.files

Tiếng Serbia (Latin)

_fajlovi

Tiếng Slovak

.files

Tiếng Slovenia

_datoteke

Tiếng Tây Ban Nha

_archivos

Tiếng Thụy Điển

-filer

Tiếng Thái

.files

Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

_dosyalar

Tiếng Ukrainia

.files

Tiếng Việt

.files

Lưu ý: Nếu bạn lưu trang Web của mình bằng tên tệp ngắn (tối đa tám ký tự, cộng với một phần mở rộng tệp có ba ký tự) bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng tên tệp dài bất cứ khi nào có thể trong hộp thoại Tùy chọn Web, thư mục hỗ trợ là tên của trang Web mà không có từ "tệp".

Mở lại trang Web đã lưu trong Excel

Khi bạn lưu sổ làm việc Excel dưới dạng trang Web, bạn có thể mở tệp trang Web kết quả trong Excel, tạo thay đổi và lưu tệp. Tuy nhiên, ít tính năng của Excel hơn được giữ lại trong tệp, đồng thời, có thể bạn sẽ không thể sửa đổi các tính năng đó như ban đầu bạn có thể. Ví dụ: khi bạn lưu biểu đồ dưới dạng trang Web, biểu đồ sẽ trở thành một hình ảnh riêng biệt và không còn có thể sửa đổi trên trang. Tuy nhiên, khi bạn lưu toàn bộ sổ làm việc có biểu đồ, biểu đồ thực tế được lưu chứ không chỉ một hình ảnh, đồng thời, bạn có thể sửa đổi biểu đồ khi bạn mở lại tệp.

Để có kết quả tốt nhất, Microsoft đề xuất bạn sử dụng sổ làm việc ban đầu (*.xlsx) làm bản sao "chính" của mình mà bạn mở, tạo thay đổi, lưu dưới dạng sổ làm việc, rồi lưu dưới dạng trang Web.

Đầu Trang

Lưu dữ liệu Excel vào một trang Web tĩnh

 1. Trên tab Tệp ( NútLưu Microsoft Office Trong Ảnh nút Excel 2007), bấm vào Lưu Như.

  Hộp thoại Lưu Dưới dạng sẽ hiển thị.

 2. Trong hộp danh sách, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để lưu vào một trang Web và tạo tệp, cũng như thư mục hỗ trợ, chọn Trang Web (*.htm; *.html).

  • Để lưu vào một trang Web Tệp Đơn với các tệp hỗ trợ nhúng vào trang Web, chọn Trang Web Tệp Đơn (*.mht; *.mhl)

 3. Nếu bạn đã chọn mục mà bạn muốn lưu, bấm Lưu và bạn đã hoàn tất. Nếu không, tiếp tục với các bước tiếp theo.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để lưu toàn bộ sổ làm việc, bao gồm các tab để dẫn hướng từng trang tính trong sổ làm việc, bấm Toàn bộ Sổ làm việc.

  • Để lưu lựa chọn hiện tại trên trang tính, bấm Lựa chọn: Trang tính.

 5. Bấm Phát hành.

  Hộp thoại Phát hành Dưới Dạng Trang Web hiển thị.

 6. Bên dưới Mục cần phát hành trong hộp Chọn, chọn một trong các mục sau:

Mục

Hành động

Toàn bộ sổ làm việc    

Chọn Toàn bộ sổ làm việc. Toàn bộ sổ làm việc được lưu, bao gồm các tab mà người dùng có thể sử dụng để dẫn hướng đến từng trang tính.

Toàn bộ trang tính    

Chọn Mục trên Tên trang tính, rồi chọn Tất cả nội dung của Tên trang tính.

Mục    

Chọn Mục trên Tên trang tính, rồi chọn mục bạn muốn lưu, chẳng hạn như Báo cáo PivotTable hoặc biểu đồ. Các mục không bao gồm các dải ô.

Dải ô    

Chọn Phạm vi ô, rồi nếu hộp lựa chọn không chứa phạm vi bạn muốn, hãy bấm vào trang tính (hộp thoại sẽ thu gọn vào hộp lựa chọn), chọn một phạm vi ô từ sổ làm việc Excel, rồi bấm Bung rộng Hộp thoại Ảnh nút.

Biểu đồ    

Chọn Mục trên Tên trang tính, rồi chọn Biểu đồ x.

Dải ô đã Lọc    

Chọn Mục trên Tên trang tính, rồi chọn mục Tự Lọc mà bạn muốn lưu.

Dải ô dữ liệu ngoài    

Chọn Mục trên Tên trang tính, rồi chọn mục Truy vấn bạn muốn lưu.

Tái phát hành    

Để tái phát hành trang tính hoặc mục bạn đã phát hành, chọn Mục đã phát hành trước đây, rồi chọn sổ làm việc hoặc mục mà bạn muốn tái phát hành. Để ngăn một mục không tái phát hành, chọn mục đó, rồi bấm Loại bỏ. Để tiếp tục phát hành, bấm vào một mục khác trong danh sách.

 1. Để thêm tiêu đề chính giữa lên vùng chọn và trong thanh tiêu đề của trình duyệt, bấm Thay đổi bên dưới Phát hành dưới dạng. Nhập tiêu đề bạn muốn, rồi bấm OK.

 2. Bên cạnh hộp Tên tệp, bấm Duyệt, rồi xác định ổ đĩa, thư mục, Thư mục Web, Máy chủ Web, site HTTP hoặc vị trí FTP nơi bạn muốn lưu trang Web của mình, sau đó bấm OK.

  Bạn cũng có thể chọn trang Web hiện có để gắn thêm hoặc thay thế miễn là bạn có quyền sửa đổi trang Web và có quyền truy nhập vào tệp.

  Mẹo: Khi bạn lần đầu tạo trang Web của mình, bạn nên lưu trang Web trên ổ cứng cục bộ để bạn có thể thực hiện mọi thay đổi hoặc chỉnh sửa mà bạn cần trước khi phát hành trang Web trên một vị trí công cộng hoặc được chia sẻ.

 3. Để xem trang Web trong trình duyệt của mình sau khi lưu, chọn hộp kiểm Mở trang Web đã phát hành trong trình duyệt.

  Lưu ý: Để xem trước trang mà không lưu, bạn có thể sử dụng lệnh Xem trước Trang Web mà bạn có thể thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

 4. Nếu bạn muốn thực hiện các thay đổi trong sổ làm việc sau này, đồng thời, muốn tự động tái phát hành các mục mỗi lần lưu sổ làm việc, chọn hộp kiểm Tự động Tái phát hành mỗi lần lưu sổ làm việc này.

 5. Để thay đổi tùy chọn bổ sung có liên quan, hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để thay đổi tùy chọn trang Web, bấm vào mũi tên bên cạnh Công cụ, rồi bấm Tùy chọn Web. Để biết thêm thông tin, xem mục Tùy chọn Trang Web.

  • Để thay đổi tùy chọn nén ảnh, bấm vào mũi tên bên cạnh Công cụ, rồi bấm Nén Ảnh. Để biết thêm thông tin, xem mục Giảm kích cỡ tệp của ảnh.

 6. Bấm Phát hành.

 7. Nếu bạn đang lưu vào một trang Web hiện có, một thông báo sẽ xuất hiện. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép vào trang hiện có, bấm Thay thế tệp.

  • Để gắn thêm dữ liệu của bạn vào cuối trang Web, bấm Thêm vào tệp.

Đầu Trang

Bật tính năng Tự động Tái phát hành hoặc làm cho tính năng Tự động Tái phát hành không sẵn dùng

Nếu bạn đã bật tính năng Tự động Tái phát hành, một thông báo sẽ xuất hiện mỗi khi bạn lưu sổ làm việc. Bạn có thể làm cho tính năng Tự động Tái phát hành không sẵn dùng tạm thời hay vĩnh viễn hoặc bạn có thể duy trì tính năng này. Bạn cũng có thể kiểm soát cách hiển thị thông báo.

Lưu ý: Bạn có thể biết rằng sổ làm việc được đặt thành Tự động Tái phát hành khi bạn thấy mục Phát hành thành Trang: tên_tệp trong thanh trạng thái khi bạn lưu sổ làm việc.

Làm cho tính năng Tự động Tái phát hành không sẵn dùng tạm thời

Khi thông báo xuất hiện, hãy làm như sau:

 1. Chọn tùy chọn Tắt tính năng Tự động Tái phát hành trong khi sổ làm việc đang mở.

 2. Bấm OK.

  Tự động Tái phát hành chỉ không sẵn dùng cho phiên làm việc hiện tại của sổ làm việc hoặc cho đến khi bạn đóng sổ làm việc. Lần tiếp theo khi bạn mở sổ làm việc, tính năng Tự động Tái phát hành sẽ được bật.

Tắt tính năng Tự động Tái phát hành vĩnh viễn

 1. Mở sổ làm việc được đặt thành tự động tái phát hành.

 2. Trên tab Tệp (Microsoft Office ButtonẢnh nút in Excel 2007), bấm Save As, chọn định dạng trang Web (.htm, .html, .mht, .mhtml), rồi bấm Pháthành .

 3. Trong danh sách Chọn, bấm Mục đã phát hành trước đây.

 4. Chọn mục bạn muốn ngừng tái phát hành tự động, rồi bấm Loại bỏ. Lặp lại cho từng mục bạn không muốn tự động tái phát hành.

 5. Bấm Đóng.

 6. Để lưu thay đổi vào sổ làm việc của bạn, trên tab Tệp (Microsoft Office NútẢnh nút trong Excel 2007), bấm Lưu.

Tiếp tục với tính năng Tự động Tái phát hành

Khi thông báo xuất hiện, hãy làm như sau:

 • Bấm Bật tính năng Tự động Tái phát hành trong thông báo hiển thị mỗi lần bạn lưu sổ làm việc.

Điều khiển hiển thị của thông báo Tự động Tái phát hành

Nếu bạn không muốn thông báo xuất hiện mỗi lần lưu sổ làm việc, bạn có thể chọn hộp kiểm Không hiển thị lại thông báo này. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng cài đặt này sau đó áp dụng cho tất cả sổ làm việc Excel được đặt thành Tự động Tái phát hành.

Đầu Trang

Lỗi và cảnh báo về tính năng Tự động Tái phát hành

Bạn có thể nhận được thông báo lỗi hoặc cảnh báo sau đây khi bạn sử dụng tính năng Tự động Tái phát hành.

CẢNH BÁO: Tham chiếu ngoài đã chuyển thành giá trị trong <tên tệp/đường dẫn>

Sổ làm việc mà bạn đang tái phát hành chứa tham chiếu đến các sổ làm việc, trang hoặc tài liệu khác, chẳng hạn như một liên kết từ Sổ_1.xls nhận giá trị trong ô A1 của Sổ_2.xls. Vì tham chiếu ngoài không được hỗ trợ trong trang Web phát hành kết quả nên tham chiếu được chuyển đổi thành giá trị được truy xuất gần nhất trên trang Web. Tuy nhiên, tham chiếu trong sổ làm việc vẫn giữ nguyên.

CẢNH BÁO: Các công thức ẩn không còn được bảo vệ trong <tên tệp/đường dẫn>

Các công thức ẩn sẽ hiện ra trên các trang Web được phát hành. Nếu bạn không muốn hiển thị công thức ẩn trên trang Web, hãy loại bỏ các công thức đó trước khi lưu và tái phát hành.

CẢNH BÁO: Tùy chọn độ chính xác khi được hiển thị không được hỗ trợ trong <tên tệp/đường dẫn>

Sổ làm việc này sử dụng tùy chọn Độ chính xác khi hiển thị sẵn có bên dưới phần Tùy chọn tính toán trên danh mục Công thức trong hộp thoại Tùy chọn Excel (Trên tab Tệp (Microsoft Office NútẢnh nút trong Excel 2007), bấm Tùy Excel). Điều này nghĩa là các giá trị được lưu trữ trong các ô sẽ không còn chính xác đối với 15 chữ số nhưng lại chính xác đối với giá trị hiển thị trong ô. Vì Độ chính xác khi hiển thị không hỗ trợ trên các trang Web nên kết quả của công thức hoặc giá trị mà bạn nhập hoặc thay đổi trên trang Web phát hành từ sổ làm việc này sẽ không còn có tùy chọn Độ chính xác khi hiển thị đã áp dụng.

CẢNH BÁO: Hệ thống ngày theo năm 1904 chuyển đổi thành hệ thống ngày theo năm 1900 trong <tên tệp/đường dẫn>

Sổ làm việc này sử dụng tùy chọn Hệ thống ngày theo năm 1904sẵn dùng bên dưới mục Khi tính toán sổ làm việc này trên danh mục Nâng cao trong hộp thoại Tùy chọn Excel (Trên tab Tệp (Microsoft Office NútẢnh nút trong Excel 2007), bấm ExcelChọn ). Thường được dùng cho tương thích Macintosh, tùy chọn này thay đổi ngày bắt đầu mà từ đó tất cả các ngày được tính trong Microsoft Excel từ 01/01/1900 đến 02/01/1904. Vì các trang Web không hỗ trợ hệ thống ngày theo năm 1904 nên ngày của bạn sẽ được chuyển thành hệ thống ngày theo năm 1900 trên trang Web, đồng thời, có thể hiển thị sự khác biệt của xấp xỉ bốn năm.

LỖI: Không thể truy nhập <tên tệp/đường dẫn>

Không thể lưu các mục mà bạn đang tái phát hành vào vị trí nơi các mục đã được phát hành trước đó.

 • Kiểm tra xem liệu Website hay máy chủ mà bạn đang phát hành có đang hoạt động đúng không.

 • Kiểm tra xem liệu vị trí mà bạn phát hành trước đây có thay đổi tên hay di chuyển không.

 • Hãy đảm bảo rằng bạn có quyền thích hợp đến vị trí mà các mục của bạn đã phát hành trước đây.

LỖI: Không có dữ liệu được bảo vệ trong <tên tệp/đường dẫn>

Dữ liệu được bảo vệ không thể lưu trong trang Web. Để tái phát hành sổ làm việc, trước tiên bạn phải bỏ bảo vệ dữ liệu và loại bỏ tất cả mật khẩu. Nếu cần, bạn nên di chuyển thông tin bảo mật hoặc nhạy cảm vào sổ làm việc mà bạn không phát hành.

LỖI: Tệp này không có định dạng <tên tệp/đường dẫn> thích hợp

Bạn không thể sử dụng tính năng Tự động Tái phát hành để phát hành dữ liệu Microsoft Excel vào một tệp không có định dạng trang Web (.htm, .html, .mht, mhtml). Hãy đảm bảo rằng bạn đang phát hành vào một trang có định dạng HTML.

LỖI: Dữ liệu phát hành trước đó đã bị xóa khỏi <tên tệp/đường dẫn>

Các mục trong sổ làm việc đã đặt thành Tự động Tái phát hành không còn tồn tại.

LỖI: Không có đủ bộ nhớ để phát hành <tên tệp/đường dẫn>

 • Đóng mọi chương trình hoặc cửa sổ không cần thiết trên máy tính để lấy lại vùng nhớ trống trên hệ thống của bạn.

 • Kiểm tra số dung lượng đĩa sẵn dùng tại vị trí mà bạn đang tìm cách phát hành, đồng thời, đảm bảo rằng có đủ dung lượng sẵn dùng cho trang Web của bạn.

 • Kiểm tra nhằm đảm bảo rằng bạn đã không vượt quá giới hạn dung lượng được chỉ định ở vị trí mà bạn đang phát hành.

 • Thử giảm kích cỡ tệp của sổ làm việc bằng cách loại bỏ trang tính, đối tượng hoặc bất cứ mục không cần thiết nào.

 • Kiểm tra số dung lượng ổ đĩa trên máy tính của bạn. Xóa các tệp không cần thiết khỏi ổ đĩa cứng của bạn.

 • Kiểm tra bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên (RAM) trên hệ thống, đồng thời, đảm bảo rằng bộ nhớ truy nhập ngẫu nhiên đang hoạt động đúng cách và bạn có dung lượng được đề xuất cho phiên bản Microsoft Office hoặc Office Excel của mình.

Đầu Trang

Thay đổi tiêu đề trang web khi bạn lưu

Tiêu đề trang web của bạn xuất hiện trong thanh công cụ trình duyệt, cung cấp tiêu đề cho trang khi trang được thêm vào mục yêu thích và hiển thị tiêu đề cho trang trong kết quả của công cụ tìm kiếm. It is important for SEO to use a title that accurately reflects what the page contains, and is not too short or too long.

 1. Bấm Tệp> Lưu Như>Duyệt.

 2. Trong hộp thoại Lưu Như, chọn Trang Web Tệp Đơn.

 3. Bấm Thay đổi Tiêuđề , sau đó trong hộp thoại Nhập Văn bản, hãy nhập tiêu đề bạn muốn, rồi bấm OK.

Đầu Trang

Sự cố khi lưu vào một trang Web

Khi bạn lưu sổ làm việc vào một trang Web, bạn có thể gặp phải các sự cố sau đây:

Sự cố: Tôi không nhìn thấy dạng thức điều kiện

Dạng thức điều kiện không được hỗ trợ với các trang Trang Web Tệp Đơn (.mht, .mhtml); thay vào đó, hãy sử dụng dạng thức tệp của Trang Web (.htm, .html). Thanh dữ liệu, thang màu và bộ biểu tượng không được hỗ trợ trong cả hai dạng thức.

Sự cố: Văn bản trong ô bị cắt khi tôi lưu dữ liệu dưới dạng trang Web

Nếu bạn thấy văn bản trong ô bị cắt cụt hoặc không được hiển thị đầy đủ, hãy thử cách sau đây:

Sửa đổi các ô có chứa văn bản tự động bị ngắt dòng     Bạn có thể đã định dạng ô có văn bản bị ngắt dòng trước khi lưu dữ liệu dưới dạng trang Web. Để ngăn văn bản không bị cắt khi lưu, bạn có thể rút ngắn văn bản, sử dụng nhiều ô cho văn bản hoặc mở rộng cột trong trang tính, rồi lưu dữ liệu.

Mở rộng cột có chứa văn bản     Nơi văn bản nằm trong một ô chờm lấp ô khác, phần chờm lấp đó có thể không được lưu. Mở rộng cột có chứa văn bản sao cho cột đó không chờm lấp các ô khác.

Thiết kế lại văn bản     Nếu bạn thấy văn bản bị cắt trong một ô thì văn bản đó đã dài hơn độ dài của ô khi lưu, đồng thời, văn bản đó đã được căn phải hoặc căn giữa. Chỉnh sửa sổ làm việc gốc và căn chỉnh lại văn bản về bên trái (thụt lề).

Sự cố: Văn bản đã xoay không xuất hiện chính xác khi tôi lưu dữ liệu dưới dạng trang Web

Bạn không thể sử dụng văn bản xoay hoặc văn bản dọc khi lưu dữ liệu Excel dưới dạng trang Web. Văn bản xoay hoặc văn bản dọc được chuyển đổi thành văn bản ngang.

Sự cố: Các mục mà tôi lưu vào trang Web hiện có luôn xuất hiện ở cuối trang

Khi bạn lưu dữ liệu Excel vào trang Web hiện có, Excel luôn gắn thêm dữ liệu vào cuối trang.

Để di chuyển dữ liệu Excel tới một vị trí khác trên trang Web, bạn có thể mở trang Web trong một chương trình thiết kế, như Microsoft Office SharePoint Designer, rồi sắp xếp lại các mục.

Sự cố: Tôi đã di chuyển trang Web của mình đến một vị trí khác và bây giờ một số liên kết đã bị hỏng

Khi bạn lưu trang Web, Excel theo mặc định sẽ lưu tất cả các tệp hỗ trợ — chẳng hạn như dấu đầu dòng, họa tiết nền và đồ họa — trong một thư mục con hỗ trợ. Nếu bạn di chuyển hoặc sao chép trang Web tới một vị trí khác, bạn cũng phải di chuyển thư mục hỗ trợ để duy trì tất cả các liên kết đến tệp hỗ trợ.

Sự cố: Tôi thấy dấu X màu đỏ trên trang Web của tôi

Dấu X màu đỏ cho biết thiếu đồ họa. Nếu bạn di chuyển hoặc sao chép trang Web của mình vào vị trí mới mà không di chuyển tệp hỗ trợ thì các liên kết đến đồ họa — chẳng hạn như ảnh, dấu đầu dòng và họa tiết nền — có thể bị hỏng.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×