Lấy nối kết đến một tệp trong nhóm

Nếu bạn muốn chia sẻ một tệp vào nhiều vị trí trong các nhóm mà không tải lên bản sao mỗi lần, hãy lấy liên kết đến tệp và chia sẻ thay vào đó.

Chia sẻ với kênh

Trong tab bài viết khi các cuộc hội thoại xảy ra, hãy chọn chọn tệp Nút Chọn tệp bên dưới hộp nơi bạn nhập thông điệp của mình, rồi chọn duyệt các nhóm và kênh. Chọn tệp, rồi chọn chia sẻ liên kết.

Lưu ý: Nhóm bài đăng nối kết của bạn với kênh, bao gồm tên nhóm và kênh mà tệp được lưu trữ.

Danh sách tệp với tệp được chọn

Chia sẻ với cuộc trò chuyện

Đi đến kênh lưu trữ tệp. Chọn xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > nhận liên kết. Bây giờ bạn có thể dán liên kết vào bất kỳ trò chuyện hoặc kênh nào.

Trong tab tệp của một cuộc trò chuyện hoặc kênh, hãy gõ nhẹ thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn >sao chép liên kết để có được liên kết chia sẻ. Sau đó, bạn có thể gửi trong thư hoặc chia sẻ trong ứng dụng lựa chọn của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×