Lặp lại tiêu đề bảng trên trang tiếp theo

Khi bạn làm việc với một bảng rất dài, nó sẽ chạy qua nhiều trang. Bạn có thể thiết lập bảng để các hàng tiêu đề của bảng xuất hiện trên mỗi trang tự động.

Bạn có thể chọn từ hai cách để thiết lập bảng của mình để hàng tiêu đề hoặc hàng lặp lại của nó.

Bạn có thể thực hiện thao tác sau đây:

  1. Chọn hàng hoặc hàng tiêu đề mà bạn muốn lặp lại trên mỗi trang. Vùng chọn phải bao gồm hàng đầu tiên của bảng.

  2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, trong nhóm Dữ liệu, bấm Lặp lại Hàng Tiêu đề.

    Ảnh chụp màn hình hiển thị con trỏ trỏ đến tùy chọn cho các hàng tiêu đề lặp lại trong công cụ bảng trên tab bố trí trong nhóm dữ liệu,.

Hoặc bạn có thể sử dụng phương pháp này:

  1. Trong bảng, hãy bấm chuột phải vào hàng mà bạn muốn lặp lại, rồi bấm thuộc tính bảng.

  2. Trong hộp thoại thuộc tính bảng , trên tab hàng , hãy chọn hộp kiểm lặp lại dưới dạng tiêu đề ở đầu mỗi trang .

  3. Chọn OK.

Lưu ý: 

  • Các tiêu đề bảng lặp lại chỉ hiển thị trong Dạng xem Bố trí In hoặc khi bạn in tài liệu.

  • Nếu bạn thay đổi tiêu đề bảng trên trang đầu tiên, tiêu đề thay đổi trên tất cả các trang khác cũng. Bạn chỉ có thể sửa đổi tiêu đề bảng trên trang đầu tiên — các hàng tiêu đề trên các trang tiếp theo đều bị khóa.

  • Mặc dù Word tự động lặp lại tiêu đề bảng trên các trang mới kết quả từ dấu ngắt trang tự động, nó sẽ không lặp lại đầu trang nếu bạn chèn ngắt trang thủ công trong một bảng.

Xem thêm

Chèn hoặc vẽ bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×