Lệnh mà có thể bị vô hiệu hóa khi nhiều người đang sửa tài liệu

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Tính năng đồng tác giả mới trong Microsoft Office 2010 giúp cho nhiều người dùng để làm việc productively trên cùng một tài liệu mà không xâm nhập trên một khác làm việc hoặc khóa nhau.

Bạn có thể dùng chức năng đồng tác giả mới này trong tài liệu Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Word 2010 và Microsoft OneNote 2010 trên SharePoint Server 2010.  Tính năng đồng tác giả mới cũng được hỗ trợ trong Excel Web App và OneNote Web App.

Khi bạn đang làm việc trong tài liệu cùng lúc với tác giả khác, các phần của tài liệu có thể được chặn để bạn vì chúng được đang làm việc của người khác.

Khi một phần của tài liệu bị chặn, các lệnh sau đây sẽ không sẵn dùng trong phần tài liệu, bị chặn.

Tab nhà, nhóm bảng tạm

Không sẵn dùng các lệnh sau đây:

 • Cắt

 • Dán

Tab nhà, nhóm phông

Tất cả các lệnh trong nhóm phông chữ không sẵn dùng.

Tab nhà, nhóm đoạn văn

Tất cả các lệnh trong nhóm đoạn văn bản sẽ không sẵn dùng.

Tab Nhà, nhóm Kiểu

Tất cả các kiểu và các tập kiểu không sẵn có. Bạn không thể thay đổi kiểu, màu sắc hoặc phông chữ được áp dụng cho văn bản.

Tab chèn, tất cả các nhóm

Bạn có thể chèn đầu trang và chân trang và trang bìa.

Tất cả các lệnh trên tab chèn sẽ không sẵn dùng.

Tab bố trí trang, nhóm thiết lập trang

Không sẵn dùng các lệnh sau đây:

 • Dấu ngắt

 • Cột

 • Gạch nối từ

 • Số dòng

Tab bố trí trang, nhóm nền trang

Không sẵn dùng các lệnh sau đây:

 • Màu trang

 • Một số tùy chọn cho lệnh hình nền mờ

Tab bố trí trang, nhóm đoạn văn

Tất cả các lệnh trong nhóm đoạn văn bản sẽ không sẵn dùng.

Tab bố trí trang, nhóm sắp xếp

Không sẵn dùng các lệnh sau đây:

 • Vị trí

 • Ngắt dòng

 • Đưa ra trước

 • Đưa ra sau

 • Căn chỉnh (bạn có thể xem đường lưới, nhưng bạn không thể thay đổi căn chỉnh.)

 • Nhóm

 • Xoay

Tab tham chiếu, tất cả các nhóm

Bạn có thể quản lý danh mục tham khảo nguồn và thay đổi kiểu danh mục tham khảo. Bạn cũng có thể bấm từ một cước chú để tiếp theo.

Tất cả các lệnh trên tab tham chiếu sẽ không sẵn dùng.

Tab thư, tất cả các nhóm

Tất cả các lệnh trên tab gửi thư không sẵn có.

Tab xem lại, nhóm thay đổi

Không sẵn dùng các lệnh sau đây:

 • Chấp nhận và di chuyển đến tiếp theo

 • Từ chối và di chuyển tiếp theo

Các hành động khác sẽ không sẵn dùng

Các hành động sau đây sẽ không sẵn dùng:

 • Xóa bỏ văn bản bằng cách nhấn phím DELETE

 • Xóa bỏ văn bản bằng cách nhấn phím BACKSPACE

 • Nhập văn bản mới

 • Kéo và thả văn bản

 • Thay thế văn bản bằng cách sử dụng lệnh thay thế

 • Chèn dấu ngắt trang trong vùng bị chặn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×