Để bắt đầu một nhóm:

Văn bản START thành +1 754-220-1847. 

Sự cố #commands ảnh hưởng đến tư cách thành viên của bạn trong các nhóm cụ thể. Gửi họ dưới dạng tin nhắn văn bản đến số GroupMe để quản lý nhóm đó. 

Các lệnh này sẽ hoạt động trong bất kỳ nhóm nào: 

#help - Gửi cho bạn văn bản kèm theo các lệnh cơ bản mà bạn có thể đã quên. 

#new [topic] - Bắt đầu một nhóm hoàn toàn mới, với số điện thoại độc đáo của riêng mình. Bạn sẽ nhận được tin nhắn từ số điện thoại mới và sau đó bạn có thể bắt đầu thêm thành viên và trò chuyện ngay lập tức! 

#add [tên] [điện thoại] - Làm theo lệnh "#add" với tên và số điện thoại của một người để thêm họ vào nhóm. Ví dụ: #add Pat 5551234567 sẽ thêm số (555) 123-4567 vào nhóm có tên là "Pat". 

#list - Hiển thị cho bạn danh sách tên của tất cả mọi người trong nhóm của bạn. 

#topic [topic] - Thay đổi tên nhóm. Ví dụ: văn bản #topic Nhóm Nghiên cứu để đặt tên nhóm của bạn thành "Nhóm Nghiên cứu". 

#name [tên] - Đặt tên của bạn để người khác biết bạn là ai. Ví dụ, nếu #name John sẽ đổi tên của bạn thành John. Lệnh này chỉ thay đổi tên của bạn cho nhóm cụ thể đó. 

#mute | #unmute - Tắt tiếng và bật tiếng nhóm. Văn #mute để dừng nhận thư từ nhóm này. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu nhận lại tin nhắn, hãy văn bản #unmute . 

#remove [tên hoặc số] - Nếu bạn là chủ sở hữu của một nhóm, hãy gửi nhóm "#remove", cùng với tên hoặc số lượng thành viên nhóm mà bạn muốn loại bỏ và chúng tôi sẽ loại bỏ họ khỏi nhóm. 

#stay - Bạn sẽ chỉ nhận được 12 thư khi lần đầu tiên được thêm vào một nhóm và sẽ cần nhắn tin cho lệnh #stay tới mỗi nhóm mà bạn muốn tiếp tục nhận thư từ đó.  

#exit - Tự động loại bỏ bạn khỏi nhóm. Nếu bạn là chủ sở hữu nhóm, bạn không thể rời khỏi nhóm – nhưng bạn có thể xóa hoàn toàn nhóm bằng cách nhắn tin cho #delete. 

Lưu ý: Việc sử GroupMe qua SMS hiện chỉ được hỗ trợ trong phạm vi Hoa Kỳ. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×