Lịch sử cập nhật của Office Insider for Mac

Hỗ trợ cho Office 2016 for Mac đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Cập nhật lần cuối: Ngày 9 tháng 11, 2020

Xin chào Người dùng nội bộ! Nếu bạn không biết mình đã cài đặt bản cập nhật mới nhất chưa, hay đang tìm kiếm danh sách bản dựng Nhanh hoặc Chậm gần đây dành cho Office cho máy Mac, thì bạn đã tìm đến đúng chỗ. 

Các bản cập nhật Người dùng nội bộ Office mới nhất

Nếu bạn nhìn thấy phiên bản và các số hiệu bản dựng sau đây khi xem hộp thoại Giới thiệu của sản phẩm thì bạn đã hoàn tất. Nếu bạn không có bản dựng mới nhất, các bản cập nhật luôn sẵn dùng tại Microsoft AutoUpdate (MAU). Để sử dụng MAU, hãy khởi động một ứng dụng Office, chẳng hạn như Word, rồi chọn Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật.

Kiểm tra Cập nhật Người dùng nội bộ Chậm trên máy Mac

Cấp độ Người dùng nội bộ

Phiên bản

Bản dựng Hiện tại

Ngày Phát hành

Người dùng nội bộ Nhanh

16,44

20110306

4 tháng mười một, 2020

Người dùng nội bộ Chậm

16,43

20110105

2 tháng mười một, 2020

Lịch sử bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn đăng ký cấp độ Người dùng nội bộ Nhanh, bạn sẽ nhận được các bản cập nhật thường xuyên chứa tính năng mới và cải tiến. Bảng sau đây hiển thị lịch sử các bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ gần đây, với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây.

Bảng sau đây hiển thị những bản dựng Nhanh phát hành gần đây nhất. Để tìm hiểu về các tính năng mới, cải tiến, bản sửa lỗi và các vấn đề đã biết trong các bản Cập Nhật nhanh, hãy xem ghi chú phát hành cho người dùng nội bộ nhanh cho Office for Mac

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 16,44 (bản dựng 20110306)

4 tháng mười một, 2020

Phiên bản 16,44 (bản dựng 20110103)

2 tháng mười một, 2020

Phiên bản 16,44 (bản dựng 20102712)

28 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,44 (bản dựng 20102604)

Ngày 26 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20102102)

21 tháng mười, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20101901)

19 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20101507)

16 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20101401)

Ngày 14 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20101201)

12 tháng mười 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20100803)

Ngày 8 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20100501)

Ngày 5 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20093000)

30 tháng chín, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20092705)

28 tháng chín, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20092300)

Ngày 23 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20092101)

21 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20091509)

16 tháng chín, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20091400)

Ngày 14 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20090901)

Ngày 9 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20090700)

Ngày 07 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20090201)

Ngày 2 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20083005)

Ngày 31 tháng 8, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20082600)

Ngày 26 tháng 8, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20082300)

24 tháng tám, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20081900)

19 tháng tám, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20081701)

17 tháng tám, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20081200)

12 tháng tám, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20081001)

Ngày 10 tháng 8, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20080530)

Ngày 6 tháng 8, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20080203)

Ngày 3 tháng 8, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20072901)

Ngày 29 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20072700)

Ngày 27 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20072109)

Ngày 22 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20071905)

20 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20071407)

Ngày 15 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20071300)

13 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20070801)

Ngày 8 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20070603)

Ngày 7 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20070100)

Ngày 1 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20062901)

Ngày 29 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20062305)

Ngày 24 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20062201)

Ngày 22 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20061607)

17 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20061500)

Ngày 15 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20061000)

Ngày 10 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20060705)

Ngày 8 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20060301)

Ngày 3 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20053105)

Ngày 1 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20052800)

28 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20052612)

27 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20052601)

Ngày 26 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20052001)

20 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20051800)

Ngày 18 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20051207)

13 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20051100)

11 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20050602)

06 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20050400)

Ngày 4 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20042808)

Ngày 29 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20042605)

27 tháng tư, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20042107)

Ngày 22 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20042000)

Ngày 20 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20041501)

Ngày 15 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20041300)

13 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20040801)

Ngày 8 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20040602)

Ngày 6 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20040202)

Ngày 2 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20033001)

Ngày 30 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20032418)

25/Tháng ba, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20032300)

Ngày 23 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20031702)

18 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20031601)

Ngày 16 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20031007)

11 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20030900)

Ngày 9 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20030801)

Ngày 8 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20030502)

Ngày 5 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20030201)

Ngày 2 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20022600)

Ngày 26 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20022400)

Ngày 24 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20021908)

Ngày 20 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20021800)

18/2/2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20021300)

13 tháng hai, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20020910)

Ngày 10 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20020507)

Ngày 5 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20020302)

Ngày 3 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20012902)

Ngày 29 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20012700)

27 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20012200)

Ngày 22 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20011906)

Ngày 20 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20011502)

Ngày 15 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20011301)

Ngày 13 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20010802)

Ngày 8 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20010106)

2 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19122904)

30 tháng mười hai, 2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19122502)

Ngày 26 tháng 12, 2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19121804)

19/12/2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19121600)

16 tháng 12, 2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19121106)

12/12/2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19120904)

9/12/2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19120401)

4 tháng 12, 2019

Phiên bản 16,33 (bản dựng 19120200)

Ngày 2 tháng 12, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19112604)

27 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19112500)

25/tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19112005)

21 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19111900)

19 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19111400)

14 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19111100)

11 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19110600)

6 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19110306)

4 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19102902)

Ngày 30 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19102800)

28 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19102102)

21 tháng mười, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19101600)

16 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19101400)

Ngày 14 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19100906)

10 tháng mười, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19100700)

07 tháng mười 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19100109)

Ngày 2 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19093004)

30/09/2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19092600)

Ngày 26 tháng 9, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19092400)

24 tháng chín, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19091800)

18 tháng chín, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19091600)

16 tháng chín, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19091202)

12 tháng chín, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19091000)

10 tháng chín, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19090900)

Ngày 9 tháng 9, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19090305)

Ngày 4 tháng 9, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19090200)

Ngày 2 tháng 9, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19082800)

28 tháng tám, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19082600)

26/08/2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19082004)

21 tháng tám, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19081901)

20 tháng tám, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19081305)

Ngày 14 tháng 8, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19081200)

12 tháng tám, 2019

Phiên bản 16,28 (bản dựng 19073002)

31/07/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19072500)

25/07/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19072200)

22/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19071506)

17/07/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19071500)

15/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19071004)

12/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19070900)

9/7/2019

Phiên bản 16.28 (Bản dựng 19070300)

3/07/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19063001)

1/7/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19062615)

27/6/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19062311)

24/6/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061900)

19/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061700)

17/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061200)

12/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19061000)

10/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19060500)

5/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19060300)

3/06/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19052910)

30/05/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19052703)

28/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19052200)

22/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19052000)

20/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19051513)

16/5/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19051310)

14/5/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19050613)

7/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19050600)

06/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19043011)

1/05/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19042900)

29/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19042415)

25/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19042203)

23/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19041700)

17/4/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19041500)

15/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19041000)

10/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19040800)

08/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19040300)

03/04/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19040100)

01/04/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19032606)

27/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19032500)

25/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19032003)

20/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19031800)

18/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19031300)

13/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19031005)

11/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19030606)

07/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19030600)

06/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19030306)

04/03/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19022707)

28/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19022603)

26/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19022000)

20/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19021200)

13/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19021100)

11/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19020600)

06/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19020305)

04/02/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19013001)

31/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19012701)

28/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19012300)

25/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19012002)

21/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19011501)

16/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19011200)

14/01/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19010102)

02/01/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18122506)

26/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121902)

20/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121404)

17/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121201)

12/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18121000)

10/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18120500)

05/12/2018

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 18120202)

03/12/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18112505)

26/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18112006)

21/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18111806)

19/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18111200)

12/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18110704)

08/11/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18103104)

01/11/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102902)

30/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102400)

24/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18102002)

22/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18101800)

18/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18101500)

15/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18100303)

04/10/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18100102)

1 tháng 10, 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18092400)

Ngày 24 tháng 9 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091900)

Cập nhật gần nhất: ngày 19 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091500)

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091107)

Ngày 12 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18091000)

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18090501)

Ngày 6 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18090303)

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18082806)

Ngày 29 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18082700)

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18082200)

22 tháng 8, 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18081300)

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18080805)

Ngày 9 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18080604)

Ngày 7 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Phiên bản Bản dựng 18072602)

Ngày 27 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18072406)

Ngày 25 tháng 7 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071803)

19/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071300)

16/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071205)

13/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18071006)

11/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070902)

09/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070500)

05/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18070200)

02/07/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062902)

29/06/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062707)

28/06/2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18062507)

26/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18062001)

25/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061802)

19/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061201)

13/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18061100)

11/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18060506)

06/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18060201)

04/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18053008)

01/06/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18052802)

29/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18052403)

24/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18052003)

21/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18051605)

17/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18051300)

14/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050900)

09/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050700)

07/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18050200)

03/05/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18042904)

30/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18042404)

25/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18042202)

23/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18041602)

17/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18041108)

12/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040900)

09/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040408)

05/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18040102)

02/04/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18032900)

29/03/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18032700)

27/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18032004)

21/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031801)

19/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031404)

15/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18031206)

13/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030800)

08/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030605)

07/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18030500)

05/03/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18022706)

28/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18022103)

22/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18021400)

14/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18020603)

07/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18020500)

06/02/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18013000)

30/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18012401)

25/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18012002)

22/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18011401)

16/01/2018


Phiên bản 16,10 (bản dựng 18010905)

11/01/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18010206)

03/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17122606)

27/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121907)

20/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121700)

18/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121206)

13/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17121005)

11/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17120607)

07/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 17120400)

04/12/2017

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 171129)

30/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171126)

27/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171121)

22/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171111)

13/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171107)

09/11/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 171101)

03/11/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171020)

23/10/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171017)

19/10/2017

Phiên bản 16.7 (Bản dựng 171008)

10/10/2017

Phiên bản 16.6 (Bản dựng 171001)

02/10/2017

Phiên bản 15.40 (Bản dựng 170926)

27/09/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 170913)

13/09/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 170905)

07/09/2017

Nếu bạn đã đăng ký cấp độ Người dùng nội bộ Chậm, bạn sẽ nhận được bản cập nhật tính năng Office 2016 mới khoảng một lần mỗi tháng, cùng với các bản dựng theo sau có chứa bản sửa lỗi hoặc bản cập nhật bảo mật quan trọng. Bảng sau đây hiển thị các bản dựng và phiên bản Người dùng nội bộ Chậm gần đây, với bản dựng được phát hành gần đây nhất được liệt kê đầu tiên. Các bản dựng mới chứa tất cả các bản cập nhật có trong các bản dựng trước đây.

Để tìm hiểu về các tính năng mới cho mỗi bản dựng, xem Có gì mới cho Người dùng Office nội bộ hoặc Ghi chú phát hành cho Người dùng nội bộ của các bản dựng Chậm của Office cho máy Mac.

Phiên bản

Ngày phát hành

Phiên bản 16,43 (bản dựng 20110105)

2 tháng mười một, 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20101102)

12 tháng mười 2020

Phiên bản 16,42 (bản dựng 20100402)

Ngày 5 tháng 10, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20091302)

Ngày 14 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,41 (bản dựng 20090700)

Ngày 07 tháng 9, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20081201)

13 tháng tám, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20081000)

Ngày 10 tháng 8, 2020

Phiên bản 16,40 (bản dựng 20073000)

Ngày 30 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20071300)

13 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,39 (bản dựng 20070502)

Ngày 6 tháng 7, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20061401)

Ngày 15 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20060802)

Ngày 9 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,38 (bản dựng 20060702)

Ngày 8 tháng 6, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20051002)

11 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,37 (bản dựng 20050303)

Ngày 4 tháng 5, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20041300)

13 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20040502)

Ngày 6 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,36 (bản dựng 20040102)

Ngày 2 tháng 4, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20030802)

Ngày 9 tháng 3, 2020

Phiên bản 16,35 (bản dựng 20022603)

27 tháng hai, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20020900)

Ngày 10 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,34 (bản dựng 20020300)

Ngày 3 tháng 2, 2020

Phiên bản 16,33 (bản dựng 20011301)

Ngày 14 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,33 (bản dựng 20011300)

Ngày 13 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,33 (bản dựng 20010401)

06 tháng 1, 2020

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19120802)

9/12/2019

Phiên bản 16,32 (bản dựng 19120200)

Ngày 2 tháng 12, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19111002)

11 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,31 (bản dựng 19110302)

4 tháng mười một, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19101301)

Ngày 14 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,30 (bản dựng 19100300)

Ngày 3 tháng 10, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19091700)

17 tháng 9, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19090802)

Ngày 9 tháng 9, 2019

Phiên bản 16,29 (bản dựng 19083000)

30/08/2019

Phiên bản 16,28 (bản dựng 19081202)

13 tháng tám, 2019

Phiên bản 16,28 (bản dựng 19080401)

Ngày 6 tháng 8, 2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19071500)

16/07/2019

Phiên bản 16.27 (Bản dựng 19070800)

8/7/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19060901)

10/06/2019

Phiên bản 16.26 (Bản dựng 19053000)

30/05/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19051201)

13/05/2019

Phiên bản 16.25 (Bản dựng 19050200)

2/5/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19041401)

15/04/2019

Phiên bản 16.24 (Bản dựng 19040303)

04/04/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19032603)

27/03/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19030902)

11/03/2019

Phiên bản 16.23 (Bản dựng 19030300)

04/03/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19022000)

20/02/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19021100)

11/02/2019

Phiên bản 16.22 (Bản dựng 19020302)

04/02/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 19011700)

24/01/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 19011500)

15/01/2019

Phiên bản 16.21 (Bản dựng 19010803)

09/01/2019

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18120801)

10/12/2018

Phiên bản 16.20 (Bản dựng 18120201)

03/12/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18111200)

12/11/2018

Phiên bản 16.19 (Bản dựng 18110402)

05/11/2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18101400)

15/10/2018

Phiên bản 16.18 (Bản dựng 18100800)

09/10/2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18090901)

Ngày 10 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.17 (Bản dựng 18090400)

Ngày 5 tháng 9 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18081402

15 tháng 8, 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18081201)

Ngày 13 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.16 (Bản dựng 18080600)

Ngày 6 tháng 8 năm 2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070902)

10/07/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070700

09/07/2018

Phiên bản 16.15 (Bản dựng 18070102)

02/07/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18061302)

13/06/2018

Phiên bản 16.14 (Bản dựng 18060200)

04/06/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18051301)

14/05/2018

Phiên bản 16.13 (Bản dựng 18050501)

07/05/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18041000)

10/04/2018

Phiên bản 16.12 (Bản dựng 18040103)

02/04/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18031900)

19/03/2018

Phiên bản 16.11 (Bản dựng 18031100)

12/03/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18021001)

12/02/2018

Phiên bản 16.10 (Bản dựng 18020401)

05/02/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18012504)

26/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18011602)

18/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18011601)

17/01/2018

Phiên bản 16.9 (Bản dựng 18010702)

08/01/2018

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17121002)

11/12/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17120501)

05/12/2017

Phiên bản 16.8 (Bản dựng 17112902)

29/11/2017

Phiên bản 15.40 (Bản dựng 171104)

06/11/2017

Phiên bản 15.39 (Bản dựng 171004)

09/10/2017

Phiên bản 15.38 (Bản dựng 170902)

12/09/2017

Phiên bản 15.38 (Bản dựng 170902)

05/09/2017

Phiên bản 15.37 (Bản dựng 170815)

15/08/2017

Phiên bản 15.37 (Bản dựng 170805)

07/08/2017

Cộng đồng Người dùng nội bộ

Cộng đồng Giải đáp - Diễn đàn Người dùng nội bộ Office

Cộng đồng Người dùng nội bộ Office

Nếu bạn muốn trò chuyện với những Người dùng nội bộ khác, hãy đăng bài trong cộng đồng của chúng tôi.

Truy nhập cộng đồng

Twitter Người dùng nội bộ Office

Người dùng nội bộ Office trên Twitter

Trên @OfficeInsider, chúng tôi thường xuyên đăng bài về các bản phát hành Người dùng nội bộ và tổ chức các sự kiện đặc biệt cho Người dùng nội bộ.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Các liên kết hữu ích

Lịch sử cập nhật của Office for Mac

Có gì mới trong Microsoft 365

Ghi chú phát hành cho Office 2016 for Mac 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×