Lọc email rác và thư rác trong Outlook trên web

Thư được xác định có thể là email rác có thể tự động bị chuyển vào thư mục Email Rác. Bất kỳ phần mềm độc hại — phần mềm hoặc mã độc hại tiềm ẩn — đều bị vô hiệu hóa.

Lưu ý: Nếu các hướng dẫn không khớp với những gì bạn nhìn thấy, bạn có thể đang sử dụng phiên bản Outlook trên web cũ hơn. Hãy thử hướng dẫn dành cho Outlook cổ điển trên web.

Nếu bạn đang nhận được email không mong muốn, bạn có thể chặn địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn không muốn nhận thông điệp email từ đó. Hãy thêm bất kỳ địa chỉ email hoặc tên miền nào vào danh sách người gửi bị chặn của bạn để gửi các email này trực tiếp vào thư mục Email Rác.

Lưu ý: Email tự động bị loại khỏi thư mục Email rác sau 14 ngày và không có thể khôi phục. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Phục hồi các thư email đã xóa trong Outlook trên web.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Thiết đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Email rác.

 3. Nếu bạn muốn chặn một địa chỉ email, nhập địa chỉ email bên dưới mục Người gửi bị chặn và chọn Thêm.

  Nếu bạn muốn chặn tất cả các email từ một tên miền, hãy nhập tên miền đó bên dưới mục Tên miền bị chặn và chọn Thêm.

 4. Chọn Lưu.

Nếu bạn muốn loại bỏ ai đó khỏi danh sách người gửi bị chặn, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

 1. Chọn Cài đặt Thiết đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Email rác.

 3. Chọn địa chỉ hoặc tên miền mà bạn muốn bỏ chặn và chọn Xóa .

Có những lúc mà bạn không muốn thư từ một người cụ thể hoặc tên miền để kết thúc trong thư mục Email rác của bạn. Thư từ địa chỉ hoặc tên miền trong danh sách người gửi an toàn sẽ không bị chuyển vào thư mục Email rác của bạn.

 1. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn Cài đặt Thiết đặt > Xem tất cả cài đặt Outlook.

 2. Chọn Thư > Email rác.

 3. Trong mục Người gửi an toàn, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn muốn thêm, và chọn Thêm.

 4. Chọn Lưu.

Mẹo: 

 • Để sửa hoặc xóa địa chỉ email hoặc tên miền khỏi danh sách người gửi bị chặn hoặc người gửi an toàn, hãy chọn mục đó trong danh sách rồi chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa .

 • Để làm trống thư mục Email rác của bạn, chọn Email rác trong danh sách thư mục, và chọn Xóa tất cả ở phía trên cùng của màn hình.

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Nếu bạn đang nhận được email không mong muốn, bạn có thể chặn địa chỉ email hoặc tên miền mà bạn không muốn nhận thư email từ đó. Thêm bất kỳ địa chỉ email hoặc tên miền vào danh sách người gửi bị chặn của bạn để gửi các email trực tiếp đến thư mục Email rác.

 1. Ở trên cùng màn hình, chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thư > Tài khoản > Chặn hoặc cho phép.

 2. Dưới mục Chặn hoặc cho phép, hãy chọn tùy chọn Tự động lọc email rác.

 3. Dưới mục Người gửi bị chặn, hãy nhập địa chỉ email hoặc miền mà bạn muốn chặn, rồi chọn Thêm Thêm .

  Ảnh chụp màn hình của trang người gửi Bị chặn.

 4. Chọn Lưu Lưu .

  Mẹo: Để sửa hoặc xóa email hoặc tên miền khỏi danh sách Người gửi bị chặn, chọn mục đó trong danh sách rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng Chỉnh sửa hoặc Xóa Xóa .

Để chuyển các email không phải đến từ danh sách Người gửi an toàn trực tiếp vào thư mục Thư rác, hãy chọn hộp kiểm Không tin cậy email....

Không tin cậy

Nếu bạn muốn loại bỏ ai đó từ danh sách người gửi bị chặn, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây.

 1. Đi đến Thiết đặt Cài đặt > Tùy chọn.

 2. Trong menu Tùy chọn, hãy chọn Email rác > Người gửi bị chặn.

 3. Chọn địa chỉ hoặc tên miền mà bạn muốn bỏ chặn, sau đó chọn Xóa .

Có những lúc mà bạn không muốn email đến từ một người hoặc trang web cụ thể bị chuyển vào thư mục Thư rác.

 1. Ở trên cùng màn hình, chọn Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thư > Tài khoản > Chặn hoặc cho phép.

 2. Dưới mục Chặn hoặc cho phép, hãy chọn tùy chọn Tự động lọc email rác.

 3. Dưới mục Người gửi và người nhận an toàn, hãy nhập địa chỉ email hoặc tên miền để email từ người gửi hoặc tên miền đó không bị chuyển vào thư mục Thư rác, rồi chọn Thêm Thêm .

  Ảnh chụp màn hình của trang người gửi An toàn.

 4. Chọn Lưu Lưu .

  Mẹo: Để sửa hoặc xóa email hoặc tên miền khỏi danh sách Người gửi an toàn, chọn mục đó trong danh sách rồi chọn Chỉnh sửa Biểu tượng Chỉnh sửa hoặc Xóa Xóa .

Khi bạn đánh dấu email là thư rác, bạn có thể báo cáo thư tới Microsoft để giúp cải thiện độ chính xác của bộ lọc email rác. Để thiết đặt tùy chọn báo cáo email rác, hãy chọn hiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Thư > Xử lý tự động > Báo cáo email rác.

Chỉ định khi nào nên gửi báo cáo email rác

Outlook trên web cung cấp ba tùy chọn báo cáo khác nhau cho email bạn đánh dấu là thư rác:

 • Mục Hỏi tôi trước khi gửi một báo cáo     sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn muốn gửi bản sao của email tới Microsoft để nghiên cứu và cải tiến các công nghệ bảo vệ email. Email sẽ trải qua một quy trình tự động nhằm loại bỏ tất cả các thông tin cá nhân.

 • Mục Tự động gửi báo cáo    sẽ gửi một bản sao của mọi email mà bạn đánh dấu là thư rác đến Microsoft.

 • Mục Không bao giờ gửi báo cáo    sẽ không gửi báo cáo vào Microsoft khi bạn đánh dấu email là thư rác.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 vận hành bởi 21Vianet ở Trung Quốc, hãy xem liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft 365 for Business-Trợ giúp người quản trị.

Chủ đề liên quan

Sắp xếp email bằng cách sử dụng quy tắc hộp thư đến trong Outlook.com hoặc Outlook trên web

Dùng công cụ Ít quan trọng để sắp xếp thư có độ ưu tiên thấp trong Outlook trên web

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×