Lối tắt bàn phím để sử dụng với hình dạng, WordArt và hộp văn bản cho Word

Lưu ý: Các lối tắt bàn phím được mô tả trong bài viết này tham chiếu đến bố trí bàn phím của Hoa Kỳ. Các phím trên các kiểu bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với các phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn hai hoặc nhiều phím đồng thời, các phím để nhấn được phân tách bằng một dấu cộng (+). Với các lối tắt bàn phím mà bạn nhấn một phím ngay sau một phím khác thì các phím để nhấn được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

Phím Esc

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn nhiều hình dạng.

Nhấn và giữ Ctrl trong khi bấm vào hình dạng

Chọn nhiều hình dạng với văn bản.

Nhấn và giữ Shift trong khi bấm vào hình dạng

Mở ngăn chọn.

Alt+F10

Chọn một mục tập trung (trong ngăn lựa chọn bên trong).

Phím cách hoặc Enter

Hủy bỏ lựa chọn một mục ưu tiên (bên trong ngăn lựa chọn).

Shift+Enter

Sửa văn bản trong một hộp.

F2 hoặc Enter sau khi chọn hộp văn bản

Sửa văn bản trong hình dạng.

F2 hoặc Enter sau khi đã chọn hình dạng

Cắt đối tượng đã chọn.

Ctrl+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

Ctrl+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

Ctrl+V

Chỉ sao chép định dạng.

Phím Ctrl+Shift+C

Chỉ dán định dạng.

Phím Ctrl+Shift+V

Dán đặc biệt.

Ctrl+Alt+V

Hoàn tác hành động cuối.

Ctrl+Z

Làm lại hành động cuối.

Ctrl+Y

Lối tắt bàn phím để dùng trong ngăn lựa chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn chọn.

Alt+F10

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

Mũi tên lên hoặc mũi tên xuống

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

Mũi tên Trái

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

Mũi tên Phải

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

Shift+Mũi tên Lên hoặc Shift+Mũi tên Xuống

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

Phím cách hoặc Enter

Thêm một đối tượng khác vào vùng chọn.

Shift+Phím cách

Hủy lựa chọn một mục được đặt tiêu điểm.

Shift+Enter

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

Ctrl+Shift+S

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn đối tượng (với văn bản đã chọn nằm bên trong đối tượng).

ESC

Chọn một đối tượng (với một đối tượng đã chọn).

TAB hoặc SHIFT+TAB cho đến khi đối tượng mà bạn muốn được chọn

Chọn nhiều hình dạng

Nhấn và giữ điều khiển trong khi bạn bấm vào hình dạng

Chọn nhiều hình dạng với văn bản

Nhấn và giữ SHIFT trong khi bấm vào hình dạng

Mở ngăn chọn.

ALT + F10

Chọn một mục tập trung (trong ngăn lựa chọn bên trong).

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Hủy bỏ lựa chọn một mục ưu tiên (bên trong ngăn lựa chọn).

SHIFT+ENTER

Sửa văn bản trong một hộp.

F2 hoặc ENTER sau khi chọn hộp văn bản

Sửa văn bản trong hình dạng.

F2 hoặc ENTER sau khi đã chọn hình dạng

Cắt đối tượng đã chọn.

CTRL+X

Sao chép đối tượng đã chọn.

CTRL+C

Dán đối tượng đã cắt hoặc sao chép.

CTRL+V

Chỉ sao chép định dạng.

CTRL+SHIFT+C

Chỉ dán định dạng.

CTRL+SHIFT+V

Dán đặc biệt.

CTRL+ALT+V

Hoàn tác hành động cuối.

CTRL+Z

Làm lại hành động cuối.

CTRL+Y

Sao chép các thuộc tính của một hình dạng

 1. Chọn hình dạng có các thuộc tính mà bạn muốn sao chép.

 2. Nhấn CTRL + SHIFT + C để sao chép thuộc tính hình dạng.

 3. Nhấn phím TAB hoặc SHIFT + TAB để chọn hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn sao chép các thuộc tính.

 4. Nhấn CTRL+SHIFT+V.

Chỉnh sửa một đối tượng được nhúng hoặc liên kết

 1. Nhấn SHIFT+TAB để chọn đối tượng mà bạn muốn.

 2. Nhấn SHIFT+F10 cho menu lối tắt.

 3. Nhấn mũi tên xuống để chọn <biến> đối tượng, phím mũi tên Enter hoặc phải để hiển thị menu phụ, rồi chọn chỉnh sửa.

Chèn đối tượng

 1. Nhấn ALT, N, và sau đó J.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây.

  • Nhấn mũi tên xuống để chọn một kiểu đối tượng, rồi nhấn ENTER để tạo đối tượng.

  • Nhấn mũi tên xuống hai lần để chọn tab tạo từ tệp , rồi nhập tên tệp của đối tượng bạn muốn chèn hoặc duyệt đến tệp.

Chèn đồ họa SmartArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi nhấn M để chọn Smartart.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu đồ họa SmartArt mà bạn muốn.

 3. Nhấn TAB, rồi nhấn phím mũi tên để chọn bố trí đồ họa SmartArt mà bạn muốn chèn.

 4. Nhấn ENTER.

Chèn hộp văn bản

 1. Nhấn và thả phím ALT, N, rồi nhấn X.

 2. Hãy nhấn các phím mũi tên để chọn hộp văn bản bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Khi bạn đã nhập xong và muốn quay lại để sửa văn bản trong tài liệu, hãy nhấn ESC.

Chèn WordArt

 1. Nhấn và thả ALT, N, rồi bấm W để chọn Wordart.

 2. Nhấn phím mũi tên để chọn kiểu WordArt bạn muốn, rồi nhấn ENTER.

 3. Nhập văn bản bạn muốn.

 4. Nhấn ESC.

Chọn một hình dạng

Lưu ý: Nếu con trỏ của bạn nằm bên trong văn bản, hãy nhấn ESC.

 • Nhấn TAB để chuyển tiếp (hoặc SHIFT + TAB để đạp lùi) thông qua các hình dạng hoặc đối tượng cho đến khi núm điều khiển đổi cỡ xuất hiện trên đối tượng mà bạn muốn chọn.

Lối tắt bàn phím để dùng trong ngăn lựa chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở ngăn chọn.

ALT + F10

Xoay tròn tiêu điểm qua các ngăn khác nhau.

F6

Hiển thị menu ngữ cảnh.

SHIFT+F10

Di chuyển tiêu điểm lên một mục hoặc nhóm duy nhất.

MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG

Di chuyển tiêu điểm từ một mục trong một nhóm đến nhóm cha mẹ.

MŨI TÊN TRÁI

Di chuyển tiêu điểm từ một nhóm đến mục đầu tiên trong nhóm đó.

MŨI TÊN PHẢI

Bung rộng một nhóm tập trung và tất cả các nhóm con của nó.

* (chỉ trên bàn phím số)

Bung rộng một nhóm tập trung.

+ (chỉ trên bàn phím số)

Thu gọn một nhóm tập trung.

- (chỉ trên bàn phím số)

Di chuyển tiêu điểm tới một mục và chọn nó.

SHIFT+MŨI TÊN LÊN hoặc SHIFT+MŨI TÊN XUỐNG

Chọn một mục được đặt tiêu điểm.

PHÍM CÁCH hoặc ENTER

Thêm một đối tượng khác vào vùng chọn.

SHIFT+PHÍM CÁCH

Hủy lựa chọn một mục được đặt tiêu điểm.

SHIFT+ENTER

Hiển thị hoặc ẩn mục được đặt làm tiêu điểm.

CTRL+SHIFT+S

Sửa điểm trong hình dạng

Lưu ý: Bấm vào hình dạng, rồi nhấn ALT + J + D + E + E.

 • Để thêm một điểm, hãy bấm vào viền ngoài hình dạng trong khi nhấn CTRL.

 • Để xóa điểm, hãy bấm vào điểm trong khi nhấn CTRL.

 • Để có điểm được coi là một điểm dừng, hãy nhấn SHIFT trong khi kéo một trong các núm điều khiển được đính kèm vào điểm đó. Sau khi bạn ngừng kéo, điểm sẽ được thay đổi thành điểm trơn tru. Điểm mịn nối hai phần đường có độ dài bằng nhau.

 • Để có điểm được coi là một điểm thẳng, hãy nhấn CTRL trong khi kéo một trong các núm điều khiển được đính kèm vào điểm đó. Sau khi bạn ngừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành một điểm thẳng. Điểm thẳng nối hai phần đường có độ dài khác nhau.

 • Để có điểm được coi là điểm góc, hãy nhấn ALT trong khi kéo một trong các núm điều khiển được đính kèm vào điểm đó. Sau khi bạn ngừng kéo điểm sẽ được thay đổi thành điểm ở góc. Điểm góc nối hai phân đoạn dòng với một phân đoạn sẽ giảm đi theo một hướng khác.

 • Để hủy bỏ thay đổi đối với các phân đoạn điểm và đường, hãy nhấn ESC trước khi nhả nút chuột.

Để biết các phím tắt để làm việc với đồ họa SmartArt, hãy xem mục lối tắt bàn phím cho đồ họa smartart.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×