Lối tắt bàn phím cho Access

Lối tắt bàn phím cho Access

Nhiều người dùng tìm thấy lối tắt bàn phím cho cơ sở dữ liệu trên máy tính Access giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng khuyết tật hoặc khiếm thị, phím tắt là giải pháp thay thế cần thiết cho việc sử dụng chuột. Bài viết này liệt kê các lối tắt bàn phím cho Access trên Windows.

Lưu ý: 

 • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

 • Nếu một lối tắt yêu cầu phải nhấn hai phím hoặc nhiều phím cùng một lúc thì chủ đề này sẽ phân tách các phím bằng một dấu cộng (+). Nếu bạn phải bấm một phím ngay sau một phím khác, các phím sẽ được phân tách bởi một dấu phẩy (,).

 • Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong cơ sở dữ liệu trên máy tính Access.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt của dải băng, rồi kích hoạt Mẹo Phím

Alt hoặc F10
(để di chuyển đến một tab khác, hãy sử dụng Mẹo phím hoặc các phím mũi tên)

Mở tab Trang đầu

Alt+H

Mở hộp Cho tôi biết trên dải băng

Alt+Q, rồi nhập từ tìm kiếm

Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn

Shift+F10

Di chuyển tiêu điểm đến một ngăn khác của cửa sổ

F6

Mở cơ sở dữ liệu hiện có

Ctrl+O hoặc Ctrl+F12

Hiện hoặc ẩn Ngăn Dẫn hướng

F11

Hiện hoặc ẩn bảng thuộc tính

F4

Chuyển đổi giữa chế độ chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ dẫn hướng trong dạng xem biểu dữ liệu hoặc thiết kế

F2

Chuyển sang dạng xem biểu mẫu từ dạng xem thiết kế biểu mẫu

F5

Di chuyển đến trường tiếp theo hoặc trước đó trong dạng xem biểu dữ liệu

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Đi đến một bản ghi cụ thể trong dạng xem biểu dữ liệu

Alt + F5
(sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter)

Mở hộp thoại in từ in (đối với biểu dữ liệu, biểu mẫu và báo cáo)

Ctrl+P

Mở hộp thoại Thiết lập In (đối với biểu mẫu và báo cáo)

S

Phóng to hoặc thu nhỏ một phần của trang

Z

Mở tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế trong dạng xem Biểu dữ liệu và dạng xem Biểu mẫu

Ctrl+F

Mở tab Thay thế trong hộp thoại Tìm và Thay thế trong dạng xem Biểu dữ liệu và dạng xem Biểu mẫu

Ctrl+H

Thêm bản ghi mới vào dạng xem Biểu dữ liệu hoặc dạng xem Biểu mẫu

Ctrl+Dấu Cộng (+)

Mở cửa sổ Trợ giúp

F1

Thoát Access

Alt+F4

Dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím

Ribbon là dải ở đầu Access, được sắp xếp theo tab. Mỗi tab hiển thị một dải băng khác nhau bao gồm các nhóm và mỗi nhóm bao gồm một hoặc nhiều lệnh.

Bạn có thể dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím. Mẹo phím là các tổ hợp phím đặc biệt mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng truy nhập một lệnh trên ruy-băng bằng cách nhấn một vài phím, bất kể bạn đang ở trong Access. Mọi lệnh trong Access có thể được đưa ra bằng cách dùng phím mũi tên.

Lưu ý: Phần bổ trợ và các chương trình khác có thể thêm các tab mới vào dải băng và có thể cung cấp Mẹo Phím cho những tab đó.

Có hai cách để dẫn hướng các tab trong dải băng:

 • Để đi đến dải băng, nhấn Alt, sau đó, để di chuyển giữa các tab, hãy sử dụng các phím mũi tên phải và trái.

 • Để đến thẳng một tab trên dải băng, nhấn một trong các Mẹo Phím sau:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở trang Tệp

Alt+F

Mở tab Trang đầu

Alt+H

Mở tab Tạo

Alt+C

Mở tab Dữ liệu Ngoài

Alt+X hoặc Alt+X,1

Mở tab Công cụ Cơ sở dữ liệu

ALT+Y

Mở tab Trường

Alt+J, B

Mở tab Bảng

Alt+J, T

Mở tab phần bổ trợ, nếu có

Alt+X, 2

Mở hộp Cho tôi biết trên dải băng

Alt+Q, rồi nhập từ tìm kiếm

Làm việc trong tab dải băng bằng bàn phím

 • Để di chuyển đến danh sách các tab dải băng, nhấn Alt; để đi thẳng đến một tab, nhấn Mẹo Phím.

 • Để di chuyển trong nhóm hiện được chọn, nhấn phím Mũi tên Xuống.

 • Để di chuyển giữa các nhóm trên một dải băng, nhấn Ctrl+Mũi tên Phải hoặc Ctrl+Mũi tên Trái.

 • Để di chuyển giữa các lệnh trong một nhóm, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab. Bạn di chuyển tiếp hoặc lùi qua các lệnh theo thứ tự.

 • Các điều khiển được kích hoạt theo các cách khác nhau, tùy thuộc vào loại điều khiển:

  • Nếu lệnh đã chọn là một nút, để kích hoạt lệnh đó, nhấn Phím cách hoặc Enter.

  • Nếu lệnh đã chọn là nút chia tách (tức là, nút để mở menu tùy chọn bổ sung), để kích hoạt lệnh đó, hãy nhấn Alt+Mũi tên Xuống. Nhấn phím tab qua các tùy chọn. Để chọn tùy chọn hiện tại, nhấn Phím cách hoặc Enter.

  • Nếu lệnh đã chọn là một danh sách (chẳng hạn như danh sách Phông chữ), để mở danh sách, nhấn phím Mũi tên Xuống. Sau đó, để di chuyển giữa các mục, nhấn phím Mũi tên Lên hoặc phím Mũi tên Xuống.

  • Nếu lệnh đã chọn là một bộ sưu tập, để chọn lệnh đó, nhấn Phím cách hoặc Enter. Sau đó, nhấn phím tab qua các mục.

Mẹo: Trong các bộ sưu tập có nhiều hàng mục, phím Tab sẽ di chuyển tiêu điểm từ đầu đến cuối hàng hiện tại. Khi đến cuối hàng, tiêu điểm sẽ di chuyển sang đầu hàng tiếp theo. Việc nhấn phím Mũi tên Phải ở cuối hàng hiện tại sẽ di chuyển tiêu điểm trở lại đầu hàng hiện tại.

Bảng sau đây liệt kê cách di chuyển tiêu điểm bằng bàn phím:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt của dải băng, rồi kích hoạt Mẹo Phím

Alt hoặc F10
(để di chuyển đến một tab khác, hãy sử dụng Mẹo phím hoặc các phím mũi tên)

Di chuyển tiêu điểm đến các lệnh trên dải băng

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển xuống, lên, sang trái hoặc phải tương ứng trong các mục trên dải băng

Phím mũi tên xuống, lên, trái hoặc phải

Mở rộng hoặc thu gọn dải băng

Ctrl+F1

Hiển thị menu lối tắt cho mục đã chọn

Shift+F10

Di chuyển tiêu điểm đến một ngăn khác của cửa sổ

F6

Di chuyển đến lệnh tiếp theo hoặc trước đó trên dải băng

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Kích hoạt các lệnh hoặc điều khiển được chọn trên dải băng

Phím cách hoặc Enter

Mở menu hoặc bộ sưu tập được chọn trên dải băng

Phím cách hoặc Enter

Mở danh sách được chọn trên dải băng, chẳng hạn như danh sách Phông chữ

Phím mũi tên xuống

Di chuyển giữa các mục trong một menu hoặc bộ sưu tập đang mở

Phím Tab

Hoàn tất việc sửa đổi một giá trị trong điều khiển trên dải băng và di chuyển tiêu điểm trở lại tài liệu

Enter

Sử dụng Mẹo Phím

Bạn có thể hiển thị các Mẹo Phím, là các chữ cái được sử dụng để đưa ra các lệnh bằng bàn phím, rồi sử dụng chúng để dẫn hướng trong dải băng.

 1. Nhấn Alt. Các Mẹo Phím xuất hiện trong các ô vuông nhỏ theo mỗi lệnh dải băng.

 2. Để chọn lệnh, nhấn vào chữ cái hiển thị trong Mẹo Phím hình vuông xuất hiện bên cạnh lệnh đó.

Tùy thuộc vào chữ cái mà bạn nhấn, bạn có thể nhìn thấy các Mẹo Phím bổ sung. Ví dụ: nếu bạn nhấn Alt+F, chế độ xem Backstage sẽ mở trên trang Thông tin, trang này sẽ có một bộ Mẹo Phím khác. Nếu bạn nhấn lại Alt, Mẹo Phím sẽ xuất hiện để dẫn hướng trên trang hiện tại.

Làm việc với tệp cơ sở dữ liệu

Mở và lưu cơ sở dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cơ sở dữ liệu mới

Ctrl+N

Mở cơ sở dữ liệu hiện có

Ctrl+O hoặc Ctrl+F12

Mở tệp hoặc thư mục đã chọn

Enter

Mở thư mục trên một cấp so với thư mục đã chọn

Backspace

Xóa tệp hoặc thư mục đã chọn

Xóa

Hiển thị menu lối tắt cho một mục đã chọn, chẳng hạn như thư mục hoặc tệp

Shift+F10

Di chuyển tiếp qua các tùy chọn

Tab

Di chuyển lùi qua các tùy chọn

Shift+Tab

Mở danh sách Tìm kiếm

F4 hoặc Alt+I

Lưu đối tượng cơ sở dữ liệu

Ctrl+S hoặc Shift+F12

Mở hộp thoại Lưu Dưới dạng

F12 hoặc Alt+F+S

In thông tin cơ sở dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

In đối tượng hiện tại hoặc đã chọn

Ctrl+P

Từ Xem trước khi In, mở hộp thoại In

P hoặc Ctrl+P

Từ bản xem trước khi in, mở hộp thoại thiết lập trang

S

Hủy bỏ Xem trước khi In hoặc Xem trước Bố trí

C hoặc Esc

Từ dạng xem Backstage, quay lại cơ sở dữ liệu của bạn

Esc

Dẫn hướng trong không gian làm việc của Access

Theo mặc định, cơ sở dữ liệu Access được hiển thị dưới dạng tài liệu theo tab. Để chuyển sang tài liệu chia theo cửa sổ thay vào đó, trên tab Tệp, chọn Tùy chọn. Trong hộp thoại tùy chọn Access , chọn cơ sở dữ liệu hiện tại và bên dưới tùy chọn cửa sổ tài liệu, chọn các cửa sổ chồnglên nhau.

Lưu ý: Bạn cần đóng và mở lại cơ sở dữ liệu hiện tại để tùy chọn có hiệu lực.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiện hoặc ẩn Ngăn Dẫn hướng

F11

Đi tới hộp Tìm kiếm trong ngăn dẫn hướng (nếu tiêu điểm đã nằm trên ngăn dẫn hướng)

Ctrl+F

Chuyển đến ngăn tiếp theo hoặc trước đó trong không gian làm việc

Lưu ý: Bạn có thể cần nhấn F6 nhiều lần; nếu việc nhấn F6 không làm hiển thị ngăn tác vụ bạn muốn, hãy nhấn Alt để di chuyển tiêu điểm trên dải băng, rồi nhấn Ctrl+Tab để di chuyển đến ngăn tác vụ.

F6 hoặc Shift+F6

Chuyển đến cửa sổ cơ sở dữ liệu tiếp theo hoặc trước đó

Ctrl+F6 hoặc Ctrl+Shift+F6

Khôi phục cửa sổ thu nhỏ đã chọn khi toàn bộ các cửa sổ đều được thu nhỏ

Enter

Bật chế độ Đổi kích cỡ cho cửa sổ hiện hoạt khi không được phóng to

Ctrl + F8
(nhấn phím mũi tên để đổi kích cỡ cửa sổ, sau đó, để áp dụng kích cỡ mới, hãy nhấn Enter)

Đóng cửa sổ cơ sở dữ liệu hiện hoạt

Ctrl+W hoặc Ctrl+F4

Chuyển đổi giữa Trình soạn thảo Visual Basic và cửa sổ hiện hoạt trước đó

Alt+F11

Phóng đại hoặc phục hồi cửa sổ đã chọn.

Ctrl+F10

Làm việc với menu, hộp thoại, trình hướng dẫn và bảng thuộc tính

Sử dụng menu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiện Mẹo Phím

Alt hoặc F10

Hiện menu biểu tượng chương trình (trên thanh tiêu đề chương trình), còn được gọi là menu điều khiển

Alt+Phím cách

Khi menu hoặc menu con đang hiển thị, chọn lệnh tiếp theo hoặ̣c trước đó

Phím mũi tên xuống hoặc lên

Chọn Menu sang trái hoặc phải; hoặc khi menu con Hiển thị, chuyển đổi giữa menu chính và menu con

Phím mũi tên trái hoặc phải

Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trên menu hoặc menu con

Home hoặc End

Mở menu đã chọn hoặc thực hiện hành động được gán cho nút đã chọn

Phím cách hoặc Enter

Mở menu lối tắt hoặc mở menu thả xuống cho mục của bộ sưu tập đã chọn

Shift+F10

Cuộn lên hoặc xuống trong danh sách bộ sưu tập đã chọn

Page Up hoặc Page Down

Di chuyển đến đầu hoặc cuối danh sách bộ sưu tập đã chọn

Ctrl+Home hoặc Ctrl+End

Đóng cùng lúc cả menu và menu con đang hiển thị

Alt

Đóng menu nhìn thấy được; hoặc, với menu con Hiển thị, chỉ đóng menu con

Esc

Sử dụng hộp thoại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển sang tab tiếp theo hoặc trước đó trong hộp thoại

Ctrl+Tab hoặc Ctrl+Shift+Tab

Chuyển sang tab trước đó trong hộp thoại

Ctrl+Shift+Tab

Di chuyển đến tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn tiếp theo hoặc trước đó

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển giữa các tùy chọn trong hộp danh sách thả xuống đã chọn, hoặc di chuyển giữa các tùy chọn trong một nhóm tùy chọn

Phím mũi tên

Thực hiện hành động đã gán cho nút đã chọn; chọn hoặc xóa hộp kiểm

Phím cách

Mở danh sách nếu danh sách đang đóng, rồi di chuyển đến một tùy chọn trong danh sách

Chữ cái thứ nhất của tùy chọn trong danh sách thả xuống

Chọn tùy chọn hoặc chọn hoặc xóa hộp kiểm bằng chữ cái được gạch dưới trong tên tùy chọn

Alt+phím chữ cái

Mở hộp danh sách thả xuống đã chọn

Alt + mũi tên xuống

Đóng hộp danh sách thả xuống đã chọn

Esc

Thực hiện hành động đã gán cho nút mặc định trong hộp thoại

Enter

Hủy lệnh và đóng hộp thoại

Esc

Sử dụng trình hướng dẫn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển tiêu điểm lên trước giữa các điều khiển trong trình hướng dẫn

Phím Tab

Chuyển tiêu điểm giữa các phần (đầu trang, nội dung, chân trang) của trình hướng dẫn

F6

Di chuyển tới trang kế tiếp của trình hướng dẫn

Alt+N

Di chuyển tới trang trước đó của trình hướng dẫn

Alt+B

Hoàn tất trình hướng dẫn

Alt+F

Sử dụng bảng thuộc tính

Các phím tắt này áp dụng cho bảng thuộc tính của các bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo trong cửa sổ Thiết kế cũng như các biểu mẫu và báo cáo trong dạng xem Bố trí.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiện hoặc ẩn bảng thuộc tính

F4

Hiển thị bảng thuộc tính trong cửa sổ Thiết kế

Alt+Enter

Di chuyển mỗi lần một mục giữa các lựa chọn trong danh sách thả xuống lựa chọn điều khiển

Phím mũi tên xuống hoặc lên

Di chuyển mỗi lần một trang giữa các lựa chọn trong danh sách thả xuống lựa chọn điều khiển

Page Down hoặc Page Up

Di chuyển đến tab bảng thuộc tính từ danh sách thả xuống lựa chọn điều khiển

Phím Tab

Di chuyển giữa các tab bảng thuộc tính với một tab đã chọn nhưng không chọn thuộc tính nào

Phím mũi tên trái hoặc phải

Với một thuộc tính đã chọn, di chuyển xuống một thuộc tính trên tab

Phím Tab

Với một thuộc tính đã chọn, di chuyển lên một thuộc tính trên tab; hoặc nếu đã ở trên cùng, di chuyển sang tab

Shift+Tab

Chuyển lên trước giữa các tab khi đã chọn một thuộc tính

Ctrl+Tab

Chuyển lùi giữa các tab khi đã chọn một thuộc tính

Ctrl+Shift+Tab

Làm việc với hộp văn bản, hộp tổ hợp và hộp danh sách

Chỉnh sửa trong hộp văn bản

Hộp sửa là một hộp trống mà bạn có thể nhập hoặc dán một mục nhập vào đó, ví dụ như tên người dùng của mình hoặc đường dẫn đến một thư mục.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến đầu mục nhập

Home

Di chuyển đến cuối mục nhập

End

Di chuyển sang trái hoặc phải một ký tự

Phím mũi tên trái hoặc phải

Di chuyển sang trái hoặc phải một từ

Ctrl + mũi tên trái hoặc Ctrl + mũi tên phải

Chọn từ điểm chèn đến đầu mục nhập văn bản

Shift+Home

Chọn từ điểm chèn đến cuối mục nhập văn bản

Shift+End

Chuyển vùng chọn sang trái một ký tự

Shift+Mũi tên trái

Chuyển vùng chọn sang phải một ký tự

Shift+Mũi tên phải

Chuyển vùng chọn sang trái một từ

Ctrl + Shift + mũi tên trái

Chuyển vùng chọn sang phải một từ

Ctrl + Shift + mũi tên phải

Sử dụng hộp tổ hợp hoặc danh sách

Hộp danh sách hiển thị một loạt giá trị hoặc lựa chọn không thể thay đổi, được liệt kê tự động. Hộp tổ hợp cũng hiển thị các giá trị hoặc lựa chọn, nhưng không hiển thị các giá trị hoặc lựa chọn đó cho đến khi bạn bấm vào mũi tên thả xuống. Với hộp tổ hợp, đôi khi bạn có thể nhập một giá trị không có trong danh sách như với hộp văn bản.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp tổ hợp

F4 hoặc Alt + mũi tên xuống

Làm mới nội dung của hộp danh sách trường tra cứu hoặc hộp tổ hợp

F9

Di chuyển xuống một dòng

Phím mũi tên xuống

Di chuyển xuống một trang

Page Down

Di chuyển lên một dòng

Phím mũi tên lên

Di chuyển lên một trang

Page Up

Thoát khỏi hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách

Phím Tab

Mở hộp thoại sửa mục danh sách

Lưu ý: Để dùng lối tắt bàn phím Ctrl + E để mở hộp thoại sửa mục danh sách, bạn phải có đăng ký Microsoft 365

Ctrl+E

Làm việc với các đối tượng

Chỉnh sửa và dẫn hướng danh sách Đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đổi tên đối tượng đã chọn

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đổi tên đối tượng khi đóng.

F2

Di chuyển xuống một dòng

Phím mũi tên xuống

Di chuyển xuống một cửa sổ

Page Down

Di chuyển đến đối tượng cuối cùng

End

Di chuyển lên một dòng

Phím mũi tên lên

Di chuyển lên một cửa sổ

Page Up

Dẫn hướng và mở đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở bảng hoặc truy vấn đã chọn trong dạng xem Biểu dữ liệu

Enter

Mở biểu mẫu hoặc báo cáo đã chọn

Enter

Chạy macro đã chọn

Enter

Mở bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, Macro hoặc mô-đun đã chọn trong dạng xem thiết kế

Ctrl+Enter

Hiển thị cửa sổ Tức thời trong Trình soạn thảo Visual Basic

Ctrl+G

Làm việc trong cửa sổ Thiết kế, dạng xem Bố trí hoặc Biểu dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng trong biểu dữ liệu

F2

Thoát khỏi chế độ Dẫn hướng và quay lại chế độ Chỉnh sửa trong một biểu mẫu hoặc báo cáo

Esc

Chuyển sang bảng thuộc tính (trong dạng xem thiết kế và dạng xem bố trí trong các biểu mẫu và báo cáo)

F4 hoặc Alt+Enter

Chuyển sang dạng xem biểu mẫu từ dạng xem thiết kế biểu mẫu

F5

Chuyển đổi giữa các phần trên và dưới của cửa sổ (trong dạng xem thiết kế của truy vấn, macro và cửa sổ sắp xếp/lọc nâng cao)

F6

Xoay vòng qua lưới trường, bảng thuộc tính, thuộc tính trường, ngăn dẫn hướng, thanh công cụ truy nhập nhanhvà Mẹo phím trên ruy-băng (trong dạng xem thiết kế của bảng)

F6

Mở hộp thoại chọn bộ dựng từ một điều khiển đã chọn trên biểu mẫu hoặc báo cáo (chỉ trong dạng xem thiết kế)

F7

Mở Trình soạn thảo Visual Basic từ một thuộc tính đã chọn trong trang thuộc tính cho một biểu mẫu hoặc báo cáo

F7

Chuyển từ trình soạn thảo Visual Basic trở lại dạng xem thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo

Alt+F11

Chuyển lên trước giữa các dạng xem khi ở trong bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo

Lưu ý: Nếu các dạng xem bổ sung sẵn dùng, các lần bấm kế tiếp sẽ di chuyển tiêu điểm tới dạng xem sẵn dùng tiếp theo.

Ctrl + mũi tên phải hoặc Ctrl + dấu phẩy (,)

Chuyển lùi giữa các dạng xem khi ở trong bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo

Lưu ý: Nếu các dạng xem bổ sung sẵn dùng, các lần bấm kế tiếp sẽ di chuyển tiêu điểm tới dạng xem trước đó.

Ctrl + mũi tên trái hoặc Ctrl + dấu chấm (.)

Lưu ý: Lối tắt này không hoạt động trong tất cả các điều kiện với tất cả các đối tượng.

Làm việc trong dạng xem Biểu dữ liệu

Dùng dạng xem Biểu dữ liệu khi bạn làm việc với các bảng và truy vấn.

Dẫn hướng giữa các trường và bản ghi

Các phím tắt này hoạt động trong chế độ Dẫn hướng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến trường kế tiếp

Phím tab hoặc phím mũi tên phải

Di chuyển đến trường cuối cùng trong bản ghi hiện tại

End

Di chuyển đến trường trước đó

Shift + Tab hoặc phím mũi tên trái

Di chuyển đến trường đầu tiên trong bản ghi hiện tại

Home

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi tiếp theo

Phím mũi tên xuống

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi cuối cùng

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến trường cuối cùng trong bản ghi cuối cùng

Ctrl+End

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi trước đó

Phím mũi tên lên

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi đầu tiên

Ctrl+Mũi tên lên

Di chuyển đến trường đầu tiên trong bản ghi đầu tiên

Ctrl+Home

Đi đến bản ghi cụ thể

Alt + F5
(sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter)

Dẫn hướng đến màn hình khác của dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển lên một màn hình

Page Down

Di chuyển xuống một màn hình

Page Up

Di chuyển sang phải một màn hình

Ctrl+Page Down

Di chuyển sang trái một màn hình

Di chuyển sang phải một màn hình

Chọn và di chuyển một cột

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn cột hiện tại hoặc hủy bỏ lựa chọn cột, chỉ trong chế độ Dẫn hướng

Ctrl+Phím cách

Mở rộng vùng chọn sang bên phải một cột nếu đã chọn cột hiện tại

Shift + phím mũi tên phải

Mở rộng vùng chọn sang bên trái một cột nếu đã chọn cột hiện tại

Shift + phím mũi tên trái

Bật chế độ Di chuyển

Ctrl + Shift + F8
(sau đó nhấn phím mũi tên phải hoặc trái để di chuyển (các) cột đã chọn sang bên phải hoặc trái)

Làm việc với biểu dữ liệu con

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhập biểu dữ liệu con từ trường cuối cùng của bản ghi trước đó trong biểu dữ liệu

Phím Tab

Nhập biểu dữ liệu con từ trường đầu tiên của bản ghi tiếp theo trong biểu dữ liệu

Shift+Tab

Thoát khỏi biểu dữ liệu con, rồi di chuyển tới trường đầu tiên của bản ghi tiếp theo trong biểu dữ liệu

Ctrl+Tab

Thoát khỏi biểu dữ liệu con, rồi di chuyển tới trường cuối cùng của bản ghi trước đó trong biểu dữ liệu

Ctrl+Shift+Tab

Từ trường cuối cùng trong biểu dữ liệu con nhập trường tiếp theo trong biểu dữ liệu

Phím Tab

Từ biểu dữ liệu, bỏ qua biểu dữ liệu con và di chuyển tới bản ghi tiếp theo trong biểu dữ liệu

Phím mũi tên xuống

Từ biểu dữ liệu, bỏ qua biểu dữ liệu con và di chuyển tới bản ghi trước đó trong biểu dữ liệu

Phím mũi tên lên

Đi đến bản ghi cụ thể trong biểu dữ liệu con

Lưu ý: Thao tác này sẽ di chuyển tiêu điểm từ biểu dữ liệu con tới hộp số bản ghi.

Alt + F5
(sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter)

Di chuyển từ biểu dữ liệu đến biểu dữ liệu con của bản ghi

Ctrl + Shift + phím mũi tên xuống

Thu gọn biểu dữ liệu con

Ctrl + Shift + phím mũi tên lên

Lưu ý: Để dẫn hướng giữa các trường và bản ghi trong biểu dữ liệu con, sử dụng cùng phím tắt đã dùng trong dạng xem Biểu dữ liệu.

Làm việc trong cửa sổ Thiết kế

Bạn làm việc trong cửa sổ Thiết kế khi thiết kế bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và macro.

Dẫn hướng trong cửa sổ Thiết kế

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa Chế độ chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng.

F2

Mở hoặc đóng bảng thuộc tính

F4 hoặc Alt+Enter

Chuyển từ dạng xem Thiết kế sang dạng xem Biểu mẫu

F5

Chuyển đổi giữa các phần trên và dưới của cửa sổ (trong dạng xem thiết kế của truy vấn, macro và cửa sổ sắp xếp/lọc nâng cao)

Lưu ý: Sử dụng F6 khi phím Tab không đưa bạn đến phần màn hình bạn muốn.

F6

Chuyển tiếp giữa ngăn thiết kế, thuộc tính, ngăn dẫn hướng, ruy-băng và điều khiển thu phóng (trong dạng xem thiết kế của bảng, biểu mẫu và báo cáo)

F6

Mở Trình soạn thảo Visual Basic từ một thuộc tính đã chọn trong trang thuộc tính cho một biểu mẫu hoặc báo cáo

F7

Hiện hoặc ẩn ngăn danh sách trường

Alt+F8

Khi bạn có một mô-đun mã đang mở, hãy chuyển từ trình soạn thảo Visual Basic sang dạng xem thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo

Shift+F7

Chuyển từ bảng thuộc tính của điều khiển trong cửa sổ Thiết kế biểu mẫu hoặc báo cáo sang bề mặt thiết kế mà không thay đổi tiêu điểm điều khiển

Shift+F7

Sao chép điều khiển đã chọn vào Bảng tạm

Ctrl+C

Cắt điều khiển đã chọn, rồi sao chép vào Bảng tạm

Ctrl+X

Dán nội dung của Bảng tạm vào góc trên bên trái của mục đã chọn

Ctrl+V

Di chuyển điều khiển đã chọn sang phải một điểm ảnh dọc theo lưới trang

Phím mũi tên phải

Di chuyển điều khiển đã chọn sang trái một điểm ảnh dọc theo lưới trang

Phím mũi tên trái

Di chuyển điều khiển đã chọn lên trên một điểm ảnh dọc theo lưới trang

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía trên nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở trên cùng trong bố trí.

Phím mũi tên lên

Di chuyển điều khiển đã chọn xuống dưới một điểm ảnh dọc theo lưới trang

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía dưới nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở dưới cùng trong bố trí.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển điều khiển đã chọn sang phải một điểm ảnh (bất kể lưới trang)

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển điều khiển đã chọn sang trái một điểm ảnh (bất kể lưới trang)

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển điều khiển đã chọn lên trên một điểm ảnh (bất kể lưới trang)

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía trên nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở trên cùng trong bố trí.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển điều khiển đã chọn xuống dưới một điểm ảnh (bất kể lưới trang)

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía dưới nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở dưới cùng trong bố trí.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Tăng chiều rộng của điều khiển đã chọn (sang phải) một điểm ảnh

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong một bố trí xếp chồng, việc này giúp tăng chiều rộng của toàn bộ bố trí.

Shift + phím mũi tên phải

Giảm chiều rộng của điều khiển đã chọn (sang trái) một điểm ảnh

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong một bố trí xếp chồng, việc này giúp giảm chiều rộng của toàn bộ bố trí.

Shift + phím mũi tên trái

Giảm chiều cao của điều khiển đã chọn (từ đáy) một điểm ảnh

Shift + phím mũi tên lên

Tăng chiều cao của điều khiển đã chọn (từ đáy) một điểm ảnh

Shift+Phím Mũi tên xuống

Sửa bằng các điều khiển trong dạng xem thiết kế biểu mẫu và báo cáo

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép điều khiển đã chọn vào Bảng tạm

Ctrl+C

Cắt điều khiển đã chọn, rồi sao chép vào Bảng tạm

Ctrl+X

Dán nội dung của Bảng tạm vào góc trên bên trái của mục đã chọn

Ctrl+V

Di chuyển điều khiển đã chọn sang phải (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí)

Phím mũi tên phải hoặc Ctrl + phím mũi tên phải để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Di chuyển điều khiển đã chọn sang trái (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí)

Phím mũi tên trái hoặc Ctrl + phím mũi tên trái để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Di chuyển điều khiển đã chọn lên trên (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí)

Phím mũi tên lên hoặc Ctrl + phím mũi tên lên để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Di chuyển điều khiển đã chọn xuống dưới (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí)

Phím mũi tên xuống hoặc Ctrl + phím mũi tên xuống để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Tăng độ cao của điều khiển đã chọn

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ hàng của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng độ rộng của điều khiển đã chọn

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ cột của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift + phím mũi tên phải

Giảm độ cao của điều khiển đã chọn

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ hàng của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift + phím mũi tên lên

Giảm độ rộng của điều khiển đã chọn

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ cột của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift + phím mũi tên trái

Dẫn hướng trong dạng xem Biểu mẫu

Bạn làm việc trong dạng xem Biểu mẫu khi nhập dữ liệu vào biểu mẫu.

Dẫn hướng giữa các trường và bản ghi

Các phím tắt này hoạt động trong chế độ Dẫn hướng trong dạng xem Biểu mẫu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến trường kế tiếp

Phím Tab

Di chuyển đến trường trước đó

Shift+Tab

Di chuyển đến điều khiển cuối cùng trong biểu mẫu và ở lại bản ghi hiện tại

End

Di chuyển đến điều khiển cuối cùng trong biểu mẫu và đặt tiêu điểm vào bản ghi cuối cùng

Ctrl+End

Di chuyển đến điều khiển đầu tiên trong biểu mẫu và ở lại bản ghi hiện tại

Home

Di chuyển đến điều khiển đầu tiên trong biểu mẫu và đặt tiêu điểm vào bản ghi đầu tiên

Ctrl+Home

Di chuyển đến trường hiện thời trong bản ghi kế tiếp

Ctrl+Page Down

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi trước đó

Ctrl+Page Up

Đi đến bản ghi cụ thể

Alt + F5
(sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter)

Dẫn hướng trong các biểu mẫu có nhiều trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển xuống một trang; khi ở cuối bản ghi, di chuyển đến trang tương đương trong bản ghi tiếp theo

Page Down

Di chuyển lên một trang; khi ở cuối bản ghi, di chuyển đến trang tương đương trong bản ghi trước đó

Page Up

Dẫn hướng giữa biểu mẫu chính và biểu mẫu con

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhập biểu mẫu con từ trường trước đó vào biểu mẫu chính

Phím Tab

Nhập biểu mẫu con từ trường tiếp theo vào biểu mẫu chính

Shift+Tab

Thoát khỏi biểu mẫu con và di chuyển đến trường tiếp theo trong biểu mẫu cái hoặc bản ghi tiếp theo

Ctrl+Tab

Thoát khỏi biểu mẫu con và di chuyển đến trường trước đó trong biểu mẫu chính hoặc bản ghi trước đó

Ctrl+Shift+Tab

Dẫn hướng trong Xem trước khi In và Xem trước Bố trí

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại In từ mục In (đối với biểu dữ liệu, biểu mẫu và báo cáo)

Ctrl+P

Mở hộp thoại Thiết lập In (đối với biểu mẫu và báo cáo)

S

Phóng to hoặc thu nhỏ một phần của trang

Z

Hủy bỏ Xem trước In hoặc Xem trước Bố trí

C hoặc Esc

Cuộn xuống theo gia số nhỏ

Phím mũi tên xuống

Cuộn xuống cả một màn hình

Page Down

Di chuyển xuống cuối trang

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Cuộn lên theo gia số nhỏ

Phím mũi tên lên

Cuộn lên cả một màn hình

Page Up

Di chuyển lên đầu trang

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Cuộn sang phải theo gia số nhỏ

Phím Mũi tên Phải

Di chuyển sang rìa phải của trang

End

Di chuyển sang góc dưới bên phải của trang

Ctrl+End

Cuộn sang trái theo gia số nhỏ

Phím mũi tên trái

Di chuyển sang cạnh trái của trang

Home

Di chuyển sang góc trên bên trái của trang

Ctrl+Home

Di chuyển tới hộp số trang

Alt + F5
(sau đó, nhập số trang, rồi nhấn Enter)

Làm việc với các ngăn

Sử dụng ngăn sơ đồ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các bảng, dạng xem và hàm (và gia nhập các đường kẻ, nếu có)

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển giữa các cột trong bảng, dạng xem hoặc hàm

Phím mũi tên

Chọn cột dữ liệu đã chọn để cho ra kết quả

Phím cách hoặc Dấu Cộng (+)

Loại bỏ cột dữ liệu đã chọn ra khỏi kết quả của truy vấn

Phím cách hoặc Dấu Trừ (-)

Loại bỏ bảng, dạng xem hoặc hàm đã chọn hoặc nối hàng từ truy vấn

Xóa

Lưu ý: Nếu đã chọn nhiều mục, việc nhấn Phím cách sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các mục đã chọn. Chọn nhiều mục bằng cách nhấn và giữ phím Shift trong khi chọn các mục đó. Chuyển đổi trạng thái đã chọn của một mục đơn bằng cách nhấn và giữ phím Ctrl khi chọn mục đó.

Sử dụng ngăn lưới

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các ô

Các phím mũi tên, phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển đến hàng cuối cùng trong cột hiện tại

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến hàng đầu tiên trong cột hiện tại

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển đến ô phía trên bên trái trong phần lưới có thể nhìn thấy

Ctrl+Home

Di chuyển đến ô dưới cùng bên phải

Ctrl+End

Di chuyển trong danh sách thả xuống

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Chọn toàn bộ cột lưới

Ctrl+Phím cách

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa và chế độ chọn ô

F2

Sao chép văn bản đã chọn trong ô vào Bảng tạm (trong chế độ Chỉnh sửa)

Ctrl+C

Cắt văn bản đã chọn trong ô, rồi đặt vào Bảng tạm (trong chế độ Chỉnh sửa)

Ctrl+X

Dán văn bản từ Bảng tạm (trong chế độ Chỉnh sửa)

Ctrl+V

Chuyển đổi giữa chế độ chèn và gõ đè khi đang chỉnh sửa trong ô

Phím Insert

Chuyển đổi hộp kiểm trong cột Kết quả

Lưu ý: Nếu đã chọn nhiều mục, việc nhấn phím này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các mục đã chọn.

Phím cách

Xóa nội dung đã chọn của một ô

Xóa

Xóa toàn bộ giá trị cho cột lưới đã chọn

Xóa

Sử dụng ngăn SQL

Bạn có thể sử dụng các phím Windows chỉnh sửa tiêu chuẩn khi làm việc trong ngăn SQL. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Ctrl+ các phím Mũi tên để di chuyển giữa các từ, đồng thời, các lệnh Cắt, Sao chép và Dán trên tab Trang đầu sẽ hoạt động như bình thường. Bạn chỉ có thể chèn văn bản; không có chế độ gõ đè.

Ghi chú    Trong dạng xem SQL, CTRL + A (được dùng để chọn tất cả văn bản) chỉ được hỗ trợ trong Microsoft 365, truy nhập 2016 Click-to-run và Access 2019. Như một lựa chọn thay thế, nhấn F2.

Sử dụng ngăn Danh sách Trường với một biểu mẫu hoặc báo cáo trong cửa sổ Thiết kế hoặc dạng xem Bố trí

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiện hoặc ẩn ngăn danh sách trường

Alt+F8

Thêm trường đã chọn vào phần chi tiết biểu mẫu hoặc báo cáo

Enter

Di chuyển ngăn Danh sách Trường lên hoặc xuống

Phím mũi tên lên hoặc phím mũi tên xuống

Di chuyển giữa các ngăn trên và ngăn dưới của danh sách trường

Phím Tab

Chọn văn bản hoặc dữ liệu

Chọn trường hoặc bản ghi

Lưu ý: Để hủy chọn, dùng phím mũi tên đối diện.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn trường tiếp theo

Phím Tab

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng trong biểu dữ liệu

F2

Thoát khỏi chế độ Dẫn hướng trong một biểu mẫu hoặc báo cáo

Esc

Chuyển đổi giữa việc chọn bản ghi hiện tại và trường đầu tiên của bản ghi hiện tại, trong chế độ Dẫn hướng

Shift+Phím cách

Mở rộng vùng chọn đến bản ghi trước đó nếu đã chọn bản ghi hiện tại

Shift+Mũi tên lên

Chọn tất cả bản ghi

CTRL+A

Chọn văn bản trong một trường

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đổi kích cỡ vùng chọn sang phải một ký tự

Shift + phím mũi tên phải

Đổi kích cỡ vùng chọn sang phải một từ

Ctrl + Shift + phím mũi tên phải

Đổi kích cỡ vùng chọn sang trái một ký tự

Shift + phím mũi tên trái

Đổi kích cỡ vùng chọn sang trái một từ

Ctrl + Shift + phím mũi tên trái

Mở rộng vùng chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật chế độ Mở rộng

Lưu ý: Trong dạng xem Biểu dữ liệu, Vùng chọn Mở rộng xuất hiện ở góc dưới bên phải của cửa sổ

F8
(nhiều lần nhấn F8 mở rộng vùng chọn đến từ, trường, bản ghi và tất cả các bản ghi)

Mở rộng vùng chọn sang trường liền kề trong cùng hàng trong dạng xem Biểu dữ liệu

Phím mũi tên trái hoặc phải

Mở rộng vùng chọn sang hàng liền kề trong dạng xem Biểu dữ liệu

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Hoàn tác lần mở rộng trước

Shift+F8

Hủy bỏ chế độ Mở rộng

Esc

Tìm và thay thế văn bản hoặc dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở tab Tìm trong hộp thoại Tìm kiếm và thay thế (trong dạng xem biểu dữ liệu và dạng xem biểu mẫu)

Ctrl+F

Mở tab thay thế trong hộp thoại Tìm và thay thế (trong dạng xem biểu dữ liệu và dạng xem biểu mẫu)

Ctrl+H

Tìm lần xuất hiện tiếp theo của văn bản đã xác định trong hộp thoại Tìm và thay thế khi đã đóng hộp thoại (trong dạng xem biểu dữ liệu và dạng xem biểu mẫu)

Shift+F4

Chỉnh sửa văn bản hoặc dữ liệu

Di chuyển điểm chèn trong một trường

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy điểm chèn, nhấn F2 để hiển thị điểm chèn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển điểm chèn sang phải một ký tự

Phím mũi tên phải

Di chuyển điểm chèn sang phải một từ

Ctrl+Mũi tên phải

Di chuyển điểm chèn sang trái một ký tự

Phím mũi tên trái

Di chuyển điểm chèn sang trái một từ

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển điểm chèn đến cuối trường, trong các trường một dòng; hoặc di chuyển nó đến cuối dòng trong trường nhiều dòng

End

Di chuyển điểm chèn đến cuối trường trong trường có nhiều hàng

Ctrl+End

Di chuyển điểm chèn đến đầu trường trong trường chỉ có một hàng; hoặc di chuyển điểm chèn đến đầu hàng trong trường có nhiều hàng.

Home

Di chuyển điểm chèn đến đầu trường trong trường có nhiều hàng

Ctrl+Home

Sao chép, di chuyển hoặc xóa văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép vùng chọn sang Bảng tạm

Ctrl+C

Cắt vùng chọn, rồi sao chép vào Bảng tạm

Ctrl+X

Dán nội dung của Bảng tạm vào điểm chèn

Ctrl+V

Xóa vùng chọn hoặc ký tự bên trái điểm chèn

Backspace

Xóa vùng chọn hoặc ký tự bên phải điểm chèn

Xóa

Xóa mọi ký tự ở bên phải điểm chèn

Ctrl+Delete

Hoàn tác thay đổi

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hoàn tác nhập

Ctrl+Z hoặc Alt+Backspace

Hoàn tác thay đổi trong trường hiện tại hoặc bản ghi hiện tại

Esc
(nếu cả trường hiện tại và bản ghi hiện thời đã được thay đổi, hãy nhấn esc hai lần để hoàn tác các thay đổi, đầu tiên trong trường hiện tại, rồi trong bản ghi hiện tại)

Nhập dữ liệu vào dạng xem Biểu dữ liệu hoặc Biểu mẫu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn ngày hiện tại

Ctrl+Dấu chấm phẩy (;)

Chèn giờ hiện tại

Ctrl+Shift+Dấu hai chấm (:)

Chèn giá trị mặc định cho trường

Ctrl+Alt+Phím cách

Chèn giá trị từ cùng một trường trong bản ghi trước đó

Ctrl+Dấu nháy đơn (')

Thêm bản ghi mới

Ctrl+Dấu Cộng (+)

Trong biểu dữ liệu, xóa bản ghi hiện tại

Ctrl+Dấu Trừ (-)

Lưu các thay đổi vào bản ghi hiện tại

Shift+Enter

Chuyển đổi giữa các giá trị trong hộp kiểm hoặc nút tùy chọn

Phím cách

Chèn dòng mới vào trường Văn bản Dài hoặc Văn bản Ngắn

Ctrl+Enter

Làm mới trường với dữ liệu hiện tại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Tính lại các trường trong cửa sổ

F9

Truy vấn lại các bảng cơ sở; trong biểu mẫu con, thao tác này chỉ truy vấn lại bảng cơ sở cho biểu mẫu con

Shift + F9
Hoặc
F5

Làm mới nội dung của hộp danh sách hoặc tổ hợp Trường tra cứu

F9

Dẫn hướng trong bảng và ô

Làm việc và di chuyển xung quanh trong các bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến ô tiếp theo

Phím Tab

Di chuyển đến ô trước đó

Shift+Tab

Di chuyển đến hàng tiếp theo

Phím mũi tên xuống

Di chuyển đến hàng trước đó

Phím mũi tên lên

Chèn tab vào ô

Ctrl+Tab

Bắt đầu đoạn văn mới

Enter

Thêm hàng mới vào cuối bảng

Phím Tab ở cuối hàng cuối cùng

Di chuyển xung quanh trong văn bản hoặc ô

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển sang trái một ký tự

Phím mũi tên trái

Di chuyển sang phải một ký tự

Phím mũi tên phải

Di chuyển lên một dòng

Phím mũi tên lên

Di chuyển xuống một dòng

Phím mũi tên xuống

Di chuyển sang trái một từ

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển sang phải một từ

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển đến cuối dòng

End

Di chuyển đến đầu dòng

Home

Di chuyển lên trên một đoạn văn

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển xuống dưới một đoạn văn

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến cuối hộp văn bản

Ctrl+End

Di chuyển đến đầu hộp văn bản

Ctrl+Home

Lặp lại hành động Tìm sau cùng

Shift+F4

Nhận trợ giúp về Access

Cửa sổ trợ giúp cung cấp làm cho tất cả các nội dung Trợ giúp Access sẵn dùng.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ Trợ giúp

F1

Quay lại trang chủ trợ giúp Access

Alt+Home

Chọn mục tiếp theo trong cửa sổ Trợ giúp

Phím Tab

Chọn mục trước đó trong cửa sổ Trợ giúp

Shift+Tab

Thực hiện hành động cho mục đã chọn

Enter

Trong danh sách các chủ đề trợ giúpAccess, bung rộng hoặc thu gọn mục đã chọn

Enter

Chọn văn bản hoặc siêu kết nối ẩn tiếp theo, bao gồm Hiển thị Tất cả hoặc Ẩn Tất cả ở đầu chủ đề

Phím Tab

Chọn văn bản hoặc siêu kết nối ẩn trước đó

Shift+Tab

Thực hiện hành động cho Hiển thị Tất cả, Ẩn Tất cả, văn bản ẩn hoặc siêu kết nối đã chọn

Phím Enter

Di chuyển trở lại chủ đề Trợ giúp trước đó (nút Quay lại)

Alt + phím mũi tên trái hoặc Backspace

Di chuyển tiếp đến chủ đề Trợ giúp tiếp theo (nút Chuyển tiếp)

Alt+Phím Mũi tên phải

Cuộn lên hoặc xuống từng ít một trong chủ đề Trợ giúp hiện đang hiển thị

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Cuộn nhiều lên hoặc xuống tương ứng trong chủ đề Trợ giúp hiện đang hiển thị

Page Up hoặc Page Down

Dừng hành động cuối (nút Dừng)

Esc

Làm mới cửa sổ (nút Làm mới)

F5

In chủ đề Trợ giúp hiện tại

Ctrl + P
(nếu con trỏ không ở trong chủ đề trợ giúp hiện tại, hãy nhấn F6, rồi nhấn Ctrl + P)

Thay đổi trạng thái kết nối

F6, rồi nhấn Enter để mở danh sách lựa chọn

Chuyển đổi giữa các vùng trong cửa sổ Trợ giúp, chẳng hạn như thanh công cụ và danh sách Tìm kiếm

F6

Trong Mục lục ở dạng xem hình cây, chọn mục tiếp theo hoặc trước đó tương ứng

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Trong Mục lục trong dạng xem hình cây, mở rộng hoặc thu gọn mục đã chọn

Enter

Phím tắt hỗn hợp

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị toàn bộ địa chỉ siêu kết nối (URL) của siêu kết nối đã chọn

F2

Kiểm tra chính tả

F7

Mở hộp Thu phóng để dễ dàng nhập các biểu thức và văn bản khác trong khu vực nhập nhỏ

Shift+F2

Gọi ra một Bộ dựng

Ctrl+F2

Sao chép ảnh chụp màn hình của toàn bộ màn hình vào Bảng tạm

Print Screen

Sao chép ảnh chụp màn hình của cửa sổ hiện tại vào Bảng tạm

Alt+Print Screen

Hiển thị toàn bộ tập hợp lệnh trên menu ngăn tác vụ

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Thoát Access

Alt+F4

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×