Lối tắt bàn phím trong khung chất lỏng

Lối tắt bàn phím là các phím hoặc tổ hợp các phím cung cấp một cách thay thế để làm điều gì đó mà bạn thường làm bằng chuột. Dưới đây là một số lối tắt bàn phím phổ biến để dẫn hướng khung chất lỏng

Lưu ý: 

  • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Dấu cộng (+) trong lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng một lúc.

  • Dấu phẩy (,) trong một lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

Hành động

Lối tắt Windows

Lối tắt Mac

Gắn thẻ và thông báo cho một người

@

@

Mở menu khám phá với các tùy chọn cấu phần

+

+

Mở bề mặt chỉ thị với các tùy chọn định dạng

Shift + F10

Shift + F10

Thêm chú thích theo dòng với tên của bạn

+ Phím cách

+ Phím cách

Chèn Emoji

Phím logo Windows +. (dấu chấm)

^ + ⌘ + Dấu cách

Đầu đề 1

Ctrl + Alt + 1 (hoặc # + phím cách)

Tùy chọn + ⌘ + 1 (hoặc # + phím cách)

Đầu đề 2

Ctrl + Alt + 2 (hoặc # # + phím cách)

Tùy chọn + ⌘ + 2 (hoặc # # + phím cách)

Đầu đề 3

Ctrl + Alt + 3 (hoặc # # # + phím cách)

Tùy chọn + ⌘ + 3 (hoặc # # + phím cách)

Tạo danh sách dấu đầu dòng

Ctrl +. (dấu chấm)

⌘ + . (dấu chấm)

Tạo danh sách kiểm tra, kiểm xuất một mục hoặc loại bỏ danh sách kiểm tra

Ctrl + 1

⌘ + 1

Chèn siêu kết nối

Ctrl + K

⌘ + K

Xóa lùi (Word)

Ctrl + Backspace

⌘ + Delete

Xóa chuyển tiếp (Word)

Ctrl + Delete

Tùy chọn + xóa

Thêm chú thích theo dòng với tên của bạn

/* + Phím cách

/* + Phím cách

Thêm chú thích theo dòng với tên của bạn

* + Phím cách

Đặt LTR bố trí (từ trái sang phải)

Ctrl + Shift + Alt + L

Đặt bố trí RTL (từ phải sang trái)

Ctrl + Shift + Alt + R

Tăng kích cỡ ảnh

Ctrl + Shift + >

⌘ + Shift + >

Giảm kích cỡ ảnh

Ctrl + Shift + <

⌘ + Shift + <

Chèn hàng (chỉ áp dụng cho bảng khi ở ô cuối cùng)

Tab 

Tab

Di chuyển IP sang trái của Word

Ctrl + mũi tên trái

Option + mũi tên trái

Di chuyển IP sang phải bằng Word

Ctrl + mũi tên phải

Option + mũi tên phải

Di chuyển IP lên theo đoạn văn

Ctrl + mũi tên lên

⌘ + Mũi tên trái

Di chuyển IP xuống theo đoạn văn

Ctrl + mũi tên xuống

⌘ + Mũi tên phải

Di chuyển IP đến đầu dòng

Phím Home

Hàm + mũi tên lên

Di chuyển IP đến cuối dòng

Phím End (Cuối)

Hàm + mũi tên xuống

Tăng thụt lề

Tab 

Tab

Tăng thụt lề

Shift + Alt + mũi tên trái

Giảm thụt lề

Shift + Tab

Shift + Tab

Giảm thụt lề

Shift + Alt + mũi tên phải

Tạo danh sách dấu đầu dòng

Ctrl +-+. (dấu chấm)

⌘ + - + . (dấu chấm)

Tạo danh sách kiểm tra, kiểm tra một mục, hoặc loại bỏ danh sách kiểm tra

Ctrl + + 1

Tạo danh sách kiểm tra được đánh dấu

[] + Phím cách

[] + Phím cách

Tạo danh sách kiểm tra được đánh dấu

[+ Phím cách +] + phím cách

[+ Phím cách +] + phím cách

Tạo danh sách kiểm tra

[+ x +] + phím cách

[+ x +] + phím cách

Tạo danh sách kiểm tra

[+ X +] + phím cách

[+ X +] + phím cách

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×