Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Lối tắt bàn phím trong OneDrive for Business

Lối tắt bàn phím trong OneDrive for Business

Nhiều người dùng thấy rằng việc sử dụng bàn phím ngoài với các lối tắt bàn phím cho OneDrive cho cơ quan hoặc trường học giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng có khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.

Lưu ý: 

  • Các lối tắt trong chủ đề này liên quan tới bố trí bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố trí khác có thể không tương ứng chính xác với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Dấu cộng (+) trong lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng một lúc.

  • Dấu phẩy (,) trong một lối tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím, các phím chức năng và một số phím lối tắt phổ biến khác trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học cho Windows.

Lưu ý: 

  • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này liệt kê các lối tắt bàn phím được sử dụng thường xuyên nhất trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị cửa sổ lối tắt bàn phím.

?

Lưu ý: Để sử dụng lối tắt này, hãy tắt bộ đọc màn hình của bạn.

Chọn một mục liền kề.

Phím mũi tên

Chọn tất cả tệp và thư mục khi tiêu điểm nằm trong lưới nội dung.

Ctrl+A

Xóa tất cả hoặc dẫn hướng tới thư mục trước đó.

Phím Esc

Chọn một tệp hoặc thư mục hoặc xóa vùng chọn.

Phím cách

Tải lên một mục.

U

Lưu ý: Để sử dụng lối tắt này, tắt JAWS.

Tải xuống mục đã chọn.

Ctrl+S

Chia sẻ tệp hoặc thư mục đã chọn.

Alt + S, S, 1

Lưu ý: Để sử dụng lối tắt này, tắt JAWS.

Làm mới cửa sổ.

F5

Chuyển đổi giữa dạng xem danh sách và hình thu nhỏ của lưới nội dung.

v

Mở menu ngữ cảnh cho mục đã chọn.

Shift+F10

Dẫn hướng trong OneDrive for Business

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các khu vực OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển qua ngăn dẫn hướng dạng xem cây.

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Di chuyển qua ngăn tệp lưới nội dung.

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Chọn hoặc xóa mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn mục liền kề.

Phím mũi tên

Chọn tất cả tệp và thư mục khi tiêu điểm nằm trong lưới nội dung.

Ctrl+A

Xóa tất cả hoặc dẫn hướng tới thư mục trước đó.

Phím Esc

Chọn một tệp hoặc thư mục trong lưới nội dung hoặc xóa lựa chọn.

Phím cách

Hiển thị thông tin

Để thực hiện điều này

Nhấn

Làm mới cửa sổ.

F5

Hiển thị hoặc ẩn ngăn chi tiết .

Alt + V, D

Chuyển đổi giữa dạng xem danh sách và hình thu nhỏ của lưới nội dung.

v

Trong dạng xem danh sách của lưới nội dung, hãy xem chi tiết về một tệp đã chọn.

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Hiển thị các lối tắt bàn phím.

?

Lưu ý: Để sử dụng lối tắt này, hãy tắt bộ đọc màn hình của bạn.

Quản lý tệp và thư mục

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở tệp hoặc thư mục đã chọn.

Phím Enter

Tạo một thư mục mới khi không có gì được chọn.

Ctrl+Shift+N

Di chuyển tiêu điểm đến menu mục mới .

Alt + H, W

Tải tệp lên.

U

Lưu ý: Để sử dụng lối tắt này, tắt JAWS.

Tải xuống mục đã chọn.

Ctrl+S

Đổi tên tệp hoặc thư mục đã chọn.

F2

Chia sẻ tệp hoặc thư mục đã chọn.

Alt + S, S, 1

Xóa tệp hoặc thư mục đã chọn.

Xóa

Xem thêm

Trợ giúp về OneDrive for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneDrive for Business

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím trong ứng dụng OneDrive dành cho doanh nghiệp dành cho Windows 10.

Lưu ý: Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Các lối tắt thường được sử dụng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Xoay vòng qua các mục theo thứ tự mà chúng đã được mở.

Alt + esc

Đóng mục hiện hoạt hoặc thoát khỏi ứng dụng hiện hoạt.

Alt+F4

Nhập chế độ chọn.

Alt+M

Hiển thị chi tiết tệp.

Alt+P

Mở menu lối tắt cho cửa sổ hiện hoạt.

Alt+Phím cách

Chọn mục liền kề.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Bỏ qua lại 10 giây khi phát video trong trình phát OneDrive.

Ctrl+B

Bỏ qua trước 30 giây khi phát video trong trình phát OneDrive.

Ctrl+F

Chọn hộp tìm kiếm.

Ctrl + E hoặc F3

Tạo một thư mục mới.

Ctrl+Shift+N

Xóa (các) mục đã chọn.

Xóa

Hiển thị phần dưới cùng của cửa sổ hiện hoạt.

Phím End (Cuối)

Mở hoặc tải xuống mục đã chọn.

Phím Enter

Kích hoạt thanh menu.

F10

Đổi tên mục đã chọn.

F2

Làm mới cửa sổ hiện hoạt.

F5

Hiển thị phía trên cùng của cửa sổ hiện hoạt.

Phím Home

Chuyển đổi trạng thái vùng chọn cho mục hiện tại.

Phím cách

Chuyển đổi giữa các ứng dụng đang mở.

Alt+Tab

Quay lại trang trước đó.

Phím logo Windows + Backspace

Chụp ảnh chụp màn hình.

Phím logo Windows + PrintScreen

Xem thêm

Trợ giúp về OneDrive for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneDrive for Business

Bài viết này mô tả các lối tắt bàn phím, các phím chức năng và một số phím lối tắt phổ biến khác trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học trên web.

Lưu ý: 

  • Để nhanh chóng tìm lối tắt trong bài viết này, bạn có thể sử dụng tìm kiếm. Nhấn Ctrl + F, rồi nhập từ tìm kiếm của bạn.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng sau đây liệt kê các lối tắt thường được sử dụng nhất trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học trên web.

Lưu ý: Nếu Máy chủ Office Online không được cài đặt, biểu tượng Thư mục sẽ xuất hiện thay vì menu Mới.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị các lối tắt bàn phím.

?

Chọn tất cả các mục.

Ctrl+A

Xóa tất cả hoặc dẫn hướng tới thư mục trước đó.

Phím Esc

Chọn mục liền kề.

Phím mũi tên

Chọn và bỏ chọn một tệp.

Phím cách

Mở mục đã chọn.

O

Mở tài liệu từ một site Internet.

Ctrl + O, nhập hoặc chọn một URL, rồi nhập.

Tải lên một mục.

U, nhập hoặc dán tên tệp, rồi nhấn Alt + O.

Tải xuống mục đã chọn.

Shift + F10, phím mũi tên xuống cho đến khi bạn đến được tùy chọn tải xuống , rồi nhập.

Nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút lưu , rồi nhập.

Xóa mục đã chọn.

Delete

Chia sẻ thư mục hoặc tệp đã chọn.

S

Đổi tên tệp đã chọn.

F2

Làm mới cửa sổ.

F5

Mở menu mới .

N

Tạo một thư mục mới.

Shift+F, Phím cách, rồi nhập tên thư mục.

Hiển thị hoặc ẩn ngăn chi tiết .

I

Chuyển đổi giữa dạng xem danh sáchlưới .

v

Dẫn hướng trong OneDrive for Business

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa thanh trình duyệt và OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

F6 hoặc Ctrl+F6

Di chuyển giữa các khu vực OneDrive cho cơ quan hoặc trường học.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển qua danh sách các mục (trong ngăn dẫn hướng hoặc danh sách tệp ).

Phím mũi tên lên hoặc xuống

Chọn một tệp hoặc xóa bỏ một vùng chọn tệp (trong danh sách tệp ).

Phím cách

Lấy thông tin về tệp đã chọn, ví dụ: tên tệp (trong danh sách tệp ).

Phím mũi tên phải hoặc trái

Mở menu ngữ cảnh cho mục đã chọn.

Shift+F10

Xem thêm

Trợ giúp về OneDrive for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với OneDrive for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng OneDrive for Business

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×