Lỗi #FIELD! .

Lỗi #FIELD! sẽ xảy ra khi:

Lưu ý: Bạn có thể chèn kiểu dữ liệu được liên kết từ tab Dữ liệu. Bạn cũng có thể viết công thức tham chiếu các loại dữ liệu đó.

Lỗi #FIELD! khi chèn một cột bảng

Khi một cột mới tìm cách tham chiếu trường từ bản ghi kiểu dữ liệu nhưng bản ghi đó không có bất kỳ dữ liệu nào cho trường cụ thể đó, lỗi #FIELD! sẽ xảy ra. Ví dụ, nếu bạn đã thêm một cột để hiện tỷ lệ chi phí chứng khoán nhưng bản ghi chứng khoán trên hàng đó không có tỷ lệ chi phí ở vị trí đầu tiên, thì kết quả là #FIELD!.

Giải pháp:

  • Nếu đã bật kiểm tra lỗi , hãy bấm vào đường căn lỗi ở bên trái của ô, rồi chọn tùy chọn bỏ qua lỗi .

    Bỏ qua #FIELD! .

  • Loại bỏ cột, rồi thay thế bằng một cột mới tham chiếu đến trường có dữ liệu.

Lỗi #FIELD! khi nhập công thức

Nếu bạn nhập công thức như =A1.Thành phố hoặc =FIELDVALUE(A1,"Thành phố") và ô A1 không sử dụng kiểu dữ liệu Địa lý thì lỗi #FIELD! sẽ xảy ra. Tương tự, nếu bạn tạo công thức như =A1.Giá hoặc =FIELDVALUE(A1,"Giá") và ô A1 không sử dụng kiểu dữ liệu Chứng khoán thì lỗi sẽ xảy ra.

Điều này cũng có thể xảy ra khi một công thức tham chiếu đến trường từ kiểu dữ liệu nhưng kiểu dữ liệu đó không có bất kỳ dữ liệu nào cho trường cụ thể đó. Ví dụ: nếu bạn đã nhập công thức như =A1.Tỉ_lệ_chi_phí hoặc =FIELDVALUE(A1,"Tỉ_lệ_chi_phí") nhưng chứng khoán cụ thể đó không có tỷ lệ chi phí tại địa điểm đầu tiên, kết quả là #FIELD!.

Giải pháp:

  • Nếu đã bật kiểm tra lỗi , hãy bấm vào đường căn lỗi ở bên trái của ô, rồi chọn tùy chọn bỏ qua lỗi .

  • Xóa công thức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Giới thiệu các kiểu dữ liệu được liên kết trong Excel

Hàm FIELDVALUE

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×