Lỗi Power Pivot: "Không khởi tạo được nguồn dữ liệu"

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp ngay bây giờ

Lỗi này xảy ra khi mở Mô hình Dữ liệu mới trong phiên bản cũ của bổ trợ Power Pivot. Ví dụ, Mô hình Dữ liệu được tạo trong Excel 2013 và sau đó mở trong Excel 2010.

Để xử lý lỗi này, hãy nâng cấp thành Excel 2013, phiên bản Office Professional Plus. Mô hình Dữ liệu đã tạo trong Excel 2013 sẽ chỉ chạy trong sổ làm việc cũng mở trong Excel 2013.

Các thông tin thêm về lỗi này

Lỗi này không xảy ra ngay lập tức khi bạn mở sổ làm việc. Thay vào đó, bạn sẽ thấy lỗi này khi bạn tương tác với PivotTable hoặc báo cáo có sử dụng Mô hình Dữ liệu sổ làm việc làm nguồn dữ liệu. Tương tác dữ liệu, chẳng hạn như bấm vào slicer hoặc thay đổi bộ lọc báo cáo, tạo ra truy vấn gửi tới Mô hình Dữ liệu. Do Mô hình Dữ liệu không còn hiệu lực trong Excel 2010, bạn nhận được lỗi khởi tạo nguồn dữ liệu thay vì tương tác dữ liệu.

Giả sử lúc này bạn tìm cách mở Mô hình Dữ liệu trong cửa sổ Power Pivot. Mô hình sẽ không mở được và xảy ra lỗi sau đây:

“Sổ làm việc này chứa mô hình dữ liệu Excel được tạo trong phiên bản Excel mới hơn. Bạn có thể mở sổ làm việc này trong phiên bản Excel trước đây, nhưng bạn sẽ không thể tải hoặc làm việc với Power Pivot khi nó cùng tồn tại với mô hình dữ liệu Excel”.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×