Lỗi #SPILL! lỗi-tràn vào ô được phối

Các công thức mảng spilled không thể tràn vào các ô được sáp nhập. Vui lòng bỏ liên kết các ô trong câu hỏi, hoặc di chuyển công thức đến một phạm vi khác không phân phối bằng các ô được phối.

Lỗi #SPILL! lỗi-tràn vào ô được phối

Khi công thức được chọn, đường viền được gạch nối sẽ cho biết phạm vi tràn dự định.

Bạn có thể chọn đường căn lỗi, rồi chọn tùy chọn chọn đường căn để ngay lập tức đi đến (các) ô cản hướng. Ngay sau khi các ô được sáp nhập được xóa, công thức mảng sẽ tràn vào như dự định.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm FILTER

Hàm RANDARRAY

Hàm SEQUENCE

Hàm SORT

Hàm SORTBY

Hàm UNIQUE

Lỗi #SPILL! trong Excel

Các mảng động và hành vi mảng bị tràn

Toán tử giao nhau tiềm ẩn: @

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×