We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Nếu bạn đang tìm cách mở tệp chỉ dùng được khi trực tuyến trong OneDrive và gặp lỗi sau:

Lỗi OneDrive: Không thể khởi động Tệp theo Yêu cầu Vui lòng khởi động lại máy tính của bạn và thử lại. Mã lỗi: mã <bị lỗi>

Không thể khởi động Tệp theo Yêu cầu

Vui lòng khởi động lại máy tính của bạn và thử lại. Mã lỗi: mã <bị lỗi>

Điều này có thể là do dịch vụ Tệp theo Yêu cầu đang bị chặn khởi động bởi các bộ lọc kế thừa trên một số phần mềm chống vi rút. Để khắc phục sự cố này, hãy thử cách sau:

Giải pháp 1: Cập nhật và khởi động lại máy tính của bạn

Cài đặt các bản cập nhật Windows và Office mới nhất, rồi khởi động lại máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Cập Windows 10 và Cài đặt các bản cập nhật Office.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng chính OneDrive được cập nhật lên phiên bản mới nhất. Cách thực hiện như sau:

  1. Mở cài đặt OneDrive (chọn biểu tượng đám mây OneDrive trong khu vực thông báo, sau đó chọn biểu tượng Trợ giúp và cài đặt OneDrive , rồi chọn Cài đặt.)

  2. Chuyển đến tab Cài đặt.

  3. Trong mục Tệp Theo Yêu cầu, chọn Tải xuống tệp khi bạn sử dụng hoặc Tải xuống ngay tất cả các tệp.

Trên trang ghi chú phát hành OneDrive mở ra, hãy kiểm tra con số đó so với bản phát hành mới nhất ở đầu trang, rồi chọn Tải xuống OneDrive for Windows nếu bản phát hành mới nhất có số lượng cao hơn.

Giải pháp 2: Cập nhật phần mềm chống vi rút của bạn

Việc cập nhật phần mềm chống vi-rút có thể cập nhật bộ lọc gây ra sự cố này. Để biết thêm chi tiết, hãy liên hệ với nhà sản xuất phần mềm của bạn.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×