Cộng tác theo nhóm và kênh

Mẹo: Gửi email cho kênh

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Nếu bạn cần liên lạc qua email, hãy gửi nó cho tất cả mọi người trong kênh.

Lấy và sao chép email của kênh

  1. Chọn Tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn > Lấy địa chỉ email.

  2. Chọn Sao chép.

  3. Dán địa chỉ email đã sao chép vào email mới.

  4. Chọn Gửi.

Chuyển tiếp email tới kênh

  1. Mở email bạn muốn chuyển tiếp.

  2. Dán địa chỉ email đã sao chép vào dòng Người nhận của email của bạn.

  3. Chọn Gửi.

Bạn muốn thêm nữa?

Trợ giúp về Microsoft Teams

Bắt đầu Nhanh Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×