Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LARGE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu. Bạn có thể dùng hàm này để chọn một giá trị dựa vào vị trí tương đối của nó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm LARGE để trả về điểm cao nhất, cao thứ nhì và cao thứ ba.

Cú pháp

LARGE(array,k)

Cú pháp hàm LARGE có các đối số sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu mà bạn muốn xác định giá trị lớn thứ k trong đó.

  • K    Bắt buộc. Vị trí (tính từ lớn nhất) trong mảng hoặc phạm vi ô dữ liệu cần trả về.

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu nó lớn hơn số điểm dữ liệu, hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu n là số điểm dữ liệu trong một phạm vi, thì hàm LARGE(mảng,1) trả về giá trị lớn nhất, và hàm LARGE(mảng,n) trả về giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Dữ liệu

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LARGE(A2:B6,3)

Số lớn thứ 3 trong các số trên đây

5

=LARGE(A2:B6,7)

Số lớn thứ 7 trong các số trên đây

4

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×