Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LARGE trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về giá trị lớn thứ k của tập dữ liệu. Bạn có thể dùng hàm này để chọn một giá trị dựa vào vị trí tương đối của nó. Ví dụ, bạn có thể dùng hàm LARGE để trả về điểm cao nhất, cao thứ nhì và cao thứ ba.

Cú pháp

LARGE(array,k)

Cú pháp hàm LARGE có các đối số sau đây:

  • Mảng    Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu mà bạn muốn xác định giá trị lớn thứ k trong đó.

  • K    Bắt buộc. Vị trí (tính từ lớn nhất) trong mảng hoặc phạm vi ô dữ liệu cần trả về.

Chú thích

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu nó lớn hơn số điểm dữ liệu, hàm LARGE trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu n là số điểm dữ liệu trong một phạm vi, thì hàm LARGE(mảng,1) trả về giá trị lớn nhất, và hàm LARGE(mảng,n) trả về giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để các công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Dữ liệu

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LARGE(A2:B6,3)

Số lớn thứ 3 trong các số trên đây

5

=LARGE(A2:B6,7)

Số lớn thứ 7 trong các số trên đây

4

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×