×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Learning Tools

Learning Tools

What is Immersive Reader?

Immersive Reader is a free tool that implements proven techniques to improve reading for people regardless of their age or ability. Immersive Reader features are available in multiple products.

Use Immersive Reader

Immersive Reader interactive training

OneNote (Windows 10, for the web, OneNote 2013 and 2016, Mac, iPad)

Word (desktop, for the web, Mac, iPad)

The new Microsoft Edge browser

Microsoft Teams

Outlook (desktop, for the web)

Flipgrid

Office Lens

Immersive Reader as an Azure Cognitive Service for any app or non-profit

Immersive Reader partners

Set-up and supported languages

Languages and products supported by Immersive Reader

Install Learning Tools Add-in for OneNote 2016 or 2013

Install Learning Tools Add-in language packs for your organization

Learning Tools Add-in language packs

Add languages for Syllables and Parts of Speech in Learning Tools Add-in

Troubleshooting

Troubleshoot when rectangles appear on the buttons in Immersive Reader

Update or check version for Learning Tools Add-in for OneNote 2013/2016

Immersive Reader reading in wrong language

Learning Tools doesn't display with the Add-in for OneNote for OneNote 2013/2016

Nothing happens when I press play

Parts of Speech is slow to open

Ribbon buttons don't work with the Learning Tools Add-in for OneNote 2013/2016

Uninstall Learning Tools Add-in for OneNote 2013/2016

Additional resources

Dyslexia awareness: In partnership with Made by Dyslexia (Microsoft Educator Center course)

Immersive Reader is coming to an app near you as an Azure Cognitive Service

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×