Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Hàm LEN về số ký tự trong một chuỗi văn bản.

Cú pháp

Hàm LEN (văn bản)

Văn bản    là văn bản có độ dài bạn muốn tìm. Tính khoảng trắng là ký tự.

Ví dụ

Col1

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Phoenix, AZ

=Len([Col1])

Độ dài của chuỗi (11)

=Len([Col1])

Độ dài của chuỗi (0)

Một

=Len([Col1])

Độ dài của chuỗi, bao gồm 5 khoảng trắng (9)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×