Liên kết các liên hệ trùng lặp trong Outlook.com

Liên kết các liên hệ trùng lặp trong Outlook.com

Bạn có thể sử dụng công cụ liên hệ trùng lặp liên kết để dọn dẹp các liên hệ của bạn. Công cụ này xác định các liên hệ có nhiều mục nhập và cung cấp cho bạn tùy chọn liên kết chúng để chúng xuất hiện dưới dạng một liên hệ duy nhất. Bạn có thể hủy liên hệ sau này nếu muốn.

Liên kết các liên hệ trùng lặp trong Outlook.com bằng cách sử dụng công cụ

  1. Đăng nhập vàoOutlook.com.

  2. Ở cuối trang, hãy chọn Mọi người .

  3. Trong thanh lệnh ở phía trên cùng của trang, hãy chọn quản lý liên kết > các liên hệ trùng lặp

    Lưu ý: Chúng tôi khuyên bạn nên nối kết liên hệ với các lô trong danh bạ ít hơn 50.

Nối kết liên hệ theo cách thủ công

Bạn cũng có thể liên kết các liên hệ theo cách thủ công:

  • Trên trang Mọi người, chọn hai liên hệ trở lên, rồi chọn Liên kết liên hệ trong pa nen bên phải.

Liên kết hủy liên hệ

  1. Trên trang mọi người, chọn liên hệ bạn muốn hủy liên kết.

  2. Chọn liên hệ được liên kết trên thanh công cụ, sau đó chọn hủy liên kết bên cạnh mỗi liên hệ bạn muốn hủy liên kết.

    Ảnh chụp màn hình nút bỏ liên kết trong menu liên hệ được nối kết

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Lưu ý: Trước tiên, bạn sẽ cần đăng nhập để nhận hỗ trợ. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy đi đến Hỗ trợ tài khoản.

Xem thêm

Nhập liên hệ vào tài khoản Outlook.com

Tạo, xem và chỉnh sửa liên hệ cũng như danh sách liên hệ trong Outlook.com

Xóa hoặc khôi phục liên hệ trong Outlook.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×