LN (Hàm LN)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LN trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rit tự nhiên của một số. Lô-ga-rít tự nhiên dựa vào hằng số e (2,71828182845904).

Cú pháp

LN(number)

Cú pháp của hàm LN có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít tự nhiên của nó.

Chú thích

LN là hàm nghịch của hàm EXP.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LN(86)

Lô-ga-rit tự nhiên của 86

4,4543473

=LN(2.7182818)

Lô-ga-rit tự nhiên của giá trị hằng số e

1

=LN(EXP(3))

Lô-ga-rit tự nhiên của e lũy thừa bậc 3

3

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×