Lọc dữ liệu bạn nhập vào Power Pivot

Khi bạn nhập dữ liệu từ một nguồn dữ liệu bên ngoài vào Power Pivot, bạn sẽ chọn những cột mong muốn từ mỗi bảng và lọc để giới hạn số hàng trong Mô hình Dữ liệu của mình.

 1. Trong Excel, Power Pivot tab > Quản lý Mô hình Dữ liệu để mở cửa sổ Power Pivot.

 2. Bấm Trang chủ > Nhận Dữ liệu Ngoài, bấm vào một trong các nút này để mở Thuật sĩ Nhập Bảng: Từ Cơ sở dữ liệu, Từ Báo cáo, Từ Dịch vụ Dữ liệu hoặc Từ Nguồn Khác.

 3. Trên trang Chọn Bảng và Dạng xem, chọn bảng rồi bấm Xem trước & Lọc.

 4. Để loại trừ cột, bỏ chọn các ô bên cạnh các cột mà bạn không muốn nhập.

 5. Để giảm số hàng, định vị cột chứa tiêu chí mà bạn muốn lọc rồi bấm vào mũi tên xuống ở bên phải tiêu đề cột. Trong menu Tự động Lọc, thực hiện một trong các tác vụ sau:

  1. Trong danh sách các giá trị cột, chọn hoặc xoá một hoặc nhiều giá trị để lọc theo. Ví dụ: nếu các cột có chứa tên danh mục sản phẩm, chỉ chọn những danh mục bạn muốn nhập. Nếu số lượng giá trị là rất lớn, các mục riêng lẻ có thể không được hiển thị trong danh sách. Thay vào đó, bạn sẽ nhìn thấy thông báo "Quá nhiều mục để hiển thị".

  2. Bấm Bộ lọc Số hoặc Bộ lọc Văn bản (tùy thuộc vào loại cột) rồi bấm vào một trong các lệnh toán tử so sánh (chẳng hạn như Bằng) hoặc bấm Bộ lọc Tùy chỉnh. Trong hộp thoại Bộ lọc Tùy chỉnh, tạo bộ lọc.

   Lưu ý: Nếu bạn bị nhầm và cần bắt đầu lại, bấm Xóa Bộ lọc Hàng.

 6. Bấm OK để lưu điều kiện bộ lọc và quay lại trang Chọn Bảng và Dạng xem của thuật sĩ. Cột Chi tiết Bộ lọc hiện chứa liên kết Bộ lọc được áp dụng. Bấm vào liên kết để xem lại biểu thức bộ lọc mà thuật sĩ đã tạo. Cú pháp dành cho từng biểu thức bộ lọc phụ thuộc vào nhà cung cấp và không thể chỉnh sửa thủ công được. Bấm OK để đóng hộp thoại Chi tiết Bộ lọc.

 7. Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu bằng các bộ lọc được áp dụng.

Các bộ lọc giảm lượng dữ liệu đã nhập chỉ được áp dụng trong khi thực hiện các thao tác nhập. Bạn không thể thêm bộ lọc sau khi dữ liệu đã được nhập và sau đó làm mới để nhận các tập hàng nhỏ hơn.

Có thể dễ dàng áp dụng bộ lọc bất kỳ lúc nào để kiểm soát việc dữ liệu nào được hiển thị trong Excel hoặc trong Power Pivot. Lưu ý rằng việc lọc một tập dữ liệu hiện có sẽ không làm thay đổi dữ liệu trong sổ làm việc—mà chỉ thay đổi những dữ liệu được hiển thị. Vì vậy, nếu bạn lo ngại về kích thước tệp, thì việc lọc dữ liệu khi bạn nhập sẽ dẫn đến kết quả là một sổ làm việc nhỏ hơn.

Đối với nguồn cấp dữ liệu, bạn chỉ có thể thay đổi các cột được nhập. Bạn không thể lọc hàng theo giá trị trừ khi nguồn của nguồn cấp dữ liệu là một báo cáo và báo cáo đó được tham biến hoá.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×