Loại bỏ các hàng có lỗi (Power query)

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Trong Power query, nếu truy vấn của bạn có các hàng có lỗi dữ liệu, bạn có thể loại bỏ những hàng này khỏi truy vấn của bạn. Lỗi dữ liệu có thể xảy ra do kết quả của một truy vấn hoặc đánh giá bước, chẳng hạn như thay đổi kiểu cột thành số mà kết quả là lỗi cho một số ô.

Để loại bỏ các hàng có lỗi dữ liệu trên toàn bộ bảng

  1. Trong trình soạn thảo truy vấn, bấm chuột phải vào biểu tượng bảng ( Biểu tượng Bảng ).

  2. Chọn loại bỏ lỗi.

    Menu Loại bỏ Lỗi - Trình soạn thảo Truy vấn

Để loại bỏ các hàng có lỗi dữ liệu trong một số cột

  1. Trong trình soạn thảo truy vấn, bấm chuột phải vào các cột đã chọn từ nơi bạn muốn loại bỏ các hàng có chứa lỗi dữ liệu.

  2. Chọn loại bỏ lỗi.

    Menu ngữ cảnh Loại bỏ Lỗi - Trình soạn thảo Truy vấn

Chủ đề liên quan

Lọc bảng

Định hình dữ liệu

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×