Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
 1. Chọn văn bản bạn muốn loại bỏ định dạng đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Không có.

  Chọn Không để dành cho định vị lề

 4. Chọn OK.

 1. Chọn đoạn văn bạn muốn loại bỏ kiểu đầu dòng treo.

 2. Đi tới Định dạng > Đoạnvăn .

  Chọn Đoạn văn từ menu Định dạng

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Không có.

  Chọn không có cho định vị

 4. Chọn OK.

 1. Chọn văn bản bạn muốn loại bỏ định dạng đầu dòng treo.

 2. Đi đến Trang đầu > khởi động hộp thoại Đoạn văn Hình ảnh nút > lề và Giãn cách.

 3. Bên dưới Đặcbiệt , chọn Không có.

  Chọn lề = không có

 4. Chọn OK.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×