Loại bỏ tất cả đầu trang và chân trang

 1. Vào Chèn > Đầu trang hoặc Chân trang, rồi chọn Loại bỏ Đầu trang hoặc Loại bỏ Chân trang.

  Nút loại bỏ đầu trang

 2. Nếu tài liệu của bạn có nhiều mục, hãy lặp lại quy trình này cho từng mục.

Bạn cũng có thể xóa đầu trang khỏi một trang.

 1. Vào Chèn > Đầu trang hoặc Chân trang, rồi chọn Loại bỏ Đầu trang hoặc Loại bỏ Chân trang.

  Nút loại bỏ đầu trang

 2. Nếu tài liệu của bạn có nhiều mục, hãy lặp lại quy trình này cho từng mục.

 1. Đi tới Bố cụ > Thiết lập Trang > Đầu trang & Chân trang.

 2. Bên dưới Đầu trang hoặc Chân trang, ở menu bật lên, chọn (không có).

 1. Vào Chèn > Đầu trang & Chân trang.

 2. Ở phần trên cùng bên phải của tài liệu, hãy chọn Tùy chọn > Loại bỏ Đầu trang & Chân trang.

  Nút loại bỏ đầu trang và chân trang

Để biết thêm thông tin về đầu trang và chân trang, hãy xem mục Đầu trang và chân trang trong Word.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×