Chia sẻ và đồng tác giả

Loại bỏ thông tin cá nhân

Hình ảnh thiết bị Surface Book

Hãy dùng thử!

Trước khi chia sẻ bản trình bày PowerPoint của bạn, đặc biệt là với những người bên ngoài tổ chức của bạn, hãy loại bỏ bất kỳ thông tin cá nhân hoặc mật.

  1. Mở tài liệu mà bạn muốn kiểm tra dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân.

    Mẹo: Bạn nên kiểm tra bản sao của tài liệu gốc vì bạn không thể khôi phục dữ liệu mà Giám định viên Tài liệu loại bỏ.

  2. Chọn Tệp > Thông tin.

  3. Chọn Kiểm tra sự cố > Kiểm tra tài liệu.

  4. Chọn loại nội dung bạn muốn kiểm tra, rồi chọn Kiểm tra.

  5. Xem lại kết quả.

  6. Với mỗi loại nội dung bạn muốn loại bỏ khỏi tài liệu, hãy chọn Loại bỏ tất cả.

Bạn muốn thêm nữa?

Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×