Loại tệp phương tiện bạn có thể thêm

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Theo mặc định, Microsoft Clip Organizer có thể thêm các loại tệp sau:

Lưu ý: Clip Organizer đã ngừng hoạt động kể từ sau Office 2010.

Loại Tệp

Phần mở rộng

Microsoft Windows Metafile

.emf, .wmf

Windows Bitmap

.bmp, .dib, .rle

Computer Graphics Metafile

.cgm

Graphics Interchange Format

.gif

Joint Photographic Experts Group

.jpg

Portable Network Graphics

.png

Macintosh PICT

.pct

Tagged Image File Format

.tif

Vector Markup Language

.vml

Microsoft Windows Media

.avi, .asf, .asx, .rmi, .wma, .wax, .wav

Clip Organizer còn hỗ trợ một số loại tệp phương tiện phổ biến khác. Nếu bạn không thể nhập tệp vào Clip Organizer thì có thể do chương trình Thiết lập của Microsoft Office không tự động cài đặt bộ lọc cho loại tệp đó. Hãy chạy lại Thiết lập để xem lại hoặc cập nhật danh sách các bộ lọc đồ họa được hỗ trợ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×