Loại bỏ tệp đính kèm

Loại bỏ tệp đính kèm

Bạn có thể loại bỏ tệp đính kèm khỏi thư bạn đang soạn cũng như khỏi các thư bạn đã nhận được. Bạn chỉ có thể loại bỏ tệp đính kèm khỏi mỗi thư một lần. 

 1. Mở email có chứa tệp đính kèm bạn muốn xóa.

 2. Trong hộp Đã đính kèm, bấm chuột phải vào tệp đính kèm, rồi bấm vào Loại bỏ hoặc chọn tệp trong hộp Đã đính kèm, rồi nhấn phím delete trên bàn phím.

  Tùy chọn Loại bỏ nằm trên menu chuột phải.

  Lưu ý: Phương pháp này sẽ chỉ xóa mỗi tệp đính kèm một lần. Để xóa nhiều tệp đính kèm cùng một lúc, nhấn và giữ phím Shift trên bàn phím của bạn. Bấm vào tệp đính kèm đầu tiên và cuối cùng trong chuỗi, rồi nhấn phím Delete để xóa toàn bộ.

Nếu muốn loại bỏ tệp đính kèm khỏi thư email bạn đã nhận được từ người khác hoặc khỏi thư bạn đã gửi, bạn có thể thực hiện điều này lần lượt cho từng thư. Bạn không thể loại bỏ tệp đính kèm khỏi nhiều thư cùng một lúc. 

Loại bỏ các tệp đính kèm được hiển thị trong tiêu đề thư email

 1. Mở thư email trong ngăn đọc hoặc bấm đúp vào thư để mở thư đó trong cửa sổ mới.

 2. Chọn mũi tên thả xuống bên cạnh tên tệp đính kèm, rồi chọn Loại bỏ tệp đính kèm. Bạn cũng có thể chọn Lưu vào OneDrive hoặc Lưu như trước để chuyển tệp đính kèm vào OneDrive hoặc vào máy tính của bạn, rồi chọn Loại bỏ tệp đính kèm.
  Nếu thư email có chứa nhiều tệp đính kèm, hãy chọn tệp đính kèm đầu tiên, nhấn và giữ phím Shift trên bàn phím, rồi chọn tệp đính kèm cuối cùng. Chọn Loại bỏ tệp đính kèm để loại bỏ toàn bộ tệp đính kèm được chọn. 

 3. Đóng thư và lưu các thay đổi.

Loại bỏ tệp đính kèm khỏi nội dung thư

 1. Để loại bỏ tệp đính kèm được hiển thị trong nội dung thư, bấm đúp vào thư để mở thư đó trong một cửa sổ mới. 

 2. Từ nhóm Di chuyển trong dải băng, chọn Hành động > Chỉnh sửa thư

 3. Bấm để chọn tệp đính kèm trong nội dung thư, rồi nhấn phím Delete trên bàn phím. 

 4. Đóng thư và lưu các thay đổi.

Chủ đề liên quan

Lưu tệp đính kèm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×