Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng hàm LOG10 trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về lô-ga-rit cơ số 10 của một số.

Cú pháp

LOG10(number)

Cú pháp của hàm LOG10 có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số thực dương mà bạn muốn tính lô-ga-rít cơ số 10 của nó.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOG10(86)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 86. Kết quả, 1,9345, là bậc lũy thừa của cơ số, 10, để bằng 86.

1,9345

=LOG10(10)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 10. Đây là bậc lũy thừa của 10 để bằng 10.

1

=LOG10(100000)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 1E+5. Đây là bậc lũy thừa của 10 để bằng 100000 (1E+5).

5

=LOG10(10^5)

Lô-ga-rit cơ số 10 của 10^5. Giống như trên đây; 1E+5 = 100000.

5

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×