Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng LOGINV  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về nghịch đảo của hàm phân phối lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x, trong đó ln(x) thường được phân bố với tham số trung bình và độ lệch chuẩn. Nếu p = LOGNORMDIST(x,...), khi đó LOGINV(p,...) = x.

Sử dụng phân bố lô-ga-rit chuẩn để phân tích dữ liệu được biến đổi theo lô-ga-rit.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm LOGNORM.INV.

Cú pháp

LOGINV(xác suất, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn)

Cú pháp hàm LOGINV có các đối số như sau:

  • Probability    Bắt buộc. Một xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.

  • Mean    Bắt buộc. Trung bình của ln(x).

  • Standard_dev    Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, LOGINV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu probability <= 0 hoặc probability >= 1, LOGINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu standard_dev <= 0, LOGINV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,039084

Xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.

3,5

Trung bình của ln(x)

1,2

Độ lệch chuẩn của ln(x)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOGINV(A2, A3, A4)

Nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn lũy tích, dùng các đối số trong A2, A3 và A4.

4,0000252


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×