LOGNORM.INV (Hàm LOGNORM.INV)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LOGNORM.INV trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về nghịch đảo của hàm phân bố lô-ga-rit chuẩn lũy tích của x, trong đó ln(x) thường được phân bố với tham số Mean và Standard_dev. Nếu p = LOGNORM.DIST(x,...) thì LOGNORM.INV(p,...) = x.

Sử dụng phân phối lô-ga-rit chuẩn để phân tích dữ liệu được biến đổi theo lô-ga-rit.

Cú pháp

LOGNORM.INV(probability, mean, standard_dev)

Cú pháp hàm LOGNORM.INV có các đối số sau đây:

  • Probability    Bắt buộc. Một xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.

  • Mean    Bắt buộc. Trung bình của ln(x).

  • Standard_dev    Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, ham LOGNORM.INV trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu xác suất <= 0 hoặc xác suất >= 1, hàm LOGNORM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu độ lệch_chuẩn<= 0, LOGNORM.INV trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

0,039084

Xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn.

3,5

Trung bình của ln(x)

1,2

Độ lệch chuẩn của ln(x)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOGNORM.INV(A2, A3, A4)

Nghịch đảo của hàm phân bố lũy tích chuẩn lô-ga-rit với các điều khoản trên đây

4,0000252

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×