Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm LOGNORMDIST trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích của x, trong đó ln(x) thường được phân bố với trung bình tham số và độ lệch chuẩn. Dùng hàm này để phân tích những dữ liệu đã được biến đổi theo lô-ga-rit.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem hàm LOGNORM.DIST.

Cú pháp

LOGNORMDIST(x,mean,standard_dev)

Cú pháp của hàm LOGNORMDIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị để đánh giá hàm.

  • Mean     Bắt buộc. Trung bình của ln(x).

  • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của ln(x).

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, thì hàm LOGNORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu x ≤ 0 hoặc nếu Độ lệch chuẩn ≤ 0, thì hàm LOGNORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình của phân bố lô-ga-rít chuẩn lũy tích là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

4

Giá trị để đánh giá hàm (x)

3,5

Trung bình của ln(x)

1,2

Độ lệch chuẩn của ln(x)

Công thức

Mô tả

Kết quả

=LOGNORMDIST(A2,A3,A4)

Phân bố chuẩn lô-ga-rít lũy tích tại 4 với các điều khoản trên đây

0,0390836

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×