Lync không kết nối được với Exchange. Bạn có thể không có được lịch sử gần nhất, thư thoại, liên hệ và các Cuộc họp Lync

Nếu Lync không thể kết nối với máy chủ Exchange của bạn, bạn sẽ thấy thông báo này ở phía dưới cùng trang chủ của bạn:

Lync không kết nối được với Exchange. Bạn có thể không có được lịch sử gần nhất, thư thoại, liên hệ và các Cuộc họp Lync.

Trong trường hợp đó, một số trong các tùy chọn sẽ không sẵn dùng:

  1. Lát xếp Cuộc họp của bạn không hiện cuộc họp của bạn.

  2. Phần Yêu thích được hiển thị, nhưng không chứa bất kỳ liên hệ nào.

  3. Phần Nhóm chứa một phần Yêu thích trống, và phần Thường xuyên chỉ chứa người quản lý của bạn và bất kỳ báo cáo trực tiếp nào mà bạn có thể có.

  4. Cuộc họp, Thư thoại và Lịch sử là các phần trống.

Bạn vẫn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây, thậm chí không cần kết nối máy chủ Exchange:

  1. Nhận cảnh báo hội thoại, chẳng hạn như các cuộc gọi, tin nhắn tức thời và các cuộc họp không dự tính trước, và tham gia đầy đủ.

  2. Tìm kiếm một liên hệ và bắt đầu IM hoặc cuộc gọi Âm thanh/Video.

  3. Gia nhập cuộc họp bằng cách đi tới lịch của bạn và chọn nối kết Gia nhập Cuộc họp Lync trong thư mời họp của bạn.

  4. Cập nhật trạng thái hiện diện của bạn, ghi chú và thiết đặt chuyển tiếp cuộc gọi.

  5. Đăng xuất và gia nhập cuộc họp một cách ẩn danh, bằng cách sử dụng thư mời họp trên lịch của bạn.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ nhóm hỗ trợ của bạn.

Ảnh chụp màn hình của lỗi: Lync không thể kết nối với Exchange. Bạn có thể không có được lịch sử gần nhất, thư thoại, liên hệ và các Cuộc họp Lync.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×