Mã hóa địa lý dữ liệu bản đồ 3D

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bản đồ 3D hỗ trợ một số định dạng địa lý và cấp độ bao gồm:

  • Vĩ độ/Kinh độ (có định dạng thập phân)

Dữ liệu Vĩ độ và Kinh độ

  • Địa chỉ Đường

  • Thành phố

  • Hạt

  • Bang / Tỉnh

  • Mã Zip / Mã bưu chính

  • Quốc gia/Khu vực

Để đưa dữ liệu của bạn, hãy chọn các cột tạo thành địa lý của bạn từ danh sách Vị trí thêm trường và chỉ rõ mức địa lý họ đại diện cho. Bản đồ 3D mất từ đó và sẽ vẽ dữ liệu của bạn.

Sau khi bạn xác nhận rằng các trường tương ứng với các cấp độ địa lý trong phần địa lý và bấm tiếp theo, bản đồ 3D tự động bắt đầu vẽ sơ đồ dữ liệu của bạn bằng cách dùng Bing. Bạn sẽ thấy tiến triển trên thanh trạng thái, và bạn có thể thực hiện thay đổi vào danh sách trường và hình cầu trong khi bản đồ 3D giải quyết dữ liệu địa lý của bạn.

Trạng thái Power Map trên Thanh Bing

Nếu có nhiều cấp độ địa lý, bạn có thể nhanh chóng xem dữ liệu ở một cấp độ khác trên bản đồ của mình. Trong ví dụ của chúng tôi, việc chọn cấp độ Đường sẽ trực quan hóa dữ liệu theo đường, như minh họa sau đây:

Power Map hiển thị dữ liệu theo đường phố

Chọn cấp độ Bang sẽ trực quan hóa cùng dữ liệu đó theo bang, như minh họa sau đây:

Power Map hiển thị dữ liệu theo trạng thái

Thay đổi trường địa lý

Để thay đổi các trường địa lý được hiển thị trên bản đồ theo mặc định, bạn có thể chọn trường khác nhau trong danh sách vị trí cho bất kỳ tầng trong Ngăn tầng. Họ sẽ tự động xuất hiện trong hộp địa lý và bản đồ mức , nơi bạn có thể xác nhận và thay đổi mức bản đồ của họ.

Lỗi mã hóa địa lý phổ biến

Mã hóa địa lý xung đột có thể xảy ra trong quá trình mã hóa địa lý. Ví dụ, bản đồ 3D có thể hiển thị thông báo lỗi để cho phép bạn biết nó không thể ánh xạ các trường địa lý một số. Điều này có thể xảy ra khi có một số thành phố trong kỳ khác nhau có cùng tên, chẳng hạn như Springfield.

Bản đồ 3D và Bing sẽ cố gắng tìm giải pháp bằng cách xung quanh dữ liệu để xác định vị trí thành phố trong mỗi hàng dữ liệu của bạn có thể được đặt, kiểm tra trạng thái, quốc gia/khu vực, tỉnh và các trường địa lý khác. Nếu dữ liệu bổ sung sẵn dùng, thành phố sẽ xuất hiện trên bản đồ, nhưng trong một số trường hợp, hàng sẽ được bỏ qua. Để tránh xung đột như vậy, bạn có thể thử thêm cột cung cấp dữ liệu bổ sung (chẳng hạn như Mã Zip hoặc quốc gia/khu vực) vì vậy 3D bản đồ có thể sử dụng thông tin đó để giải quyết các vị trí với độ chính xác tốt hơn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×