Mã hóa thư bằng cách dùng S/MIME trong Outlook Web App

Bạn muốn thêm một ổ khóa vào email của bạn? Bạn có thể dùng S/MIME trong Outlook Web App để tăng khả năng bảo mật của thư. Thư được mã hóa điện tử chỉ có thể được mở bởi những người nhận có khóa chính xác. Chữ ký điện tử đảm bảo người nhận thư đó chưa bị giả mạo.

Lưu ý: S/MIME có thể không sẵn dùng cho tài khoản của bạn.

Trong bài viết này

Thiết lập để dùng mã hóa S/MIME

 1. Lấy một chứng chỉ.

  Bước đầu tiên để dùng S/MIME là có được một chứng chỉ, còn gọi là một ID số thức, từ người quản trị tổ chức của bạn. Chứng chỉ của bạn có thể được lưu trữ trên một thẻ thông minh, hoặc có thể là một tệp mà bạn lưu trữ trên máy tính của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn được người quản trị của bạn cung cấp để dùng chứng chỉ của bạn.

 2. Cài đặt các điều khiển S/MIME.

  1. Nếu bạn không cài đặt điều khiển S/MIME và nhận được một thư được mã hóa hoặc ký điện tử, bạn sẽ được nhắc cài đặt điều khiển khi bạn mở thư. Một cách khác là, nếu bạn không cài đặt điều khiển S/MIME, bạn có thể tạo một thư mới và chọn thêm tùy chọn menu mở rộng > Tùy chọn thư và chọn Mã hóa thư này (S/MIME). Sau đó bạn sẽ được được nhắc cài đặt điều khiển S/MIME.

  2. Khi bạn được nhắc để chạy hay lưu tệp, hãy chọn Chạy.

  3. Bạn có thể được nhắc lại để xác nhận rằng bạn muốn chạy phần mềm. Chọn Chạy để tiếp tục quá trình cài đặt.

Lưu ý: Bạn sẽ phải đóng và mở lại Outlook Web App trước khi bạn có thể dùng điều khiển S/MIME.

Đầu Trang

Mã hóa và ký điện tử thư đi

Làm thế nào để tôi mã hóa hoặc ký điện tử tất cả các thư?

Sau khi bạn đã cài đặt điều khiển S/MIME, bạn có thể đến menu hình bánh răng Biểu tượng Thiết đặt > Thiết đặt S/MIME mà tại đó bạn sẽ thấy hai tùy chọn mà bạn có thể chọn mã hóa hoặc ký điện tử từng thư bạn gửi.

 • Chọn Mã hóa nội dung và phần đính kèm của tất cả các thư tôi gửi để tự động mã hóa tất cả các thư đi.

 • Chọn Thêm một chữ ký số cho tất cả các thư tôi gửi ký điện tử tất cả các thư đi.

Lưu ý: Tất cả các thư đi bao gồm thư mới, trả lời và chuyển tiếp.

Làm thế nào để tôi mã hóa thư riêng?

Để thêm hoặc loại bỏ mã hóa kỹ thuật số từ một thư cá nhân mà bạn đang soạn thảo:

 1. Đi tới phần đầu của thư và chọn thêm tùy chọn menu mở rộng > Tùy chọn thư.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn Mã hóa thư này (S/MIME).

Nếu bạn mã hóa thư đi và Outlook Web App không thể xác minh rằng tất cả những người nhận có thể giải mã thư, bạn sẽ nhìn thấy thông báo cảnh báo bạn rằng người nhận có thể sẽ không đọc được thư mã hóa. Sau đó bạn vẫn có thể gửi thư, loại bỏ những người nhận đó hoặc thử lại để kiểm tra lại.

Làm thế nào để tôi ký điện tử thư riêng?

Để thêm hoặc loại bỏ chữ ký số từ một thư mà bạn đang soạn thảo:

 1. Đi tới phần đầu của thư và chọn thêm tùy chọn menu mở rộng > Tùy chọn thư.

 2. Chọn hoặc bỏ chọn Ký điện tử thư này (S/MIME).

Nếu chứng chỉ của bạn được lưu trữ trên một thẻ thông minh, bạn sẽ được nhắc để chèn thẻ thông minh để ký điện tử thư. Thẻ thông minh của bạn cũng có thể yêu cầu mã PIN để truy nhập chứng chỉ.

Đầu Trang

Đọc các thư được mã hóa và ký điện tử

Làm thế nào để tôi đọc thư được mã hóa?

Một biểu tượng chìa khóa Biểu tượng cho mã hóa S/MIME trong danh sách thư hoặc ngăn đọc cho biết một thư được mã hóa.

Nếu bạn vẫn thường dùng dạng xem Hội thoại, bạn sẽ phải mở thư trong một cửa sổ mới để đọc. Sẽ có một nối kết trên thư để tạo điều kiện thuận lợi hơn.

Khi bạn nhận được thư đã mã hóa, Outlook Web App sẽ kiểm tra xem điều khiển S/MIME đã được cài đặt hay chưa và liệu có một chứng chỉ sẵn dùng trên máy tính của bạn không. Nếu điều khiển S/MIME đã được cài đặt và có một chứng chỉ sẵn dùng, thư sẽ được giải mã khi bạn mở nó. Nếu chứng chỉ của bạn được lưu trữ trên một thẻ thông minh, bạn sẽ được nhắc để chèn thẻ thông minh để đọc thư. Thẻ thông minh của bạn cũng có thể yêu cầu mã PIN để truy nhập chứng chỉ.

Làm thế nào để tôi xác nhận chữ ký của một thư được ký điện tử?

Một biểu tượng ribbon Biểu tượng cho chữ ký số S/MIME trong danh sách thư hoặc ngăn đọc cho biết thư được ký điện tử.

Nếu bạn vẫn thường dùng dạng xem Hội thoại, bạn sẽ phải mở thư trong một cửa sổ mới để đọc. Thông tin về chữ ký số sẽ ở phía trên cùng của thư, cùng với một nối kết mà bạn có thể chọn để tìm hiểu thêm về chữ ký số.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Internet Explorer 9 hoặc phiên bản mới hơn là bắt buộc để gửi và nhận thư được mã hóa. Nó cũng cần thiết để ký điện tử các thư bạn gửi đi và để xác nhận chữ ký số trên các thư mà bạn nhận được.

 • Mã hóa thư S/MIME chỉ hỗ trợ trên các thư được gửi đến và gửi đi từ người nhận trong danh sách địa chỉ của tổ chức của bạn. Nếu bạn gửi một thư được mã hóa cho người nào đó bên ngoài tổ chức của bạn, họ sẽ không thể giải mã và đọc thư.

 • Chữ ký số S/MIME chỉ được hỗ trợ đầy đủ đối với người nhận bên trong tổ chức của bạn. Người nhận chỉ có thể xác nhận chữ ký số nếu họ đang dùng một máy khách email hỗ trợ S/MIME và đã cài đặt điều khiển S/MIME.

 • Nếu bạn gửi thư được ký điện tử đến người nhận bên ngoài tổ chức của bạn, họ sẽ có thể đọc thư. Tùy thuộc vào máy khách email họ đang dùng, họ có thể hoặc không thể thấy và có thể xác nhận chữ ký số.

 • Mã hóa thư có thể chỉ đọc bởi người nhận dự kiến là những người có một chứng chỉ. Nếu bạn cố gửi một thư được mã hóa cho một người nhận nào không có chứng chỉ, Outlook Web App sẽ cảnh báo bạn rằng người nhận không thể giải mã thư được mã hóa S/MIME.

 • Nếu ít nhất một người nhận của thư được mã hóa có một chứng chỉ, Outlook Web App sẽ gửi thư cho tất cả những người nhận. Nếu không có người nhận dự kiến nào có chứng chỉ, Outlook Web App sẽ không cho phép bạn gửi thư này trong biểu mẫu được mã hóa.

 • Thư được ký điện tử tái đảm bảo rằng người nhận của thư đó chưa bị giả mạo và kiểm tra định danh của người gửi thư. Thư được ký điện tử có thể được gửi đến bất kỳ ai. Tuy nhiên, người nhận phải dùng ứng dụng email hỗ trợ S/MIME và đã cài đặt điều khiển S/MIME để xác nhận chữ ký số. Outlook và Outlook Web App cả hai hỗ trợ S/MIME.

 • Điều khiển S/MIME cần thiết để xác nhận chữ ký của thư được ký điện tử, nhưng chứng chỉ thì không. Nếu bạn nhận được thư đã được mã hóa hoặc ký điện tử và bạn vẫn chưa cài đặt điều khiển S/MIME, bạn sẽ thấy một cảnh báo trong phần đầu thư thông báo cho bạn biết rằng điều khiển S/MIME không sẵn dùng. Thư này sẽ hướng bạn đến trang tùy chọn S/MIME mà tại đó bạn có thể cài đặt điều khiển này.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×