Mời thêm người dự từ Lync Web App

Trong một Cuộc họp Lync, có thể có tình huống bạn cần thông tin từ một người không dự họp. Bạn có thể liên hệ ngay với người đó để mời họ tham dự cuộc họp, bằng cách gửi thư mời hoặc gọi điện cho họ từ Lync. Nếu người đó sẵn sàng và chấp nhận lời mời dự họp của bạn, bạn có thể nhanh chóng có được thông tin bạn cần.

Trỏ vào biểu tượng Người và chọn HÀNH ĐỘNG.

ảnh chụp màn hình menu sẽ hiển thị khi di chuột trên nút người, với tab hành động được chọn

Để mời qua email

  • Hãy chọn Mời qua Email và sao chép thông tin dự họp từ hộp thoại Mời qua Email. Thông tin này bao gồm cả một nối kết tới cuộc họp và thông tin để quay số vào cuộc họp.

  • Dán thông tin đó vào email và gửi nó cho người mà bạn muốn mời vào cuộc họp.

Mời qua điện thoại¹

  • Chọn Mời qua Số Điện thoại, nhập số điện thoại của người mà bạn muốn gọi, rồi bấm Gọi.

  • Người mà bạn gọi sẽ được thêm vào phần âm thanh của cuộc họp.

¹ Tính năng này chỉ sẵn dùng nếu tài khoản Lync của người tổ chức cuộc họp có bật Enterprise Voice.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×