Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft Teams (miễn phí) sẽ tốt hơn khi được chia sẻ, vì vậy bạn có thể dễ dàng mời các liên hệ tham gia. 

Từ menu

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ củabạn hoặc Xem thêm Nút xem thêm.

 2. Chọn Mời vào Teams.

 3. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng để chia sẻ liên kết.

Từ cuộc trò chuyện: 

Nếu đồng bộ sổ địa chỉ của mình, bạn sẽ có thể mời liên hệ trực tiếp từ cuộc trò chuyện. 

Lưu ý: Đồng bộ sổ địa chỉ hiện chỉ sẵn dùng trên thiết bị di động.

 1. Chọn tab Trò chuyện.

 2. Chọn Trò chuyện mới Nút Cuộc trò chuyện mới.

 3. Nhập tên của một người nào đó trong sổ địa chỉ của bạn, số điện thoại của người mà bạn biết hoặc địa chỉ email của người mà bạn biết.

 4. Nhập tên liên hệ cho người bạn muốn mời, rồi chọn Thêm.

 5. Chọn Gửi Lời mời; liên kết sẽ được gửi cho người đó.

Tìm hiểu cách đồng bộ danh bạ trên thiết bị của bạn

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện hoặc đặt câu hỏi Microsoft cộng đồng Teams.

Từ tab Trò chuyện

 1. Chọn Tìm và mời mọi người ở cuối tab Trò chuyện.

 2. Chọn Sao chép Liên kết Nút Sao chép liên kết, sau đó chia sẻ liên kết đó với các liên hệ của bạn theo ý bạn.

Từ cửa sổ Tìm kiếm:

 1. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của người bạn muốn mời.

 2. Chọn số điện thoại hoặc địa chỉ email khi số điện thoại xuất hiện bên dưới cửa sổ Tìm kiếm.

 3. Nhập tên liên hệ cho người bạn muốn mời, rồi chọn Thêm.

 4. Nhập tin nhắn vào trường Nhập tin nhắn mới, sau đó chọn Gửi Nút Gửi . Tin nhắn của bạn và liên kết lời mời sẽ được gửi đến người đó.

Tìm hiểu thêm về cách tìm và thêm những người bạn biết trong Microsoft Teams (miễn phí) Windows 11.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện hoặc đặt câu hỏi Microsoft cộng đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×