Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Teams sử dụng cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ sẽ tốt hơn khi được chia sẻ, vì vậy bạn có thể dễ dàng mời liên hệ tham gia cùng bạn. 

Từ menu: 

 1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn hoặc Xem thêm Nút xem thêm.

 2. Chọn Mời để Teams.

 3. Chọn phương pháp bạn muốn sử dụng để chia sẻ liên kết.

Từ cuộc trò chuyện:  

Nếu bạn đồng bộ sổ địa chỉ của mình, bạn sẽ có thể mời liên hệ trực tiếp từ cuộc trò chuyện. 

Lưu ý: Đồng bộ sổ địa chỉ hiện chỉ sẵn dùng trên thiết bị di động.

 1. Chọn tab Trò chuyện.

 2. Chọn Cuộc trò chuyện Nút Cuộc trò chuyện mới.

 3. Nhập tên của người nào đó trong sổ địa chỉ của bạn, số điện thoại của người mà bạn biết hoặc địa chỉ email của người mà bạn biết.

 4. Nhập tên liên hệ cho người bạn muốn mời, rồi chọn Thêm.

 5. Chọn Gửi Lời mời; liên kết sẽ được gửi đến người đó.

Tìm hiểu cách đồng bộ hóa danh bạ trên thiết bị của bạn

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Từ tab Trò chuyện: 

 1. Chọn Tìm và mời mọi người ở cuối tab Trò chuyện.

 2. Chọn Sao chép Liên Nút Sao chép liên kết , sau đó chia sẻ liên kết đó với các liên hệ của bạn theo cách bạn muốn.

Từ cửa sổ Tìm kiếm:

 1. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của người bạn muốn mời.

 2. Chọn số điện thoại hoặc địa chỉ email khi xuất hiện bên dưới cửa sổ Tìm kiếm.

 3. Nhập tên liên hệ cho người bạn muốn mời, rồi chọn Thêm.

 4. Nhập thư vào trường Nhập tin nhắn mới, sau đó chọn Gửi Nút Gửi. Thư của bạn và liên kết mời sẽ được gửi đến người đó.

Tìm hiểu thêm về cách tìm và thêm người bạn biết trong Teams cho Windows 11.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ trò chuyện hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft Teams này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×